5918064

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
51% (36)
 
49% (35)
Všechny ankety a kvízy

Zápis z veřejné schůze v Unčovicích

Dne 1.2.2011
 
Přítomni:  Ing. Z. Potužák, J.Skála, P.Šrůtek, MVDr. V.Grézl, K.Zmund
 
Cca 25 občanů Unčovic.
 

V první části schůze P.Remeš uvítal občany a zástupce města. V dalších bodech seznámil občany s výsledky voleb do osadního výboru a s požadavky obce Unčovice na rok 2011. Jednalo se o tyto body:
 
1. výstavba dětského hřiště
2. oprava chodníků nedotčených kanalizací
3. úpravy návsi včetně osvětlení kapličky
4. oprava kapličky ve směru na Rozvadovice
5. údržba komunikací
6. oprava sokolovny s využitím příspěvku CEMEXU
7. rozfázování VO
 
Dále P.Remeš poděkoval občanům za tříkrálovou sbírku a panu MVDr. Grézlovi za jeho dosavadní práci pro obec Unčovice.
 
Dalším bodem programu bylo vystoupení zástupců města Litovel. MVDr. Grézl shrnul svoji 16 letou činnost a věnoval se věcem, které v Unčovicích byly i nebyly splněny. V dalších příspěvcích p. Ing. Potužák, p. Šrůtek a p. Skála se představili a nastínili možnosti spolupráce mezi OV a městem a vyjádřili se k jednotlivým pořadavkům obce. V posledním příspěvku se p. Zmund zaměřil na práci TS Litovel v obci (sečení trávy, odklizení sněhu, opravy cest, rozfázování VO a výměna starých svítidel).
 
V diskusi občanů se zástupci bylo probráno následující:
 
1. kanalizace – na dotaz p. Rece proč tlaková a ne spádová bylo zodpovězeno, že zejména kvůli dotacím se muselo přistoupit na tlakovou neboť je o 50 procent levnější. V současné době se čeká na dotace (možnost až 80 procent), pčedpokládaná doba zahájení 2013-2014.
2. místní škola – využití školy, prodej, byty, otázka zůstává otevřená, OV může přijít s návrhem
3. cyklostezka – MVDr. Grézl oznámil, že v pondělí bude probíhat výběrové žízení, zatím je přihlášeno 14 zájemců. Do konce ledna bude podepsaná smlouva s vítězem VŘ. Realizace v letošním roce.
4. sečení trávy před Selikem – provádí ZD Unčovice na základě dohody s majitelkami pozemku (prověřit jak často se seče)
5. připomínka p. Vohralíka – zbytečné svícení VO ve dne , TS zajistí lepší nastavení stmívače)
6. minimálně dvěma občanům (p. Sklenář a p. Beneš), kteří bydlí v části na rybníku prosakuje od června voda do sklepů, pravděpodobně následek rozšíření pískovny ve směru na Mezice. Ing. Potužák navrhnul schůzku se zástupci CEMEXU a prověřit zda se opravdu jedná o vliv pískovny.
7. zvláštní pozornost byla věnována opravě sokolovny, vystoupení pana Soukupa, který se podivoval proč se peníze určené pro Unčovice (příspěvek 500.000 od CEMEXU) věnují do sokolovny, která je majetkem města Litovel,  vzbudilo mírné emoce. Zástupci města přislíbili, že oprava sokolovny bude financována i z městských peněz a bude snaha o kompletní opravu této budovy (okna, fasáda)
8. poslední příspěvek schůze přednesl pan Vydra, který shrnul 20ti letou peripetii cyklostezky Unčovice – Rozvadovice se všemi komplikacemi (soukromé pozemky, rozorání staré polní cesty, apod.)
 

sepsal
 
Ing. Pavel Remeš
Předseda OV Unčovice

Vytvořeno 28.11.2011 12:34:36 | přečteno 1400x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Náves Náves
Vánoce Vánoce
Tvrz Unčovice Tvrz Unčovice
Letecký pohled Letecký pohled
Vánoční besídka 2008 Vánoční besídka 2008
Obecní pohled Obecní pohled
Vánoce 2014 Vánoce 2014
Kříž Kříž
Zatmění slunce Zatmění slunce
Dětské hřiště Unčovice Dětské hřiště Unčovice
Maškarní ples Unčovice 2005 Maškarní ples Unčovice 2005
Májka    2011 Májka 2011
Májka 2004 Májka 2004
Dechovka 2004 Dechovka 2004
První a poslední Olympiáda První a poslední Olympiáda
Dětské hřiště Dětské hřiště
Posezení u hospody Posezení u hospody
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Tři králové Tři králové
Kaplička za obcí Kaplička za obcí
Požár chatky Požár chatky
Řádění vichřice Emma Řádění vichřice Emma
Sokolovna Sokolovna
Májka 2004 pohled Májka 2004 pohled
Motosraz 2005 Motosraz 2005
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load