7385413

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
47% (36)
 
53% (40)
Všechny ankety a kvízy

Upravené provozní doby a informace

freelancer 763730 1920

Zde budeme uvádět upravené provozní doby a informace. Řazeno chronologicky.

Nejnovější informace naleznete na webu www.litovel.eu nebo FB Litovel.eu

24.3.2020 - Urologická ordinace MUDr. Arzouniho  oznamuje svým pacientům, že žádost o vystavení e-receptu na pravidelně užívané léky je možné zaslat na adresu LAITANI@CENTRUM.CZ

Radiologie s. r. o. oznamuje, že rentgenové vyšetření na poliklinice provádí každý den od 7.30 do 11.30 hodin.

MUDr. Gaja  nabízí vypsání e-receptů na všechny specializované léky na tel. čísle 585 341 551, 585 341 554 a e-mailu nio-ol@seznam.cz. E-neschopenky nevydává. 

MUDr. Alena Šromová oznamuje, že bude ordinovat v nouzovém režimu po-čt  od 8.00 do 12.00 hodin, v pátek od 8.00 do 11.00 hodin pouze na telefonu – konzultace, e-neschopenky a karantény na telefonu  739 215 987 a požadavky na e-recepty na telefonu 585 371 100.

Dne 20. 3. 2020 byla v Nových Zámcích u Litovle otevřena polní ambulance nepřetržité lékařské pohotovostní služby pro dospělé i děti. Tato polní ambulance není určena pro pacienty, kteří byli na onemocnění korovairem pozitivně testováni. Tito pacienti volají v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu linku 112.

Informujeme občany, že benzinka na Olomouckém předměstí je uzavřena.

24.3.2020 - Hygienici vydali zpřesnění k žádostem o potvrzení karantény včetně elektronického formuláře. Potvrzení o karanténě vydává pro zaměstnavatele a okresní správu sociální zabezpečení Krajská hygienická stanice na základě elektronicky zaslané písemné žádosti. Ta se zasílá na e-mail potvrzeni.karantena@khsolc.cz. Hygienici připravili ikona souboruformulář pro elektronické vyplnění.

Kdo nemá možnost elektronickou žádost podat, může využít formulář umístěný u vchodu do Budovy II. Městského úřadu Litovel. Vyplněné formuláře se vhazují do „komunikační schránky“ umístěné tamtéž na vratech.

24.3.2020 - Hygienici doporučují vést si záznamy. Pro rychlé dohledání kontaktů člověka, u kterého se projeví nákaza Covid-19, hygienici všem obyvatelům doporučují vést si záznamy o svém pohybu, setkáních a použitých ochranných prostředcích. Tyto záznamy je pak vhodné uchovávat po dobu alespoň 20 dní.

Soukromé záznamy by měly obsahovat:

• datum, čas a délku kontaktu s jinými osobami;

• místo, kde ke kontaktu došlo;

• osoby, které byly kontaktu přítomny; 

• informace o tom, kdy došlo ke změně zdravotního stavu;

• datum, kdy byla změna zdravotního stavu konzultována po telefonu s lékařem;

• popř. použité ochranné pomůcky při kontaktu s jinými osobami.

Příklad záznamu: 

24. 3. 2020, 12.00–12.30, Billa, platba u pokladny č. 2, látková rouška

24. 3. 2020, 13.00–13.30, návštěva lékaře: MUDr. XY, v čekárně přítomen 1 pacient, jednorázová rouška, kontakt s lékařem a sestrou asi 15 minut, bez roušky.

ikona souboru ikona souboruke stažení

24.3.2020Prodejna COOP v Litovli v ulici Palackého má upravenou prodejní dobu takto: pondělí až pátek od 6.30 do 14.00 hodin a v sobotu od 6.30 do 12.30 hodin. 

Laboratoř na poliklinice Litovel informuje, že nutné odběry – INR (warfazizovaní) probíhá 1krát týdně, a to ve středu od 8.00 do 10.00 hodin v laboratoři AGELU.

Krizový štáb města Litovel informuje, že dochází k distribuci ochranných roušek, která je určena v počtu 3 kusů pro občany ve věkové kategorii 65 + a pro občany s velmi závažnými zdravotními problémy. V místních částech bude distribuce prováděna prostřednictvím předsedů osadních výborů a v Litovli mají tito občané možnost vyzvednout si roušky osobně nebo formou dodávky prostřednictvím dobrovolníků po telefonické dohodě s Charitou Litovel, tel. 585 341 444.

Dále krizový štáb informuje, že nastříhané látky pro zájemce o šití roušek jsou k vyzvednutí v Charitě Litovel.


23.3.2020 - Krizový štáb města Litovel informuje, že dochází k distribuci ochranných roušek, která je určena v počtu 3 kusů pro občany ve věkové kategorii 65 + a pro občany s velmi závažnými zdravotními problémy. V místních částech bude distribuce prováděna prostřednictvím předsedů osadních výborů a v Litovli mají tito občané možnost vyzvednout si roušky osobně nebo formou dodávky prostřednictvím dobrovolníků po telefonické dohodě s Charitou Litovel, tel. 585 341 444. Dále krizový štáb informuje, že nastříhané látky pro zájemce o šití roušek jsou k vyzvednutí v Charitě Litovel.

Roznášení pošty - v současné době probíhá roznos důchodů a poukázek i některých obyčejných zásilek, které se vejdou do schránky. Roznos zapsaných zásilek a rozvoz balíků zatím není možné uskutečnit. Jakmile nastane změna, pošta Vás bude ihned informovat, děkujeme za pochopení.

Lékařka ORL MUDr. Žižková informuje, že v pracovní dny v době od 8.00 do 10.00 hodin mohou pacienti posílat SMS na tel. č. 606 145 791 s žádostí o vydání e-receptu. Do SMS uveďte jméno, příjmení, rodné číslo a lék, který potřebujete napsat.

Krizový štáb města Litovel opětovně apeluje na všechny občany, aby ani na chodbách v panelových domech se neshlukovali ve větším počtu a v žádném případě bez roušek.

23.3.2020 - Lékárna BENU na náměstí v Litovli je již otevřena od pondělí do pátku v době od 8.00 do 14.00 hodin. .

23.3.2020Vedoucí pošty Litovel žádá občany města o uvážení návštěvy naší pobočky. Pošta jede v omezeném provozu a není možné za těchto podmínek obsloužit všechny zákazníky. Nemusíte se bát, že zásilky budeme vracet. Pokud to povoluje odesílatel, budou veškeré uložené zásilky automaticky prodlužovány. V těchto dnech si nechoďte pro zásilky k vyzvednutí. Zásilky k nám všechny nedorazily i přesto, že Vám přišla SMS o jejím uložení. Data chodí systémově bez ohledu na to, je-li zásilka fyzicky na poště. Nechoďte ani posílat zásilky, které nesouvisí s koronavirem. Vaším počínáním znemožňujete občanům vyzvednutí důchodů nebo provést nutné platby. Co se týká roznášení pošty - v současné době probíhá roznos důchodů a poukázek, některých obyčejných zásilek, které se vejdou do schránky. Roznos zapsaných zásilek a rozvoz balíků zatím není možné uskutečnit. 


23.3.2020 - Krizový štáb města Litovel informuje občany, že v případě akutních zdravotních problémů se mohou přímo obrátit na mobilní pracoviště lékařské pohotovosti v lokalitě u Nových Zámků.

Informujeme občany, že Technické služby Litovel dnes provádějí dezinfekci odpadových míst.

Firma FCC Litovel upřesňuje informace ke svozu odpadů na celém území města Litovel pro tento týden: 

  • svoz komunálního odpadu proběhne beze změny dle harmonogramu svozu pro lichý týden 
  • svoz plastů a papíru proběhne ze všech veřejných stanovišť v omezeném provozu – tj. úklid a výsyp přeplněných kontejnerů 1 100 litrů 
  • svoz skla proběhne v omezeném provozu – tj. opět úklid a výsyp přeplněných kontejnerů 
  • svoz Bio odpadu se ruší 

Vážení spoluobčané, od včerejšího dne probíhá distribuce desinfekčních prostředků. Žádáme vás o trpělivost, další distribuce desinfekce bude následovat po obdržení dalších dodávek z velkoskladu.


23.3.2020 - ikona souboru ikona souboruAktuální upravené pracovní doby lékařů a lékaren v Litovli

22.3.2020 - Informační leták: ikona souboru ikona souboruJak žít spolu s virem Covid

Od pondělí 23.března vysílá v 11.15 Český rozhlas Olomouc pravidelnou relaci s informacemi pro obyvatele Litovle, Uničova a Červenky. Frekvence 92,8 MHz. Dotazy můžete psát na: linkapomocihzs@seznam.cz nebo SMS na +420 723 703 351. Krizový štáb Olomouckého kraje.

22.3.2020 - Upozorňujeme občany, že v oblasti Litovle se pohybuje žena, která se představuje jménem „Hanáková“, vydává se za hygieničku a předává informaci o možnosti testování na stanovišti s odběrovým místem u Nových Zámků.  V žádném případě se nejedná o postup hygienické stanice a na doporučení této osoby v žádném případě nereflektujte. 

Upozorňujeme občany, že městem dodaný dezinfekční roztok je prioritně určen k opakované dezinfekci klik dveří, madel a zábradlí, vypínačů světel, tlačítek výtahu apod. ve společných prostorách domu a přiměřeně v bytech. Jedná se o prostředek pro povrchovou dezinfekci, tj. k dezinfekci a čištění povrchů různých předmětů. NENÍ URČEN K VNITŘNÍMU POUŽITÍ, pokud není uvedeno jinak. Letáček je na ikona souboru ikona souboruwebu města.

Vedoucí supermarketů Tesco a Albert   v Litovli žádají  dobrovolníky, kteří by chtěli pomoct, aby se hlásili u manažerů prodejen.

22.3.2020V případě potřeby akutní návštěvy stomatologa - kontaktujte krizový štáb: +420 702 218 205.

22.3.2020 - Dobrovolní hasiči budou dnes distribuovat dezinfekci občanům po městě Litovel a igelitové pytle na plastový odpad do domácností.  Dezinfekce bude označena a bude předán leták o použití. Distribuce bude ukončena do konce dnešního dne

Technické služby Litovel budou od pondělí na sídlištích provádět dezinfekci odpadových míst.

Informujeme občany, že dnešní den probíhá dezinfekce společných prostor na poliklinice Litovel.

Město Litovel informuje občany, že ochranné prostředky (roušky, rukavice, dezinfekce) jsou dodávány přednostně potřebným skupinám občanů. Tuto distribuci zajišťuje Charita Litovel s dobrovolníky.

Postup pro provedení rychlotestu obdrželi obvodní lékaři a v případě potíží se obracejte na ně. Bez žádanky K od svého nebo zastupujícího obvodního lékaře nebudete na odběrné místo vpuštěni.

Město Litovel obdrželo 100m chirurgického perlanu na šití roušek na jednorázové použití. Prosíme švadlenky, které by mohly pomoci ušít roušky, ať se obrátí na krizový štáb 702 218 205.

Na závěr výzva krizového štábu: Zvládli jsme povodně v roce 1997, tornádo v roce 2004 a nepochybujeme o tom, že zvládneme i toto těžké období. Mysleme na to, že až tato doba skončí, budeme tady spolu normálně zase žít. Soustřeďme se na podporu vlastního zdraví, nehledejme pochybení a neukazujme na druhé. Naopak držme pospolu s odstupy aspoň 2m. Příště se nám to vrátí a po skončení současných opatření nás čeká mnoho společné práce.

21.3.2020Krizový štáb Olomouckého kraje rozhodl o tom, jak mají občané postupovat při provádění odběrů rychlotestem na COVID – 19 na odběrovém místě u Nových Zámků. Informace o postupu budou dnes zveřejněny na webových stránkách města, na facebooku města, na poliklinice i na všech litovelských prodejnách. 

Krajská hygienická stanice oznamuje zřízení nových kontaktů pro uzavřenou oblast. Telefonní číslo je 950 770 636 a e-mailová adresa khs.covid@seznam.cz.

Informujeme zákazníky litovelských obchodů, že z rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje je pro uzavřenou oblast udělena výjimka ze zákazu přítomnosti v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 07.00 a 09.00 hodin pro všechny osoby. To znamená, že se nerozlišují žádné věkové skupiny.

Charita Litovel má víkendový provoz v době od 8.00 do 15.00 hodin.

Krizový štáb města Litovel informuje, že o víkendu bude objekt polikliniky v Litovli celoplošně desinfikován. Současně informujeme, že dle sdělení hejtmana Olomouckého kraje by během zítřka měla dojít dodávka dalších ochranných prostředků, která bude následně distribuována.

Krizový štáb města Litovel žádá občany, aby v žádném případě nepřebírali obsah kontejnerů s komunálním i tříděným odpadem, mohl by být kontaminován.

Děkujeme občanům, kteří zprostředkovávají veškeré námi zveřejněné informace našim starším spoluobčanům, kteří nemají přístup na webové stránky města. Děkujeme za Vaše solidární chování mezi sebou.

20.3.2020 Informace pro živnostníky pečující o dítě do 13 let věku (ošetřovné).  Osoby samostatně výdělečně činné mají podle včerejšího rozhodnutí vlády nárok na finanční příspěvek – ošetřovné pro děti až do 13 let věku. 

Nepřetržitá lékařská služba v Nových Zámcích. Na zdravotnickém stanovišti v Nových Zámcích byla zřízena polní lékařská služba pro děti i dospělé. Mobilní zdravotnické zařízení bude zprovozněno dnes ve 12.00 hodin a fungovat bude nepřetržitě.

20.3.2020 - Krajská hygienická stanice oznamuje zřízení nových kontaktů pro uzavřenou oblast. Telefonní číslo je 950 770 636 a emailová adresa khs.covid@seznam.cz .

Církevní školka Svatojánek informuje, že na svých webových stránkách zveřejnila programy pro děti.

20.3.2020 - Oční ordinace MUDr. Andrea Dostálová, po-pá  8:00-12:00

Lékárna Nová Komenského ulice, so 8:00-11:00, po-pá 7:30-17:00

Lékárna u Polikliniky, so 8:00-12:00,  po-pá 8:00-16:00


20.3.2020
-  Prosíme zákazníky litovelských supermarketů, aby své nákupy pokud možno omezili na nezbytně nutnou dobu z důvodu kumulace velkého množství osob v prodejně.

Upozorňujeme, že v sobotu a v neděli nebude probíhat provádění nákupů pro seniory, které zajišťuje charita Litovel svými dobrovolníky. Tato služba bude obnovena v pondělí.

Česká pošta informuje, že případní dobrovolníci na roznášku pošty na našem území se mohou přihlásit u p. Svatavy Keňové e-mail : Kenova.Svatava @cpost.cz nebo na tel. 954 400 318

Alergologická ordinace s. r. o. Litovel – neordinuje. MUDr. Fegyveresová Zuzana  nabízí vypsání e-receptů a konzultace po telefonu Po- Pá od 9.00 do 12.00 hodin na telefonu 702 121 878

Dětská lékařka MUDr. Elena Vacová oznamuje, že dnes 20.3.2020 ordinuje do 14.00 hodin. Následně denně od 7.30 do 12.00 hodin.

Informujeme, že církevní školka Svatojánek na svých stránkách https://www.skolkasvatojanek.cz/skolka-na-doma/ zveřejnila programy pro naše děti.


19.3.2020 - Krajská hygienická stanice má zřízenou speciální linku, kde poskytují informace ohledně nákazy Coronaviru. Provoz linky je každý den o od 9.00 do 19.00 hodin do odvolání na  čísle: 585 719 719.

Alergologická ordinace s.r.o. Litovel  - neordinuje. MUDr. Fegyveresová Zuzana -   konzultace po telefonu, vypsání e-receptů  (Po-Pá od 9.00 hod do 12.00 hod.) tel. 702 121 878 

MUDr. Hradská z důvodu karantény od 20. do 27.3.2020 neordinuje. Telefonní konzultace a vystavení e-receptů pro u nás registrované pacienty umožní po-pá v době od 8.00 do 10 hodin na telefonním čísle 585 341 668.

MUDr. Beilová informuje, že nutné odběry- INR  (WARFARINIZOVANÍ). Budou probíhat 1x týdně ve středu od 8:00 do 10:00 hod. v laboratoři AGELU na poliklinice v Litovli.

Od dnešního dne od 14:00 je zřízena linka psychosocialní pomoci pro lidi z uzavřené oblasti. Linka je určena pro všechny, kteří potřebují podpořit, neví si rady se svými emocemi, potřebují s někým mluvit. Je v provozu denně od 8:00 do 20:00 na telefonu 950 770 604. Bližší informace na www.krajpomaha.cz

Česká pošta informuje, že zítra budou 2 doručovatelky dodejny Litovel doručovat důchody se splatností zítřejší, a to vybrané skupině obyvatel. Bude se jednat o imobilní občany a věkově hodně starší důchodce. Seznam vybraných důchodců si stanovuje Česká pošta.Dále v Července se budou vydávat důchody na obecním úřadě od 9.30 do 13.hod. nebo do vydání a to i ty se splatností 16.3. které již byly uloženy. Zbytek důchodů bude v rámci hodin pro veřejnost vydáváno na poště.

Krizový štáb informuje, že na základě stanoviska Státního zdravotního ústavu, je třeba likvidovat veškeré potenciálně infikované odpady, což jsou použité roušky, ústenky, jednorázové kapesníky apod. následujícím způsobem: Dát zavázané do druhého igelitového pytle a povrch ošetřit dezinfekčním prostředkem. Teprve potom uložit do běžného kontejneru na odpad. Bližší informace ikona souboru ikona souboruke stažení

Stále platí, že nelze tříděný odpad vyvážet, a proto doporučujeme, pokud možno jej uchovávat doma. V průběhu zítřejšího dne budou na kontejnerových stanovištích rozmístěny držáky na igelitové pytle, do kterých lze mimořádně uložit pouze plasty.

Informujeme občany a firmy o přetrvávajících problémech při povolování vstupu a výstupu z uzavřené oblasti. Zaznamenáváme opakované problémy nerespektování stanovených dohod a nastavení u některých kontrolních stanovišť. Tuto situaci umocňuje a zhoršuje střídání hlídek ve směnách, které nemají požadované informace. O povolení vstupu a výstupu z uzavřené zóny rozhoduje Krajská hygienická stanice a žádosti lze uplatnit a ověřit jejich udělení na tel. čísle 950 770 636.


19.3.2020 - Nová otevírací doba pošty PARTNER ve Slavětíně. Po dobu mimořádných opatření, resp. do odvolání, bude vypadat takto: PO - PÁ od 10:00 do 13:00 hodin. Tel. pošta Slavětín: 585 345 223.

19.3.2020 - Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje zveřejnila pravidla pro zaměstnavatele k zajištění provozu v době karantény. Tato pravidla jsou mimo jiné zveřejněna na stránkách města Litovel a Facebooku .

Krajská hygienická stanice Olomouc vyzývá všechny osoby nacházející se v uzavřené oblasti k možnosti zasální žádostí  o potvrzení  karantény. Toto potvrzení se podává pouze elektronicky na adrese: potvrzení.karantena@khsolc.cz  . Po obdržení žádosti vydá krajská hygienická stanice toto potvrzení, které zašle přímo zaměstnavateli nebo na uvedenou adresu OSVČ.  Celá výzva je zveřejněná na  stránkách OHS,  Městského úřadu Litovel  a na facebooku Litovle.

Česká pošta Litovel informuje, že od 19.3.2020 je provozní doba pošty  po-pá 9.00-11.30, v sobotu zavřeno.

Krizový štáb města Litovle informuje seniory, že město Litovel  je v karanténním stavu a přijatá opatření jsou přísnější  než ve zbytku republiky. Z tohoto důvodu platí stávající doporučení, aby senioři nevycházeli na nákupy a jejich zásobování bylo zajištěno  donáškou bez fyzického kontaktu. Tam, kde toto není  možné zajistit rodinou, poskytuje službu Charita Litovel. Vydané omezení nákupů mezi 10. a 12. hodinou pro nás neplatí.

Radiologie s. r. o. se sídlem v Litovli oznamuje, že RTG vyšetření je možné od pondělí 23.3.2020 pro akutní případy každý den od 7.30 do 11.30 hodin.

MUDr.  Syslová – z ambulance diabetologie, endokriminologie a interny Litovel oznamuje, že bude ordinovat 19.3.2020 od 7.30-10.00 hodin a dále 25. a 26.3.2020 vždy od 7.30-10.00 hodin.


19.3.2020 - Dovolujeme si Vás informovat o dočasné změně hodin pro veřejnost pošty Litovel od 19.3.2020. Rozsah hodin bude omezen na nezbytně nutnou dobu do odvolání z provozních důvodů.

Upravená otevírací doba provozovny: 

Upravená otevírací doba

Po-Pá

Po-Pá-9:00-11:30

So

So-zavřeno


Nový web:   www.krajpomaha.cz (Rady, doporučení informace)

Pravidla pro zaměstnavatele v době karantényikona souboru ikona souboruleták

MUDr. Gaja informuje, že e-neschopenky a e-recepty vydává pouze pacientům, kteří  jsou u něj registrováni.

Veterinární ordinace MVDr. Jiří Věcekinformuje, že v běžné ordinační době ošetřuje pouze akutní případy.

Lékárna u polikliniky je již  otevřena ve všední dny od 8.00 do 16.00 hodin. V sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti - ikona souboru ikona souborutisková zpráva

Aktuální stav lékařů s jejich ordinační dobou ke dni 18.3.2020 ikona souboru ikona souboruke stažení

Mudr. Silvie Navrátilová - Neurologie  začala omezeně ordinovat z místa bydliště mimo uzavřenou oblast,  a to ve zkrácené ordinační době, denně od 8 do 12 hodin. Telefon 585 343 524 , které je i uvedeno na razítku ordinace, nebo na emailu: neurologie.navratilova@seznam.cz

Změna ordinačních hodin: MUDr. Gája  7 – 14 hodin

Kontakt:  Interní MUDr. Mašková  728 070 775


Na základě rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje ze dne 18.3.2020 č. 3/2020 se nařizuje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na území uzavřené oblasti bez ochranných prostředků dýchacích cest tj. roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny počínaje dnem 18.3.2020 od 12.00 hodin. V případě nesplnění povinností stanovených tímto rozhodnutím, lze uložit pokutu dle krizového zákona až do výše 20 000,- Kč. Plné znění je zveřejněno  na stránkách města Litovel.

Česká pošta informuje, že dnes bude prováděna pouze výplata důchodů od 10.00 hodin do 15.00 hodin a provozní režim pošty pro ostatní služby bude zajištěn ve čtvrtek 19.3.2020 v době od 9.00 do 11.00 hodin a v pátek 20.3.2020 v době od 13.00 do 15.00 hodin. Upozorňujeme občany, že důchody jim budou uloženy na poště po dobu tří měsíců, není důvod k obavám z jejich propadnutí.

Krizový štáb města Litovel informuje, že obdržel od Krizového štábu Olomouckého kraje první dodávku ochranných prostředků, které byly prvotně určeny a rozděleny lékařům a pracovníkům ve zdravotnictví, prodavačkám, Charitě Litovel pro zajištění pracovníků v sociálních službách a částečně i pro jejich přestárlé a nemocné klienty, obyvatelům Domu s pečovatelskou službou, Dětskému domovu. Dále byly ochranné prostředky distribuovány pracovníkům pošty k zajištění nutného provozu pošty, zejména výdeje důchodů, pracovníkům v technických službách města, pracovníkům VHS Čerlinka pro zajištění pohotovosti a pracovníkům firmy svážející odpady.
Je příslib, že v dalších dnech se dodávky ochranných prostředků budou opakovat a postupně jich bude dostatečné množství tak, abychom zajistili dodávku ochranných prostředků v minimálním počtu 1 ks do každé rodiny. V souvislosti s tímto upozorňujeme, že dle nařízení Opatření obecné povahy Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se mají lidé zdržovat na své adrese a jen minimálně vycházet z domova. Je nutné, aby vycházel vždy pouze 1 člen rodiny, nejlépe stále stejný, za účelem zajištění nezbytných životních potřeb a nákupu. Upozorňujeme, že nošení ochranného prostředku, což je rouška, šála nebo šátek přes ústa a nos, je nutné nejen na veřejném prostranství, ale zejména při vstupu do obchodů, lékáren apod. Děkujeme, že dodržujete stanovená hygienická opatření 
a vzájemně se chráníme. Nezapomeňme, že stále platí: Nosím roušku, chráním tebe, nosíš roušku, chráníš mne!


Krizový štáb města Litovel důrazně vyzývá všechny občany, aby opravdu respektovali nařízená opatření a nosili roušky na veřejnosti, při vstupech do obchodů, lékáren apod. Opravdu je třeba dodržovat pravidlo: Nosím roušku, chráním tebe, nosíš roušku, chráníš mne! Současně apelujeme na dodržování dalšího pravidla, a to dodržování minimálně dvoumetrových rozestupů u pokladen, v lékárnách, při jednání s poštou apod.

Informujeme občany, že prodejna CHOVATEL v ulici Palackého v Litovli má otevřeno denně od 8.00 do 16.00 hodin.

 

Dále sdělujeme občanům, že dle informací firmy zajišťující doplňování bankomatů v Litovli budou dnes bankomaty doplněny.

Charita Litovel děkuje všem dobrovolníkům, kteří nabídli svoji pomoc při zajišťování zásobování imobilních a starších občanů, v tuto chvíli je jich dostatečný počet. Od dnešního dne tj. 18.3.2020 budou objednávky nákupů přijímány v době od 8.00 do 14.00 hodin. Děkujeme za pochopení.

 

Firma FCC Litovel informuje, že individuální svoz papíru, plastů a BIO odpadu se ruší. Odpad ukládejte do pytlů a ponechejte si jej doma. Svoz plastů, papíru, skla, kovů (veřejné stanoviště) bude zajištěn pouze v omezeném režimu, převážně úklid kolem kontejnerů a částečný výsyp přeplněných kontejnerů. Nepřeplňujte kontejnery. Odpad ukládejte do pytlů a ponechejte si jej doma.

Svoz komunálního odpadu bude zajištěn dle harmonogramu svozu beze změny. Při svozu komunálního odpadu může docházet k časovým posunům.   

Firma FCC upozorňuje, že v době mimořádného opatření nemá k dispozici přístupnou třídičku na plast a papír, proto žádají občany, aby v co největší míře předcházejte vzniku odpadů.

Dále firma upozorňuje, že sběrový dvůr je uzavřen až do odvolání.


Informujeme občany, že ordinace praktické lékařky MUDr. Aleny Šromové je uzavřena do odvolání.

Nestátní interní oddělení MUDr. Gaji upřesňuje informace - ordinují denně od 7.00 do 14.00 hodin a jsou možné telefonické konzultace a předpisy e-receptů.

Opětovně informujeme občany, že MUDr. Jaroslav Čampiš je připraven pomoci pacientům lékařů, kteří neordinují, tj. vystavit e-recept nebo e-neschopenku. Lze kontaktovat jeho ordinaci na tel. čísle 775 723 772 nebo na e-mailové adrese: libusmay@seznam.cz.

Dle dosavadních informací sdělujeme občanům otevírací doby lékáren a obchodů:

Lékárna Nová v ul. Komenského – provoz denně od 7.30 do 17.00 hodin

Lékárna U Alberta v ulici Vítězná – provoz denně od 7.00 do 14.00 hodin

Fremlova Apotheca v ulici 1. Máje – denně od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin

Lékárna BENU na náměstí Přemysla Otakara je uzavřena

 

Supermarket BILLA – otevřeno denně od 8.00 do 16.00 hodin

Supermarket PENNY – otevřeno denně od 7.00 do 20.00 hodin

Supermarket ALBERT – otevřeno denně od 8.00 do 18.00 hodin

Prodejna HRUŠKA v ul. 1. Máje – otevřeno denně od 8.00 do 15.00 hodin

Prodejna COOP v ul. Palackého – otevřeno denně od 6.30 do 14.00 hodin

Supermarket TESCO je prozatím uzavřen


Radiologie s.r.o  se sídlem v Litovli oznamuje, že do odvolání RTG vyšetření ani ultrazvuková vyšetření neprovádí .


Pojízdná prodejna PAULLA oznamuje, že od pondělí 16. 3. nebude zajíždět do uzavřených místních částí Myslechovice, Rozvadovice a Unčovice a to po dobu trvání mimořádného hygienického opatření při epidemii.

Pobočka České pošty ve Slavětíně je zavřena od pondělí 16.03.2020 do úterý 24.03.2020.

Ordinace MUDr. Šmorové oznamuje, že z důvodu karantény je ordinace uzavřena.

Ambulance Nestátního interního oddělení prim. MUDr. Antonina Gaji na poliklinice v Litovli, oznamuje všem svým registrovaným pacientům, ze provoz pracoviště zůstává zachován v omezeném provozu.
Od pondělí 16.3. je možný telefonický kontakt s předpisem elektronických receptů.
Telefonáty přijímáme od 7-12 a od 13-15:30.


Na časté dotazy informujeme, že procházky jsou v rámci aktualizovaného opatření hygieny nežádoucí. Pohyb osob je povolen pouze pro nejnutnější případy.

FCC Litovel, s.r.o oznamuje občanům, že sběrný dvůr v Litovli  je od 16.3.2020 do odvolání zavřený. Na základě mimořádného opatření KHS Olomouckého kraje.Děkujeme občanům za pochopení.

Úřad práce informuje:
  • Osobní kontakt je možný pouze výjimečně, po předchozím elektronickém objednání (email) nebo telefonické domluvě. 
  • Výplatu sociálních dávek a podpor v nezaměstnanosti samozřejmě nadále provádíme, na tuto činnost nemá současná situace vliv. 
  • Vzhledem k situaci je ovšem omezen styk s veřejností, kdy se upřednostňují jiné způsoby komunikace: telefon, email, datová schránka, nebo mohou lidé vyplněné žádosti a jiné dokumenty vhodit do schránek našeho pracoviště. 
ikona souboru ikona souboruLeták , ikona souborutisková zpráva


Pošta Litovel oznamuje upravenou provozní dobu s platností do 20.března 2020 a to následovně:

úterý    9-11 hod
středa  13-15 hod
čtvrtek  9-11 hod
pátek 13-15 hodVytvořeno 24.3.2020 18:22:06 | přečteno 608x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Zatmění slunce Zatmění slunce
Májka 2004 pohled Májka 2004 pohled
Náves Náves
Dětský den 2004 Dětský den 2004
Tvrz Unčovice Tvrz Unčovice
Vánoce Vánoce
Vánoce 2014 Vánoce 2014
Kaplička za obcí Kaplička za obcí
Smírčí kaplička Smírčí kaplička
Letecký pohled Letecký pohled
Kříž Kříž
Obecní pohled Obecní pohled
První a poslední Olympiáda První a poslední Olympiáda
Řádění vichřice Emma Řádění vichřice Emma
Maškarní ples Unčovice 2005 Maškarní ples Unčovice 2005
Motosraz 2005 Motosraz 2005
Májka 2004 Májka 2004
Autobusový záliv po reknonstrukci Autobusový záliv po reknonstrukci
Kaplička na návsi Kaplička na návsi
Dětské hřiště Unčovice Dětské hřiště Unčovice
Tři králové Tři králové
Letecký pohled Letecký pohled
Sokolovna Sokolovna
Šampion Unčovic 2004 Šampion Unčovic 2004
Dětské hřiště Dětské hřiště
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load