7471140

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
47% (36)
 
53% (40)
Všechny ankety a kvízy

UL - leden 2017

Unčovický list 2014

Vážení spoluobčané,

poklidná doba plná prázdnin a dovolených skončila a my se opět musíme vrátit do zajetých kolejí. Začíná plesová sezóna, kterou v Unčovicích odstartuje myslivecký ples konaný na konci měsíce. V měsíci únoru se bude konat ples sokolský maškarní. Od ledna 2017 začíná pravidelný svoz odpadu, o kterém se dočtete níže. Zápisy do 1. tříd ZŠ pro rodiče a děti se nekonají jako obvykle v lednu/únoru, ale proběhnout na všech ZŠ v termínu 1. až 30. dubna.

Nezapomínejme, že začátek nového roku je obdobím mnohých změn. Využijme této příležitosti a zkusme náš život posunout zase o krok dál, k lepšímu. Mnoho lidí se však změn bojí a vidí v nich něco negativního. Začněme tedy u malých změn a postupně se dostaneme až k takovým, které náš život obohatí a zlepší.

V lednovém čísle UL na Vás tradičně čekají pranostiky a rčení, v rubrice významných dnů si připomeneme důležitý státní svátek. S historii Unčovic je spjatá elektrárna a nebývalý hromadný zájezd na saních. Zimní období nakloněné sportu přímo není. Sport je ale důležitý, udržuje naše tělo zdravé a v kondici. Ke sportování v tomto období můžeme využít místní sokolovny.  Nezbytné je dodržovat určitá pravidla, aby nedošlo k opačnému efektu- nachlazení a oslabení organismu.

Pozvánka na akce

MYSLIVECKÝ PLES– V pátek 27. 1. 2017 se od 20:00 na sále sokolovny koná myslivecký ples.  Bohaté občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

SOKOLSKÝ MAŠKARNÍ  sobota 18.2.2017 od 20.00 hod. Hraje AXEL. Bohaté občerstvení a tombola. Vstupné 70 Kč, masky 50Kč. Téma plesu: MÁME RÁDI ZVÍŘATA.

Nový systém třídění odpadu – tabulka + zbylé popelnice

tabulka


Celkové vyhodnocení úspěšnosti a jeho vlivu na množství komunálního odpadu, proběhne po 3 svozech. Malý problém byl v situaci, kdy občané vytáhli popelnici pozdě a nebyla tudíž vyprázdněná- popelnice musí být nachystaná do rána 06:00 svozového dne.
Do schránek jste obdrželi tabulku s termíny svozů. K nalezení je také v lednovém čísle Litovelských novin. Občas budete také na termíny připomenuti v Unčovickém listu. Tabulka je navíc vyvěšená na obecní nástěnce před sokolovnou.
Obyvatelé, jež si nestihli popelnici vyzvednout, můžou využít následujícího: navštívit městský úřad v Litovli v úředních dnech nebo Technické služby Litovel v pátek v 12:00 – 14:00hodin. Zde popelnice po domluvě obdržíte.

Pranostiky a lidová rčení na měsíc leden

Leden obecně - V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. Leden jasný, roček krásný. V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína. Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání. Jestliže země v lednu měsíci otevřena jest a obzvláště když poslední větrové přitom bouří, tehdy panují rozličné nemoce.

1. 1. Nový rok -Připadne-li Nový rok na neděli, lze očekávat mírnou zimu, úrodné jaro a větrné léto. Novoroční noc světlá a tichá bez deště a větru znamená dobrý rok. Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná. Jestli na Nový rok třeba jen tolik slunka zasvítí, co by vozka bičem mrsknul, bude srpen jasný.

6. 1. Tři králové - Na tři krále o krok dále. Tři králové mosty staví, nebo je boří. Na Tři krále mrzne stále. Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno. Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně brambor. Je-li na Tři krále jasno, zdaří se pšenice. Třpytí li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně bílý beránci.
21. 1. Svatá Anežka - Svatá Anežka kape ze stříšky, sedláče schovej zhryzky (zbytky píce, bude neúroda). Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva. O svaté Anežce od kamen se nechce.

25. 1. Svatý Pavel - Na svatého Pavla pohoda - jistá Boží úroda a když sníh neb déšť, to je pro hospodáře zlá zvěst. Na Pavla obrácení též i zima se promění: buď popustí nebo zhustí. V den obrácení svatého Pavla když teče voda po silnici, šetřte pro dobytek píci. Na svatého Pavla když jsou mlhy, bude rok mnoho nemocí. Je-li však ten den jasný, bude úrodný rok.

 

Významné dny a státní svátky měsíce ledna

1. 1. Den obnovy samostatného českého státu - Právě na den 1. ledna připadá svátek oslavující vznik samostatné České republiky. Stalo se tak 1. 1. 1993 a došlo k tomu na základě usnesení Federálního shromáždění o rozdělení federativní republiky (ČSFR) na dva samostatné státy - Českou republiku a Slovenskou republiku.
6. 1. Tři Králové - Tři Králové - Kašpar, Melichar a Baltazar je prastará tradice, právě písmena K+M+B mají přinést do obydlí klid. V tento den začíná masopust a v novodobé historii se v některých rodinách odstrojuje vánoční stromeček. Často také v tento den můžeme tři krále potkat. Jejich účelem je sbírka, kterou většinou věnují na dobročinné účely.
8. 1. Světový den manželství - Světový den manželství nemá pevně stanovený datum, připadá vždy na druhou neděli v únoru. Pojem manželství má v různých kulturách různý význam, ale pro všechny kultury platí, že právě manželství je ekonomicky, sociálně, právně i nábožensky uznáváno jako základní společenská instituce pro výchovu dětí.
28.1. Den ochrany osobních údajů – Vzniknul díky přijaté úmluvě o ochraně osob se zřetelem na zpracování osobních dat z roku 1981. Cílem této úmluvy, ze které se později v ČR ustanovil Zákon o ochraně osobních údajů je zaručit každé osobě, na jakémkoliv území, bez ohledu na její národnosti či místo jejího pobytu, právo na soukromý život.

Historie

Elektrárna 3. část: „ Na valné hromadě 9. března zvoleni byli: předsedou p. Staroštík Josef z Unčovic č. 20, místopředsedou p. Tymich Antonín ze Lhoty, členové výboru p. Zlámal Frant. Č 41 z Unčovic, p. Navrátil Josef č. 22, p. Svozil Jan č. 9, p. Utíkal Hynek č. 28 z Březové, p. Vaca Jan č. 81 z Příkaz.

7. dubna 1903 zadala se definitivně stavba odborní firmě Kolben a spol. Praha- Vysočany za K 140.000. Kvůli zdržení zaviněným tým, že vodoprávní úřad domníval se, že jedná se o nově zařazený podnik na rameni řeky Moravy, započala stavba opět až 11. července 1906. Tudíž 16. července již zahražován mlýnský tok u stavu v lese, aby přítok vody nerušil betonovou vodní stavbu. 28. Srpna vytýčovala se prvá linka pro stavbu vysokého napětí 6000 V Březové- Příkazy a příští den dovezena p. Vaňkem Aloisem a Albrechtem Josefem z Březové vodní turbína o 135Ks (koňské síly – pozn. aut.). Turbina dovezena z nádraží v Července dvěma páry koní, váha turbíny 43 q (43 metrických centů = 4300 kg – pozn. aut). Odvezení stálo 17 zl.

Teď již pokračováno horečným tempem, aby provoz elektrárny byl co nejdříve započat. 13. srpna 1906 doveženo prvé dřevo na sloupy, 18. srpna vybavena kancelář v gruntě č. 38. 20. Října přikročeno již k provádění prvních domovních instalací a 2. 11. stavěny sloupy pro veřejné osvětlení.

Jaké napětí a nedočkavost večera dne 20. prosince panovalo v Unčovicích a v Březové dá se těžko popsati, ten den zazářila prvá veřejná světla a rovněž i Voglův hostinec, vrcholem pak bylo rozsvícení dvou obloukovek na návsi v Unčovicích.

Slavnostním dnem uvedení elektrárny v chod byl 31. Prosinec 1906, který byl též i slavnostně uspořádán. Odpoledne konal se hromadný zájezd na saních v počtu 18ti do Březové, kdež prohlídka zařízení a elektrárny v chodu, kde odborný výklad poskytl pan inž. Srb.

Za večerního osvětlení jelo se zpět do Unčovic, kdež na návsi promluvil předseda elektrárny p. Staroštík Josef zřejmě potěšen z díla, jemuž věnoval celé svoje myšlení a práci. Po skončení proslovu konal se pak v hostinci p. Štěp. Vogla veselý Sylvestr, který vtipem a písněmi doplnil závěr celodenní slavnosti.“ Zdroj: Výňatek z pamětí obce Unčovic:Březové

Sport

Ke sportování v Unčovicích v zimním období můžete využít:

Sál sokolovny 

  • Sál si můžete zajistit formou rezervace jednorázově nebo dlouhodobě na jednotlivé hodiny a dny. V obou případech navštivte www.sokoluncovice.cz a kontaktujte P. Remeše, T. Ryzího nebo R. Látala.
  • Vhodné pro halové hry jako volejbal, florbal, badminton, fotbal, stolní tenis a jiné.
  • Poplatek za užití sokolovny je se světly 50,- Kč/hod a bez světel 20,- Kč/hod pro občany Unčovic.

Více informací, kontakty nebo časy stálých rezervací na internetových stránkách: www.sokoluncovice.cz.

Vytvořeno 9.1.2017 11:02:36 | přečteno 724x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Kaplička na návsi Kaplička na návsi
Řádění vichřice Emma Řádění vichřice Emma
Dětské hřiště Dětské hřiště
Šampion Unčovic 2004 Šampion Unčovic 2004
Kříž Kříž
Maškarní ples Unčovice 2005 Maškarní ples Unčovice 2005
Zatmění slunce Zatmění slunce
Smírčí kaplička Smírčí kaplička
Tři králové Tři králové
Letecký pohled Letecký pohled
Vánoce Vánoce
Letecký pohled Letecký pohled
Kaplička za obcí Kaplička za obcí
Obecní pohled Obecní pohled
Dechovka 2004 Dechovka 2004
Sokolovna Sokolovna
Kříž Kříž
Vánoční besídka 2008 Vánoční besídka 2008
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Májka 2004 Májka 2004
Požár chatky Požár chatky
Májka 2004 pohled Májka 2004 pohled
První a poslední Olympiáda První a poslední Olympiáda
Vánoce 2014 Vánoce 2014
Náves Náves
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load