7241523

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
47% (36)
 
53% (40)
Všechny ankety a kvízy

Zápis z Veřejné schůze Unčovice

Datum: 25. 3. 2015, 17:00 – 18:30.
Přítomní členové OV: T. Ryzí, F. Beneš, M. Měsícová, M. Janošec
Přítomní zastupitelé města : starosta Z. Potužák, místostarosta V. Kohout, radní M. Pavlík, radní M. Geprt

Stavební společnost VHS Teplice : J. Matušek – stavební dozor
Občané Unčovic: kolem 35- 40 lidí.

Projednané a schválené body:

1. Poděkování P. Remešovi – T. Ryzí a Z. Potužák poděkovali P. Remešovi za jeho dlouholeté působení ve vedení OV.

2. Představení – T. Ryzí představil OV Unčovic pro následující rok , zastupitele města a body diskuze.

3. Schválené akce – T. Ryzí přednesl již městem schválné akce. Jednalo se o prořezání větví a skácení stromů na hřišti, pořízení nové nástěnky, zateplení sálu sokolovny (po dohodě až po provedení fasády sokolovny) a oprava vchodových dveří.

4. Doplnění bodů – V. Kohout doplnil informace o schválených akcích a představil další – osvětlení kapličky na návsi, rekonstrukce venkovních záchodů na hřišti, rekonstrukce osvětlení betonového parketu na hřišti, zabezpečení udírny (po dohodě v režii Sokolu Unčovice), vybudování chodníku podél západní strany Sokolovny (po dohodě až po provedení fasády sokolovny.

5. Kanalizace - J. Matušek, stavební dozor probíhající kanalizace, představil současnou situaci a nastínil budoucí vizi. Dle jeho slov by měla stavba kanalizace být dokončena do konce dubna a v polovině května by mohla započít rekonstrukce silnic a cest.
Z. Potužák poukázal na problém rekonstrukce silnic (hlavní cesty jsou krajské, vedlejší městské) kvůli komunikaci s Olomouckým krajem. První rekonstrukce se bude týkat ulice „Na rybníku“. První pánovaná rekonstrukce silnice v ulici „Suchdol“ se odložila kvůli dešťové kanalizaci (složitá situace - třeba nejdříve naprojektovat). M. Měsícová představila problém „sednutí“ zeminy a materiálu. J. Matušek vysvětlil a nastínil rekonstrukci silnice. Občané Unčovic řešili individuální problémy, problém narušení cyklostezky. F. Beneš se dotázal na odvoz nahromaděného materiálu u hasičárny – J. Matušek slíbil odvoz koncem měsíce května.

6. Výstavba pískovny – T. Ryzí vysvětlil současnou situaci – referendum pouze Unčovic není právně možné, referendum je realizovatelné pro celý volební obvod (Litovel + všechny místní části) a platné pouze v případě účasti minimálně 25% voličů. OV Unčovic, se souhlasem Z. Potužáka, nabídl hlasování formou osobní ankety (sloužící jako vyjádření postoje občanů Unčovic pro město Litovel). Z. Potužák představil problém s Olomouckým krajem (v minulosti prodal pozemky za účelem těžby společnosti LB Minerals). Výstavba by byla možná pouze až po změně územního plánu, kterou by muselo zastupitelstvo města odsouhlasit (Z. Potužák však přislíbil, že bude zastupitelstvo stát za občany Unčovic). Diskutovalo se o případných finančních tocích v případě stavby pískovny, o dodržení hygienických norem, stavbě komunikace pro vozidla těžby a monitoringu stavu spodních vod.

7. Ostatní body diskuze – Mimo daná témata (kanalizace a referendum ohledně výstavby pískovny) se diskutovalo také o samostatnosti/nesamostatnosti obce - Z. Potužák situaci vysvětlil.

Vytvořeno 24.4.2015 6:52:50 | přečteno 1147x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Obecní pohled Obecní pohled
Vánoce 2014 Vánoce 2014
Dětské hřiště Dětské hřiště
Kaplička za obcí Kaplička za obcí
Májka 2004 Májka 2004
Autobusový záliv po reknonstrukci Autobusový záliv po reknonstrukci
Požár chatky Požár chatky
Májka    2011 Májka 2011
Kříž Kříž
Letecký pohled Letecký pohled
Smírčí kaplička Smírčí kaplička
První a poslední Olympiáda První a poslední Olympiáda
Vánoční besídka 2008 Vánoční besídka 2008
Posezení u hospody Posezení u hospody
Šampion Unčovic 2004 Šampion Unčovic 2004
Vánoce Vánoce
Náves Náves
Tvrz Unčovice Tvrz Unčovice
Dechovka 2004 Dechovka 2004
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Kaplička na návsi Kaplička na návsi
Motosraz 2005 Motosraz 2005
Řádění vichřice Emma Řádění vichřice Emma
Dětské hřiště Unčovice Dětské hřiště Unčovice
Májka 2004 pohled Májka 2004 pohled
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load