7384930

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
47% (36)
 
53% (40)
Všechny ankety a kvízy

Zápis z 4. schůze OV

Datum:  22. a  28.4.2011
 
Přítomni:  P.Remeš, T.Ryzí, K.Zbořil,  P.Klaus, P.Mareš, V.Navrátil, I. Moťková
 

Projednané a schválené body:
 
1.  informace o schůzce se zástupci TS Litovel, na schůzce (proběhla v polovině dubna) domluveny následující práce pro obec – odvoz starých dlaždic a kostek ze sokolovny, předláždění propadlých kostek v cestě na Mezice, oprava propadlého chodníku u pí Navrátilové, oprava cesty před domem paní Palinkové. Většina těchto bodů splněna. Na schůzce přítomni – K.Zmund, M.Kovář, P. Remeš
2. zajistit vyzvednutí plánku stávající splaškové kanalizace u paní Dohnalové (plánky předal místní občan p. Plachý). Z: P.Remeš, T: 5/2011
3. 22.4. proběhla schůzka s p. Kurfurstem z odboru ŽP. Hlavní body – projekt úpravy návsi, připomínky ke stávajícímu projektu budou předány na odbor ŽP při osobní schůzce 6.5. (obecní vývěska, plakátovací plocha, lavečky, vánoční strom). Další probrané body – kácení jabloně na návsi (podzim), přemístění kontejnerů z návsi ke zbrojnici, vybrání toku, úprava prostor kolem kontejnerů před ZD, odvoz zeleně hřiště, kácení břízy na hřišti, přesazení dvou lip na hřišti. Přítomni – P.Remeš, T.Ryzí, V.Navrátil, P.Mareš
4. nákup ozvučení – vybrána varianta č.2, reprobedny se zabudovaným zesilovačem, cena cca 400 EUR, dodavatel P.Navrátil, Slovensko. Z: P.Remeš, T: 5/2011
5. nejnutnější úpravy v kiosku – cenová nabídka 25.000,- Stolářství Měsíc, nový dřez, pracovní deska, zamykatelné skříňky, umakart obložení. Z: P.Remeš, T: 5/2011
6. 11.5. proběhne schůzka s panem Skácelem, infce o probíhajících akcích v obci, zajištění revize plynových kotlů, HP a komínů v sokolovně, dokumentace ke kanalizaci, dokumentace k cyklostezce. Přítomen: P.Remeš
7. infce o provedených pracech v sokolovni. Dokončen nátěr podlahy ve sklepech, nátěr nových zárubní a zajištěna oprava dveří kotelny na základě připomínek revizního technika. Práce provedl dohodou K.Zbořil a firma Stolářství Měsíc.
8. OV povoluje akci Motosraz p. F.Beneše, která se koná poslední víkend v červnu.
9. zadáno vymalování sprch a nátěr dřevěného obložení firmě Malířství Hajíček Litovel. T: 5/2011
10. Žádost o odkoupení vybavení dětského hřiště. Více zájemců. Bude řešeno v návaznosti na vybudování nového dětského hřiště.
11. doprava unimobuňky na hřiště. Zajistí dodavatel – firma Lombard Střeň, cenová nabídka 15.000,- Kč, bez dopravy. Připravit povrch pro umístění. Zajistit betonové panely. Z: K.Zbořil, P.Remeš, F.Beneš, T:5-6/2011
12. zakoupena barva na vymalování fotbalové šatny. Z: fotbalisté. T: 5/2011
13. rekonstrukce sokolovna, na základě ankety občanů informace předané projektantovi p. Sedlákovi. Domluvena osobní schůzka v obci v týdnu od 9. do 11.5.  Připravit podklady pro zpracování studie. Z: P.Remeš ve spolupráci s městem Litovel, T: 3-4Q/2011
14. nutné opravy na hřišti – výměny prasklé toalety na venkovních WC, doplnění osvětlení na zadním – basketbalovém hřišti, samostatné napojení osvětlení venkovních WC. Z: Sokol Unčovice  na vlastní náklady, T: 5/2011
15. návrh na umístění vítací cedule – při vjezdu do obce od Litovle. Návrh připraví B.Remešová
16. odstranění železné konstrukce před autobusovou zastávkou (bývalá reklamní tabule pískovny). Z: V.Navrátil, J.Sedlák, T: 5/2011
17. viditelnost při výjezdu z obce – mezi zahrádkami. Kácení jehličnanů situaci nevyřeší. Probrat variantu se zrcadlem na sloupu na protější straně. Z: P.Mareš, T: 3-4Q/2011
18. informativní schůzka s MP, předán požadavek na měření rychlosti v obci a umístění informační měřící tanule. OV musí stanovit místa a dobu. Přítomni: p. Medek a p. Remeš
 

P.Remeš
Předseda OV

Vytvořeno 28.11.2011 12:35:57 | přečteno 1581x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Májka    2011 Májka 2011
Řádění vichřice Emma Řádění vichřice Emma
Smírčí kaplička Smírčí kaplička
Vánoce 2014 Vánoce 2014
Letecký pohled Letecký pohled
Autobusový záliv po reknonstrukci Autobusový záliv po reknonstrukci
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Tvrz Unčovice Tvrz Unčovice
Tři králové Tři králové
Kaplička na návsi Kaplička na návsi
Zatmění slunce Zatmění slunce
Náves Náves
Motosraz 2005 Motosraz 2005
Dětské hřiště Dětské hřiště
Kaplička za obcí Kaplička za obcí
Vánoce Vánoce
Maškarní ples Unčovice 2005 Maškarní ples Unčovice 2005
Dětský den 2004 Dětský den 2004
Kříž Kříž
Kříž Kříž
Sokolovna Sokolovna
Dětské hřiště Unčovice Dětské hřiště Unčovice
Dechovka 2004 Dechovka 2004
Šampion Unčovic 2004 Šampion Unčovic 2004
Letecký pohled Letecký pohled
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load