5921534

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
51% (36)
 
49% (35)
Všechny ankety a kvízy

Zápis z 1. Schůze OV Unčovice

Datum: 18. 1. 2015
Přítomní členové: T. Ryzí, F. Beneš, M. Měsícová, M. Janošec
Omluvení členové: P. Klaus

Projednané a schválené body:

1. Výsledky voleb do OV - Volební účast v obci 52,5%. Seznam kandidátů a obdržených hlasů: Tomáš Ryzí (137), F. Beneš (136), M. Měsícová (134), M. Janošec (157).

2. Volba předsedy – S vědomím P. Klause a se souhlasem všech stávajících členů se předsedou OV Unčovice stal Tomáš Ryzí.

3. Seznámení s činností OV – Pavel Remeš (bývalý předseda) poskytl seznámení
- předání informací, sdílení kontaktů, náplň práce, plánované cíle, atd.

4. Rozšíření OV o další dva členy – návrh na rozšíření stávajícího počtu členů, důvody: nepřítomnost, více názorů, informací a kontaktů. Jedná se o: Pavel Remeš, Karel Zbořil – čeká se na jejich vyjádření.

5. Plán akcí na rok 2015 – Rekonstrukce sokolovny - II. etapa: vybudování topení sálu sokolovny (Robury), zateplení stropu, oprava vchodových schodů, doplnění osvětlení sálu, rekonstrukce reflektoru a ovládání reflektoru na jevišti. Úprava areálu sokolovny a místního hřiště ve spolupráci s TJ Sokol Unčovice: Vybudování chodníku od MS Unčovice po hlavní bránu hřiště (mezi sokolovnou a hřištěm). Osvětlení za altánkem. Zpracování kompostového odpadu hřiště (již v jednání s odborem životního prostředí). Rekonstrukce venkovních WC. Oplocení udírny (zamezení vandalismu). Osvětlení kapličky na návsi.

6. Prořezání stromů areálu hřiště a na návsi – hrozí nebezpečí ulomení a následného pádu, znemožněn průjezd kolem hřiště – projednání s odborem životního prostředí pověřen Tomáš Ryzí.

7. Úklid kolem areálu hřiště – ze strany směr Rozvadovice divoké bujení vegetace
 – projednání s odborem životního prostředí pověřen Tomáš Ryzí.

8. Úprava vegetace na návsi – nedostatečná úprava vegetačního podloží - projednání s odborem životního prostředí pověřen Tomáš Ryzí.

9. Balíčky občanům Unčovic k jubilejním narozeninám – aktualizace seznamu občanů.

10.  Pracovní dohody – aktualizace seznamu lidí, jež se podílejí na činnosti obce.

11.  Referendum o vybudování pískovny – poskytnutí a odběr informací od občanů Unčovic formou osobního kontaktu členy OV. Práce s informacemi a projednání na referendu.

12.  Kanalizace – zjištění celkového stavu silnic, nepořádek u kontejnerů směr Březové, návrh s využitím navážky hlíny a materiálu, následná oprava.

13.  Unčovický list – předání informací o následném zavedení Odpadové taxy, sběr jedlých tuků a olejů, zmínka o nových kontejnerech – pověřen Marek Janošec.

Vytvořeno 24.4.2015 6:50:51 | přečteno 1070x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Obecní pohled Obecní pohled
Šampion Unčovic 2004 Šampion Unčovic 2004
Řádění vichřice Emma Řádění vichřice Emma
Dětské hřiště Dětské hřiště
Letecký pohled Letecký pohled
Sokolovna Sokolovna
Májka 2004 Májka 2004
Kaplička na návsi Kaplička na návsi
Májka    2011 Májka 2011
První a poslední Olympiáda První a poslední Olympiáda
Tvrz Unčovice Tvrz Unčovice
Letecký pohled Letecký pohled
Smírčí kaplička Smírčí kaplička
Autobusový záliv po reknonstrukci Autobusový záliv po reknonstrukci
Posezení u hospody Posezení u hospody
Požár chatky Požár chatky
Tři králové Tři králové
Dechovka 2004 Dechovka 2004
Maškarní ples Unčovice 2005 Maškarní ples Unčovice 2005
Dětské hřiště Unčovice Dětské hřiště Unčovice
Vánoce 2014 Vánoce 2014
Dětský den 2004 Dětský den 2004
Vánoce Vánoce
Vánoční besídka 2008 Vánoční besídka 2008
Kříž Kříž
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load