Zápis z 1. Schůze OV Unčovice

Datum: 18. 1. 2015
Přítomní členové: T. Ryzí, F. Beneš, M. Měsícová, M. Janošec
Omluvení členové: P. Klaus

Projednané a schválené body:

1. Výsledky voleb do OV - Volební účast v obci 52,5%. Seznam kandidátů a obdržených hlasů: Tomáš Ryzí (137), F. Beneš (136), M. Měsícová (134), M. Janošec (157).

2. Volba předsedy – S vědomím P. Klause a se souhlasem všech stávajících členů se předsedou OV Unčovice stal Tomáš Ryzí.

3. Seznámení s činností OV – Pavel Remeš (bývalý předseda) poskytl seznámení
- předání informací, sdílení kontaktů, náplň práce, plánované cíle, atd.

4. Rozšíření OV o další dva členy – návrh na rozšíření stávajícího počtu členů, důvody: nepřítomnost, více názorů, informací a kontaktů. Jedná se o: Pavel Remeš, Karel Zbořil – čeká se na jejich vyjádření.

5. Plán akcí na rok 2015 – Rekonstrukce sokolovny - II. etapa: vybudování topení sálu sokolovny (Robury), zateplení stropu, oprava vchodových schodů, doplnění osvětlení sálu, rekonstrukce reflektoru a ovládání reflektoru na jevišti. Úprava areálu sokolovny a místního hřiště ve spolupráci s TJ Sokol Unčovice: Vybudování chodníku od MS Unčovice po hlavní bránu hřiště (mezi sokolovnou a hřištěm). Osvětlení za altánkem. Zpracování kompostového odpadu hřiště (již v jednání s odborem životního prostředí). Rekonstrukce venkovních WC. Oplocení udírny (zamezení vandalismu). Osvětlení kapličky na návsi.

6. Prořezání stromů areálu hřiště a na návsi – hrozí nebezpečí ulomení a následného pádu, znemožněn průjezd kolem hřiště – projednání s odborem životního prostředí pověřen Tomáš Ryzí.

7. Úklid kolem areálu hřiště – ze strany směr Rozvadovice divoké bujení vegetace
 – projednání s odborem životního prostředí pověřen Tomáš Ryzí.

8. Úprava vegetace na návsi – nedostatečná úprava vegetačního podloží - projednání s odborem životního prostředí pověřen Tomáš Ryzí.

9. Balíčky občanům Unčovic k jubilejním narozeninám – aktualizace seznamu občanů.

10.  Pracovní dohody – aktualizace seznamu lidí, jež se podílejí na činnosti obce.

11.  Referendum o vybudování pískovny – poskytnutí a odběr informací od občanů Unčovic formou osobního kontaktu členy OV. Práce s informacemi a projednání na referendu.

12.  Kanalizace – zjištění celkového stavu silnic, nepořádek u kontejnerů směr Březové, návrh s využitím navážky hlíny a materiálu, následná oprava.

13.  Unčovický list – předání informací o následném zavedení Odpadové taxy, sběr jedlých tuků a olejů, zmínka o nových kontejnerech – pověřen Marek Janošec.