7384990

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
47% (36)
 
53% (40)
Všechny ankety a kvízy

UL - únor 2017

Unčovický list 2014

Vážení spoluobčané,

letošní ladovská zima je jednou z nejsilnějších v posledních letech. Zažili jsme přes 20 ledových dnů, kdy teploty nedosáhly v 24hodinách kladných hodnot. Pro mnohé to byl zažitý rekord dosahující až k  -20° Celsia. Pro srovnání: nejnižší naměřená teplota v Olomouci byla -33,6°, v celé ČR -42,2° a na světě to bylo -89,2°.  

Mrazivé dny jsme si mohli zpříjemnit bruslením na ledě, který vznikl na místním hřišti. Děkujeme dobrovolníkům, kteří se za vytvoření a udržení jakkoliv zapříčinili, za tuto krásnou zimní radovánku. Tento rok se obzvlášť povedl. Užít si ho mohli například školou povinní, kteří ukončili první pololetí školního roku. Jarní prázdniny si užijí v termínu 27. 2. – 5. 3. 2017. Žákům a studentům přejeme hodně štěstí a sil do druhého pololetí. Plesová sezóna je v plném proudu. V polovině února se můžete těšit na místní sokolský maškarní ples. Na začátku měsíce března se koná dětský maškarní ples. V únorovém čísle UL se dočtete například o původu svátku zamilovaných nebo o mlékárně, která dříve stála v Unčovicích. Málokdo navíc ví, že se v Unčovicích vyráběly také známé tvarůžky.

Osadní výbor Unčovice Vás zve na veřejnou schůzi konající se ve středu 15.2. Dále oznamuje, že pro komunikaci s OV, bude v brzké době zřízena poštovní schránka. Bude umístěná u vchodu do sokolovny. OV bude rád za každé podněty, připomínky či návrhy.

Tří Králová sbírka v naší obci proběhla v sobotu 7. 1. 2017. Místním třem králům se podařilo vykoledovat 12 581 Kč, děkujeme. Přispívající dostali, většinou na dveře domu, na oplátku namalováno ve znamení díků tradiční K+M+B 2017. O celkových výsledcích a využití vykoledovaných peněz se můžete dočíst v únorových Litovelských novinách.

Důležité informace

VEŘEJNÁ SCHŮZE – Dne 15. 2. 2017 se od 17:00 hodin koná na balkóně sokolovny v Unčovicích veřejná schůze. Hlavním tématem setkání bude shrnutí uplynulého roku a vize pro letošní rok. Schůze se zúčastní představitelé města Litovel. Přijďte se informovat o dění v obci. Zváni jsou všichni občané Unčovic.

Pozvánka na akce

SOKOLSKÝ MAŠKARNÍ PLES– V pátek 18. února 2017 se od 20:00 hodin koná na sále sokolovny tradiční sokolský ples. K poslechu a tanci zahraje skupina AXEL Olomouc. Téma masek: Máme rádi zvířata. Sraz masek v 19:45 na balkóně. Vstupné 70kč, masky 50kč. Bohaté občerstvení zajištěno. Pro milovníky pokoušení štěstí je připravená pestrá tombola. Srdečně zvou pořadatelé.  

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES – Mateřská školka Unčovice pod záštitou TJ Sokol Unčovice pořádá tradiční dětský maškarní ples. Akce se koná dne 4. března 2017 od 14:00hodin. Připraveny jsou soutěže o ceny. Zábavný program s agenturou Lena. Vstupné dobrovolné. Srdečně zvou pořadatelé.

Pranostiky a lidová rčení měsíce Února

Únor obecně - Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - květen mu to spálí. Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto. Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, připravuj si na únor kožich. Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí. Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.
2.2. Hromnice - Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče. Zelené Hromnice - bílé velikonoce. Na Hromnice husa po vodě - na velikonoce po ledě. Na Hromnice kalužky - ukázka na jabka a hrušky. O hromnicích teplo - medvěd staví boudu; o Hromnicích mrzne - medvěd bourá boudu. Leze-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyři neděle zpátky zas pílí.
6.2. Svatá Dorota - O svaté Dorotě uschne košile na plotě. Na svatou Dorotu odmeť sníh od plotu. Svatá Dorota - sněhu forota. Když na Dorotu svítí slunce, ponesou hodně slepice. Je-li svatá Dorota ucouraná, zvedou se brambory.

14.2. Svatý Valentin - Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna. Na svatého Valentinka sej přísadu do záhonka. Svatý Valentínek - jara tatínek.

20.2. Masopust - Masopust na slunci - pomlázka v senci. Svítí-li o masupustě, bude pěkná pšenice a žito podzimní. Svítí-li slunce na bláznivé masopustní dni, bude pěkná pčenice i žito. Konec masopustu jasný - len krásný. Krátký masopust - dlouhá zima. Na ostatky lužky - budou jabka, hrušky.
24.2. Svatý Matěj - Najde-li Matěj led, seká he hned; nenajde-li led, dělá ho hned. Svatý Matěj láme vždy led; není-li ho, zmrzne hned. Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich nadělá je. Svatý Matěj boří mosty, nebo staví. Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina.

Významné dny a státní svátky měsíce ledna

4. 2. Světový den boje proti rakovině - Nám má vštípit jak závažná a častá nemoc to vůbec je, že existuje mnoho příčin, jak tato nemoc propuká, ale také existuje spousta cest, jak tomu předcházet a jak se starat o své zdraví.
11. 2. Světový den nemocných - Světové den nemocných připadá ke dni 11. února, který je zároveň dnem svátku Panny Marie Lurdské, je památným dnem více než 150 let starým. Tento den má zároveň připomínat, že jsou lidé, kteří jsou nemocní a trpí. Světový den byl vyhlášen roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II.
14. 2. Svátek zamilovaných – Známe také pod názvem Valentýn, není jen převzatý americký komerční svátek. Původ tohoto svátku nás zavádí do starého Říma, a je památkou na upáleného mnicha Valentina. Právě tento mnich ve 3. století tajně oddával páry proti zákazu císaře. Důvodem zákazu byla značná neochota mužů opouštět rodiny za účelem účasti v bitvě. V současnosti je tento den poměrně komerčnější záležitostí, neboť se po celém světě v obchodech prodávají nejrůznější předměty od květin, přes srdíčka a plyšáky až po přání, které mají ve formě daru vyjádřit lásku ke svému partnerovi nebo alespoň vystihnout jak je pro nás druhý člověk důležitý.
21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka - Po celém světě se mluví přibližně 7 tisíci jazyky. Tento den nám připomíná význam jazyka, primárně toho mateřského a jeho rozmanitost. Jedním z důvodů, proč UNESCO vyhlásilo tento mezinárodní den je skutečnost, že mnoha jazykům hrozí zánik a díky faktu, že některé z jazyků nemají svou písemnou podobu, hrozí jejich zánik úmrtím posledních lidí, kteří tímto jazykem hovoří.

Historie

Pouze starší občané či místní rodáci vědí, že v Unčovicích byla kdysi mlékárna. Byla postavena roku 1897. Stála na místě oploceného pozemku, před kterým je lípa, když se vydáte směrem od sokolovny k Seliku. V několika částech si nyní přiblížíme její historii.

Rolnická mlékárna 1. část:„Tíživé poměry, které ve zpěněžování hospodářských produktů, zejména na trhu máselném, kdy městské trhy týdenní byly zaplavovány domácím máslem, jehož velkou vadou jest, že nesnese delšího transportu nejsouc trvanlivým, vynutili si soustavu svépomoci ve formě družstevnictví a tak koncem 19. Století začíná se přetřásati myšlenka postavení společné mlékárny v Unčovicích.

Tato v jádře dobrá snaha vůdčích činitelů však z počátku nenachází plného ohlasu, ježto v té době těžkou zkoušku způsobilosti existenční prodělávají rolnické pivovary i cukrovary, čímž nedůvěra v podniky svépomocné jest značně podporována zejména živly podvratnými. Než přece jen heslo Alfonse Šťastného- nepomůžeme- li si sami, nikdo nám nepomůže, vítězí a tak dne 13. dubna 1897 přikročeno k první ustavující schůzi výboru pro zbudování Rolnické mlékárny v Unčovicích a zvoleni: Svozil Jan ředitel, Navrátil Štěpán jednatel, Zlámal Alois pokladník, co členové ředitelstva. Výbor: Špruček František předseda, Stratil Jan místopředseda. Členové výboru: Coufal František, vaněk Jan, Kadlčík František, Staroštík Josef ml. Těmto svěřena péče o vybudování mlékárny.

V květnu téhož roku zakoupen byl od Frant. Sedláčka pozemek Josefa Špundy po vyměření okresní silnice Unčovice – Březová uznán pro stavbu nezpůsobilým a vlastní stavba mlékárny zadána byla staviteli Jos. Brachovi v Loučce a na podzim téhož roku dokončena.

Práce v mlékárně zahájena byla dne 10. října 1897 slavnostní valnou hromadou, při níž promluvil poslanec Jos. Staroštík o významu družstevnictví a kočující kazatel J. V. Pavelka osvětluje veliký význam až dosud zanedbávaného odvětví mlékařského.

Tím práce v mlékárně zahájena a přijati první dělníci Spáčil Jan, Balatková Marie a Hořčičková Františka. Mlékárna zařízena byla na pohon ruční a z počátku vyráběno pouze máslo, tvaroh a jen něco málo měkkých sýrců máslových. Později pro špatný odbyt tvarohu, přikročeno k vyrábění tvarůžků, za kterýmžto účelem přibrána ještě jedna dělnice Zajíčková Anna, jako prozatímní, která však během doby takové zručnosti ve výrobě tvarůžků nabyla, že po hunčovických tvarůžkách nastala značná poptávka, čímž krise tvarohová byla zažehnána.

Byla-li před započetím stavby mezi jednotlivci dosti značná nedůvěra v prosperitu závodu, byla nedůvěra tato již při první sestavě bilanční odstraněna a okamžitě se přihlašují se za členy netoliko nedůvěřiví jednotlivci, ale hlásí se s dodávkou mléka i občané sousedních vesnic Rozvadovic a Mezic. Na stanovené podmínky o přijetí přistoupili pouze občané rozvadovicštví, kdežto mezicští přihlášku odvolali.“ Zdroj: Výňatek z pamětí obce Unčovic:Březové

Vytvořeno 9.2.2017 12:36:35 | přečteno 556x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Dechovka 2004 Dechovka 2004
Posezení u hospody Posezení u hospody
Kaplička na návsi Kaplička na návsi
Májka 2004 pohled Májka 2004 pohled
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Zatmění slunce Zatmění slunce
Kaplička za obcí Kaplička za obcí
Kříž Kříž
Požár chatky Požár chatky
Tři králové Tři králové
Sokolovna Sokolovna
Dětské hřiště Dětské hřiště
Tvrz Unčovice Tvrz Unčovice
Maškarní ples Unčovice 2005 Maškarní ples Unčovice 2005
Motosraz 2005 Motosraz 2005
Náves Náves
Řádění vichřice Emma Řádění vichřice Emma
Šampion Unčovic 2004 Šampion Unčovic 2004
Májka 2004 Májka 2004
Dětské hřiště Unčovice Dětské hřiště Unčovice
Vánoce 2014 Vánoce 2014
První a poslední Olympiáda První a poslední Olympiáda
Májka    2011 Májka 2011
Dětský den 2004 Dětský den 2004
Obecní pohled Obecní pohled
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load