Sto let položení základního kamene sokolovny

100 let polozeni zakladniho kamene sokolovny