7384092

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
47% (36)
 
53% (40)
Všechny ankety a kvízy

Zápis schůze OV - 9.srpna 2012

ZÁPIS SCHŮZE OV UNČOVICE
Datum: 9.8.2012
Přítomni: P.Remeš, T.Ryzí, P.Mareš, I.Moťková
Omluveni: K.Zbořil, P.Klaus, V.Navrátil

 1. Oprava podlahy v šatně sokolovny – zaslat objednávku na Podlahářství Janků, částka 15.000 Kč,  Z: P.Remeš, T: zkotovení prací do konce září.
 2. Koberec jeviště – cenova nabídka cca 30.000 Kč. Zatím nerealizovat.
 3. Osazení lavečky u cyklostezky - přesunout jednu lavečku ze sokolovny, požádat TS o zajištění odpadkového koše. Z: P.Remeš, P.Mareš  T: konec srpna
 4. Přehled výdajů – z letošní celkové částky 581.000 Kč určených pro obec utraceno celkem 276.317 Kč. 
 5. Obložení sklep – obložení v hlavním sklepě ukončeno. Zbývá jej natřít. Celkové výdaje za obložení 11.902 Kč.
 6. Hospoda – vzhledem k opakujícím se problémům (nedodržování otvírací doby) navrhujeme vypsání nového výběrového řízení.
 7. Digitalizace kroniky – zjistit možnost digitalizace obecní kroniky a její případné umístění na obecní web. Z: P.Remeš, P.Mareš, T: konec září
 8. Osvětlení návsy – zjistit spotřebu energii při denním svícení v době mezi 20.00 a 23.00 hodinou. Z: P.Mareš, T: konec srpna
 9. Projekt sokolovna – celkový projekt byl ukončen a předán na město, jedno paré věnované obci.  Prioritní akce na příští rok – výměna oken v budově sokolovny.
 10. Chodníky – zahájena první ze tří etap rekonstrukce chodníků. Od bývalého obchodu po tvrz.
 11. Zastřešení areálu – čekáme na cenové nabídky, nyní zajistit vybetonování základů ve spolupráci s frimou Rojíček a CEMEX, Z: P.Mareš, T: konec srpna
 12. Terasa – první cenova nabídka vysoká. Zajistit další nabídky pouze na hrubé práce, posunutí zídky a vybetonování schodů. Z: P.Remeš, P.Mareš T: konec září
 13. Běžecká dráha – byly rozeslány 2 cenové poptávky
 14. Spotřeba vody – vzhledem k poruše darlingu byla čerpána městská voda i na hřiště a tenisové kurty, závada je odstraněna a nyní se opět na hřišti používá voda ze studny.
 15. Termoventily – zajistit osazení radiatorů na balkoně, v kanceláři a v kuchyňce temoventily pro lepší vytápění těchto prostor. Objednat u P. Koudeláka. Z: P.Remes, T: konec září
 16. Oprava vstupní brány na hřiště – zajistit rozšíření hlavní brány na hříště. Objednat u S.Vohralíka. Z: P.Remeš T: konec října
 17. Sítě fotbal – před zahájením fotbalové sezony musí fotbalisté zajistit ochrannou sít před kioskem a zabezpečit fotbalové brány. Z: T.Ryzí, T. Konec srpna
 18. Dokončení kiosku – dokončit obložení kiosku a nátěr okenic a ochranných rámů. Zajistí firma grulich a M.Fabián, nátěr svépomocí. Z:P.Remeš, T: konec září
 19. Oprava unimobuňky, střecha kiosku – R.Sklenář zajistil drobné opravy unimobuňky a střechy kiosku.
 20. Reklama pivovar Litovel a Cemex – nabízíme firmě Cemex reklamní plochu na zadní straně kiosku a na přední stěně Pivovaru Litovel. Z: P.Remeš T: konec září
 21. OV Unčovice dává souhlas všem sportovním a kulturním akcím pořádaných domácími organizacemi (TJ Sokol, Chovatelé, Myslivci) jakož i rodinným oslavám v KD Unčovice a na venkovním areálu, vyjma zábav, které budou schvalovány individuálně.

Pavel Remeš
Předseda OV Unčovice

Vytvořeno 18.9.2012 12:41:00 | přečteno 1472x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Dětské hřiště Dětské hřiště
Májka  2011 Májka 2011
Tvrz Unčovice Tvrz Unčovice
Kaplička za obcí Kaplička za obcí
Májka 2004 pohled Májka 2004 pohled
Obecní pohled Obecní pohled
Náves Náves
Autobusový záliv po reknonstrukci Autobusový záliv po reknonstrukci
Vánoční besídka 2008 Vánoční besídka 2008
Šampion Unčovic 2004 Šampion Unčovic 2004
Vánoce Vánoce
Vánoce 2014 Vánoce 2014
Sokolovna Sokolovna
Řádění vichřice Emma Řádění vichřice Emma
Májka 2004 Májka 2004
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Letecký pohled Letecký pohled
Maškarní ples Unčovice 2005 Maškarní ples Unčovice 2005
Motosraz 2005 Motosraz 2005
Posezení u hospody Posezení u hospody
První a poslední Olympiáda První a poslední Olympiáda
Smírčí kaplička Smírčí kaplička
Letecký pohled Letecký pohled
Dětský den 2004 Dětský den 2004
Tři králové Tři králové
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load