Oslavy 100 let Sokolovny

Víkend 21. a 22. května patřil oslavám 100. výročí založení Sokolovny v místní části Unčovice. Sobotní program byl zahájen po 15. hodině místostarostou města Mgr. Lubomírem Brozou. O své vzpomínky na Sokola a sport se krátce podělil i pan František Navrátil z Březového. Poté se už slova ujal pan MVDr. František Špruček, který všechny přítomné seznámil s historií Sokola a přiblížil monumentální stavbu z ptačí perspektivy. Večer patřil zábavě – vystoupili Stracené ráj a Motors. Program pokračoval i v neděli vystoupením Nákelanky, Kaster Litovel, MŠ Unčovice a Sokolek Unčovice.

Sokol Unčovice

Tělocvičná jednota Sokol Unčovice byla založena brzy po vzniku Československa. Několik unčovických občanů bylo členy již dříve v litovelské a později nákelské jednotě a také v jízdním odboru Sokola s názvem Záporož. Činnost se projevovala propagací sokolské myšlenky, chozením v slavnostních krojích a jízdou k různým slavnostem v okolí. V letech 1922-1923 postavila místní záložna velkým nákladem Osvětový dům a sokolovnu.

28. května 1922 se konala slavnost položení základního kamene k Sokolovně. O více než rok později 11. a 12. srpna 1923 se konalo slavnostní předání sokolovny. O týden později jako dokončení slavnosti otevření sokolovny se zde hrálo první divadlo – historické drama Probuzenci.

Ve vestibulu sokolovny jsou od roku 1923 umístěny pamětní desky – jedna je věnovaná obětem první světové války z Unčovic a Březového, druhá zmiňuje osoby, které se podílely na stavbě sokolovny v čele se stavitelem Josefem Brachem.
Za poslední roky zde město investovalo nemalé finanční prostředky na opravu střechy, topení, nových oken a fasády.

text: Mgr. Kratochvílová