7384950

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
47% (36)
 
53% (40)
Všechny ankety a kvízy

Zápis z 2. schůze OV

Datum:  26/2/2011
 
Přítomni:  P.Remeš, T.Ryzí, K.Zbořil,  P.Klaus, P.Mareš, V.Navrátil
Omluveni: I. Moťková
 
Projednané a schválené body:
 
1. příprava schůzky na městě, delegováni Tomáš Ryzí, Petr Mareš, Karel Zbořil, 16.3.  ve 14.30 hod. Setkání se zástupci města, TS, ŽP. Probrání bodů osadního výboru na rok 2011, termíny realizace a zodpovědné osoby.
2. rekonstrukce sokolovny – příprava na setkání na městě dne 7.3. ve 14.00 hod. Setkání se starostou a zástupcem firmy CEMEX. Delegováni – Pavel Remeš, Tomáš Ryzí, Petr Mareš. Hlavním bodem schůzky domluva na společném postupu při realizaci generální opravy a příprava studie. Anketa mezi občany Unčovic.
3. informace o drobných výdajích – P.Remeš seznámil s přehledem drobného vydání (drobné opravy vody v KD, zakoupení náhradních klíčů pro správce a výdaje za čistící prostředky do KD)
4. cenová nabídka na záclony a závěsy balkonu – nabídka z Litovle, celková cena 25600,- Kč. Závěsy na okna a oblouky z pevné látky ve vínově červené barvě. Doporučeno zajistit ještě jednu nabídku pro porovnání (oslovit domácí firmu – Paní Špundovou). Zajistí: P.Remeš, termín: 31.3.2011
5. požadavek na zakoupení aparatury na ozvučení sportovních a společenských akcí – zpracovat dvě nabídky – P.Navrátil, Slovensko a P.Klaus, cena kolem 5.000,- Kč, aparatura – 2x reprobedna , zesilovač, bezdrátový mikrofon. Zajistí: P.Remeš, P.Klaus, T: nabídek: 31.3.2011, T:realizace: 20.5.2011
6. TJ Sokol Unčovice – příspěvek z města Litovel. V letošním roce dostal TJ Sokol na údržbu areálu pouze částku 20.000, - Kč, oproti předchozím letem, kdy dostával částku 50.000 Kč s tím, že případnou další částku může odebrat z částky 500.000 Kč z finančního daru z CEMEXU. V případě potřeby může TJ Sokol zažádat OV o proplacení některých faktur za údržbu (dle plánu činnosti) z částky 500.000,- až do výše 20.000 Kč.
7. oprava kapličky, směr Rozvadovice – jedná se o výrobu nových dveří a drobné zednické práce. Doporučujeme oslovit Stolářství Měsíc a firmu Grulich na zpracování cenové nabídky. Žádost je mezi požadavky na město. Odhadnutá cena cca 25.000 Kč. Zajistí: V. Navrátil, T: zpracování nabídek do 16.3.2011, Termín realizace: 2-3Q 2011.
8. zveřejňování zápisů ze schůzí OV na obecních web stránkách. Zajistí: P.Remeš ve spolupráci s P.Ženožičkou. Termín: 30.4.2011
9. vytvoření domény obce Unčovice a vylepšení webu Unčovic, snaha o jeho větší využití. Zajistí: Pavel Klaus ve spolupráci s P.Ženožičkou, T: 3Q 2011
10. povinnosti správce sokolovny. Zajistit seznam povinností a dobrovolných prací pro sokolovnu a obec. Např. Úklid kolem kontejnerů, udržování plakátovacíh ploch apod. Ve spolupráci s bytovým hospodářstvím města Litovel. Z: P.Remeš, T. Příští schůze, březen 2011.
11. žádost p. Pospíšila o skácení jabloně na návsi před svým domem – nutno projednat s odborem ŽP. Zajistí: P.Remeš, T: 31.3.2011
12. výroba pohledů obce Unčovice. Návrh posečkat po úpravě návsi.
13. drobné výdaje – návrh na zakoupení koleček, návrh na sešití roztržené opony. Schváleno. Z: P.Remeš, T: 30.4.2011
14. V.Navrátil předložil zprávu o celkovém stavu dopravního značení v obci, z čehož vyplývá, že většina značení nesplňuje příslušné normy. Součástí navrhu je i cenová nabídka na zrcadlo u pošty a některé značky omezující rychlost. Tato zpráva bude předložena na město a veškerá situace kolem dopravy, značení, rychlosti, stání občanů na chodnících apod. bude řešena komplexně ve spolupráci s odborem dopravy. Z: T.Ryzí, P.Mareš ve spolupráci s OD, T: průběžně
15. problémy s neustálým zhasínáním VO. Nutná oprava z TS Litovel. Z: V. Navrátil ve spolupráci s TS Litovel, T: bude znám pro projednání s TS Litovel
 

Pavel Remeš
28.2.2011

Vytvořeno 28.11.2011 12:35:06 | přečteno 1514x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Náves Náves
Obecní pohled Obecní pohled
Řádění vichřice Emma Řádění vichřice Emma
Letecký pohled Letecký pohled
Sokolovna Sokolovna
Smírčí kaplička Smírčí kaplička
Motosraz 2005 Motosraz 2005
Maškarní ples Unčovice 2005 Maškarní ples Unčovice 2005
Letecký pohled Letecký pohled
Kříž Kříž
Dětské hřiště Dětské hřiště
Šampion Unčovic 2004 Šampion Unčovic 2004
Májka 2004 Májka 2004
Kaplička na návsi Kaplička na návsi
Dechovka 2004 Dechovka 2004
Tvrz Unčovice Tvrz Unčovice
Dětský den 2004 Dětský den 2004
Posezení u hospody Posezení u hospody
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Májka 2004 pohled Májka 2004 pohled
Kříž Kříž
Májka    2011 Májka 2011
Vánoce 2014 Vánoce 2014
Požár chatky Požár chatky
Kaplička za obcí Kaplička za obcí
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load