Zápis schůze OV - 9.srpna 2012

ZÁPIS SCHŮZE OV UNČOVICE
Datum: 9.8.2012
Přítomni: P.Remeš, T.Ryzí, P.Mareš, I.Moťková
Omluveni: K.Zbořil, P.Klaus, V.Navrátil
 1. Oprava podlahy v šatně sokolovny – zaslat objednávku na Podlahářství Janků, částka 15.000 Kč,  Z: P.Remeš, T: zkotovení prací do konce září.
 2. Koberec jeviště – cenova nabídka cca 30.000 Kč. Zatím nerealizovat.
 3. Osazení lavečky u cyklostezky - přesunout jednu lavečku ze sokolovny, požádat TS o zajištění odpadkového koše. Z: P.Remeš, P.Mareš  T: konec srpna
 4. Přehled výdajů – z letošní celkové částky 581.000 Kč určených pro obec utraceno celkem 276.317 Kč. 
 5. Obložení sklep – obložení v hlavním sklepě ukončeno. Zbývá jej natřít. Celkové výdaje za obložení 11.902 Kč.
 6. Hospoda – vzhledem k opakujícím se problémům (nedodržování otvírací doby) navrhujeme vypsání nového výběrového řízení.
 7. Digitalizace kroniky – zjistit možnost digitalizace obecní kroniky a její případné umístění na obecní web. Z: P.Remeš, P.Mareš, T: konec září
 8. Osvětlení návsy – zjistit spotřebu energii při denním svícení v době mezi 20.00 a 23.00 hodinou. Z: P.Mareš, T: konec srpna
 9. Projekt sokolovna – celkový projekt byl ukončen a předán na město, jedno paré věnované obci.  Prioritní akce na příští rok – výměna oken v budově sokolovny.
 10. Chodníky – zahájena první ze tří etap rekonstrukce chodníků. Od bývalého obchodu po tvrz.
 11. Zastřešení areálu – čekáme na cenové nabídky, nyní zajistit vybetonování základů ve spolupráci s frimou Rojíček a CEMEX, Z: P.Mareš, T: konec srpna
 12. Terasa – první cenova nabídka vysoká. Zajistit další nabídky pouze na hrubé práce, posunutí zídky a vybetonování schodů. Z: P.Remeš, P.Mareš T: konec září
 13. Běžecká dráha – byly rozeslány 2 cenové poptávky
 14. Spotřeba vody – vzhledem k poruše darlingu byla čerpána městská voda i na hřiště a tenisové kurty, závada je odstraněna a nyní se opět na hřišti používá voda ze studny.
 15. Termoventily – zajistit osazení radiatorů na balkoně, v kanceláři a v kuchyňce temoventily pro lepší vytápění těchto prostor. Objednat u P. Koudeláka. Z: P.Remes, T: konec září
 16. Oprava vstupní brány na hřiště – zajistit rozšíření hlavní brány na hříště. Objednat u S.Vohralíka. Z: P.Remeš T: konec října
 17. Sítě fotbal – před zahájením fotbalové sezony musí fotbalisté zajistit ochrannou sít před kioskem a zabezpečit fotbalové brány. Z: T.Ryzí, T. Konec srpna
 18. Dokončení kiosku – dokončit obložení kiosku a nátěr okenic a ochranných rámů. Zajistí firma grulich a M.Fabián, nátěr svépomocí. Z:P.Remeš, T: konec září
 19. Oprava unimobuňky, střecha kiosku – R.Sklenář zajistil drobné opravy unimobuňky a střechy kiosku.
 20. Reklama pivovar Litovel a Cemex – nabízíme firmě Cemex reklamní plochu na zadní straně kiosku a na přední stěně Pivovaru Litovel. Z: P.Remeš T: konec září
 21. OV Unčovice dává souhlas všem sportovním a kulturním akcím pořádaných domácími organizacemi (TJ Sokol, Chovatelé, Myslivci) jakož i rodinným oslavám v KD Unčovice a na venkovním areálu, vyjma zábav, které budou schvalovány individuálně.

Pavel Remeš
Předseda OV Unčovice