6049470

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
49% (36)
 
51% (37)
Všechny ankety a kvízy

Zápis OV 28/1/2011

Datum:  28/1/2011
 
Přítomni:  P.Remeš, T.Ryzí, K.Zbořil, I.Moťková, P.Klaus, P.Mareš, V.Navrátil
 
Projednané a schválené body:
 
1. volba předsedy OV – jediný kandidát – P.Remeš zvolen všemi hlasy,
2. informace o veřejné schůzi – VS se koná 1.2.2011 v 18.00 na balkoně sokolovny. Účast starostu a místostarostu města Litovel.
3. rozdělení úkolů v OV: - zástupce předsedy OV – T. Ryzí, zapisovatelka – I.Moťková, pokladna /výdaje za hotové/ - I.Moťková, TS – V.Navrátil, ASA, ŽP – P.Remeš, pracovní dohody – I.Moťková, sokolovna – K.Zbořil, rozhlas – P.Remeš , jubilea – I.Moťková, E.Zlámalová
4. rozdělení odpovědností členů OV -  1. finance – P.Remeš, čtvrtletní zpráva o stavu financí a obecních výdajích, 2.stavební dozor a výběrová řízení – P.Remeš, T.Ryzí, P.Mareš, 3.kultura  - T.Ryzí, 4.doprava – P.Mareš
5. oprava sokolovny – schůzka všech členů aktivu v neděli 6.2. v 9.30, sepsání seznamu všech potřebných oprav či návrhů na celkové řešení sokolovny, domluvit schůzku na městě za účasti starosty, zástupce CEMEXU a členů OV, rozdělení etap jednotlivých prací, zajištěn předběžný rozpočet na okna, fasádu a terasu od firmy GLOBAL /do 14 dnů/, možnost úvěru či financování předem ze strany CEMEXU, zajisit smouvu CEMEXU, vyjádření stavebního úřadu nebo památkářů k opravám sokolovny.
6. možnost čerpání fondů EU – kdo v Litovli je zodpovědný za tyto projekty, možnost dotací na tyto tři akce – dětské hřiště, oprava sokolovny a dobudování sportovního areálu /využití zelená úsporám/, rozvoj venkova
7. při navrhovaných opravách sokolovny /případně obecních pracích/ využít znalosti stavebního inženýra V.Špundy
8. další infce – odměny členům OV /cca 1200 Kč ročně na člena, možnost využívat pracovních dohod/, termín schůzí jednou měsíčně v pátek v 19.00 hod, příspěvek do společné pokladny 20,- Kč na každé schůzi na člena na zajištění závěrečného posezení /vybírá I. Moťková/, rozpočet 80000Kč bude probrán v polovinš roku dle stávajícího stavu.
 

Pavel Remeš

Vytvořeno 28.11.2011 12:33:59 | přečteno 1413x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Vánoční besídka 2008 Vánoční besídka 2008
Náves Náves
Posezení u hospody Posezení u hospody
Motosraz 2005 Motosraz 2005
Dětské hřiště Dětské hřiště
Dechovka 2004 Dechovka 2004
Májka    2011 Májka 2011
Zatmění slunce Zatmění slunce
Vánoce Vánoce
Kaplička za obcí Kaplička za obcí
Tři králové Tři králové
Májka 2004 pohled Májka 2004 pohled
Řádění vichřice Emma Řádění vichřice Emma
Autobusový záliv po reknonstrukci Autobusový záliv po reknonstrukci
Šampion Unčovic 2004 Šampion Unčovic 2004
Dětský den 2004 Dětský den 2004
Maškarní ples Unčovice 2005 Maškarní ples Unčovice 2005
Kaplička na návsi Kaplička na návsi
Májka 2004 Májka 2004
Dětské hřiště Unčovice Dětské hřiště Unčovice
Letecký pohled Letecký pohled
Obecní pohled Obecní pohled
Kříž Kříž
Vánoce 2014 Vánoce 2014
Tvrz Unčovice Tvrz Unčovice
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load