7384930

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
47% (36)
 
53% (40)
Všechny ankety a kvízy

UL - březen 2017

Unčovický list 2014

Vážení spoluobčané,

bílá zimní pokrývka je již pryč, na konci měsíce února jsme v obci přivítali jarní počasí. Jaro však oficiálně začne až 20. března v 11:28 hodin. Školou povinným skončily jarní prázdniny. Měsíc únor nám přinesl několik zajímavých událostí: Sokol Unčovice pořádal maškarní ples, Osadní výbor Unčovice veřejnou schůzi s představiteli města. Největším lákadlem však byl požár Selika, který přilákal bohužel několikanásobně víc diváků než zmíněná schůze. V následujícím měsíci si připomeneme rovnoprávnost a úctu k ženskému pohlaví-oslavíme mezinárodní den žen. Od března budou zájemcům přidělována hesla k online systému třídění odpadu. Místní fotbalisté Vás zvou na jejich první jarní domácí utkání konající se v pátek 31. 3.

 

Na veřejné schůzi jste se mohli dozvědět (vypsány pouze hlavní body): Shrnutí akcí z roku 2015 – rekonstrukce wc na hřišti, rekonstrukce sokolovny- půda, dokončení kanalizace, anketa o pískovně, aj. Shrnutí akcí z roku 2016 – rekonstrukce chodníků u bytovek, vybudování plotu na hřišti, pojezdového chodníku ke školce, aj. Plán akcí na rok 2017 – rekonstrukce sokolovny-vytápění, parkovací plocha u sokolovny, rekonstrukce dešťové kanalizace-monitoring, projekt.

Dne 15. února 2017 byl v 17:30 hodin oznámen požár bývalého průmyslového objektu Selika. K požáru vyjeli profesionální hasiči z Litovle a SDH ze Senice na Hané a Tří Dvorů. Plameny dostali hasiči pod kontrolu za půl hodiny, likvidaci hlásil velitel zásahu v 20:33 hodin. Při požáru nebyl nikdo zraněn, výše škody i příčina vzniku požáru jsou v šetření.

Pranostiky a lidová rčení měsíce března

Březen - Březnové slunce má krátké ruce. Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát. Studený marec, mokrý máj - bude humno jako ráj. Mnoho dešťů březnových - hubené léto. Jak prší v březnu, tak také v červnu. Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce. Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.

7. 3. Svatý Tomáš - O svatém Tomáši sníh bředne na kaši. Zima, kterou Tomáš nese dlouho námi ještě třese.

10. 3. Čtyřicet mučedníků - Čtyřicet mučedníků - čtyřicet mrazíků. Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, přijde ještě čtyřicet ranních mrazíků. Podle čtyřiceti budeš Petra míti.

12. 3. Svatý Řehoř - Na svatého Řehoře den s nocí v jedné míře. Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře. Na svatého Řehoře svačina se vyoře. (je delší den a tedy třeba svačit)

19. 3. Svatý Josef - Na svatého Josefa když jest krásný čas, bude úrodný rok; prší-li neb padá sníh, bude mokro a neúroda. Svatého Josefa vítr z Moravy - bude hodně trávy; a když z polské strany - bude zrní i slámy.

25. 3. Zvěstování Panny Marie - Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno. Do matičky boží tráva neroste i kdyby ji kleštěma tahal, po Panně Marii roste i kdyby ji palicí zatloukal. Panna Maria sfoukne svíčku a svatý Michal ji rozsvítí.

Významné dny a státní svátky měsíce března

8. 3. Mezinárodní den žen - Vznikl díky stávce švadlen roku 1908. Právě švadleny z New Yorku stávkovali za zlepšení životních podmínek. Cílem tohoto boje bylo získání volebního práva pro ženy, následoval boj za rovnoprávnost a spravedlnost. V mnoha rodinách v ČR se MDŽ slaví do dnešní doby, přestože od roku 1990 není MDŽ oficiálním svátkem.

19. 3. Mezinárodní den invalidů - Byl vyhlášen Mezinárodní federací práce neschopných a civilních invalidů, nám má připomenout, s jakými překážkami se invalidé každý den musí stýkat a překonávat je, ať už se jedná o lidi na vozíčku nebo s jiným mentálním či fyzickým postižením.

22. 3. Světový den vody - V tento den si připomínáme, že na světě žije přes miliardu lidí, kteří mají nedostatek pitné vody a jsou tak přímo ohroženi na svém zdraví. Mnoho lidí si navíc uvědomí, že vodou je třeba šetřit a vážit si jejího dostatku.

28. 3. Den učitelů v ČR - Celosvětově se den učitelů slaví až 5. října, ale v České Republice připadá tento den právě na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského (28. 3. 1592).

Knihovna

Naše knihovna je jednou z místních poboček, které patří pod knihovnu litovelskou. Pokud jste tedy registrovaní v Litovli, můžete bez obav navštívit a využít služeb knihovny v Unčovicích. Skýtá neuvěřitelné množství informací v podobě knížek, nabízí možnost tisku a také veřejně přístupný internet, který je zdarma. Roční poplatek se pohybuje pouze v několika desítkách korun. Více informací na: www.uncovice.info.

Provozní doba: Pondělí - od 16:30 hodin do 18:30 hodin.

Čtvrtek - od 16:30 hodin do 18:30 hodin

 

Historie – Rolnická mlékárna: 2. část

„V první době placeno bylo mléko dle míry, bez ohledu k tučnosti. Bohužel, ihned objevili se nesvědomití jednotlivci, kteří snažili se falšováním mléka sebe obohatiti na úkor jiných členů. Toto ovšem bylo brzo poznáno a tak jako středověkým alchymistům nepodařilo se vyrobiti zlato, tak i mlékárenský personal nedovedl vodu proměniti na máslo. Následek toho byl, že zavedena byla pro ty členy černá kniha, chlévní kontrola a konečně pokuty pro falšovatele.

Za 1 litr mléka placeno 9 haléřů, koncem roku pak byl příplatek 1 haléř. V prvním roce přijato bylo do konce roku, tedy za 80 dnů 2665 litrů mléka, za nějž vyplaceno členům po 9. hal. 2.398’50 korun. Z první bilanční sestavy jest patrno, že stavba budovy mlékárenské stála 14.679’34 korun.

Zajímavým jest porovnání denní dodávky mléka alespoň pro začátek: v roce 1897 jest průměrná denní dodávka 333 litry denně, v roce 1898 vystupňuje se však již až na 1.200 litrů denních. V tomto roce dodáno celkem 364.711 litrů, v r. 1899 420.686 litrů, tedy množství, které bychom dnešní dobou ku zpracování potřebovali, neboť jsme v dodávce mléka asi o 50% zpět za množstvím v těchto létech.

První členové ředitelstva neměli nikterak na růžích ustláno. Nezapracovaný personál, vlastní znalost jako u začátečníků také žádná. Leč ani odběratelé nebyli ti nejsvědomitější a již v druhém roku působnosti musí býti pohledávky za odběrateli vymáhány soudně. V důsledku toho resignuje předseda a na místo jeho zvolen r. 1899 Frant. Stratil. Pod tlakem útoků a osobní nevraživosti různých členů odchází i pokladník a jest vidno, že nikdo nechce funkci tuto zastávati, neboť volba po třikrát provedena bezvýsledně. Nakonec přihlašuje se dobrovolně Jan Stratil, který pokladnictví zastává až do r. 1922.

Již tehdy bylo zřejmo, že jest nutno vybudovati nějakou centrálu, která by se starala o jednotnou výrobu másla ve všech mlékárnách. Přičiněním J.V. Pavelky byla zřízena Ustřední tržiště ve Vídni, Praze a Brně, kam i od nás máslo a tvarůžky byly dodávány.

V roce 1902 účastňuje se mlékárna výstavy ve Vyškově obesláním vzorků másla, sýrů a tvarůžků. O dobré jakosti svědčí přiřknutý diplom čestného uznání s právem ražení zlaté medaile, rovněž sýrař a tvarůžkářka byli peněžitě odměněni. A jest patron, že s postupem doby roste i zájem o odborné vzdělání, neboť již r. 1903 vyslán jest sýrař Jan Spáčil na zdokonalení do kursu pořádaném v Kroměříži. Bohužel, že poznatky svoje nemohl náležitě uplatniti, odešev již v roce 1904 po krátké nemoci tam, odkudž není návratu.“   Zdroj: Výňatek z pamětí obce Unčovic:Březové

Zajímavost doby: Na přelomu století jsme byli součástí Rakouska-Uherska a českým zemím vládnul František Josef I. titulovaný císařské a královské apoštolské veličenstvo. Na císařský trůn nastoupil v roce 1848 v Olomouci, později se stal uherským králem. Králem českým však korunován nebyl. Byl to vládce, který nám vládnul ze všech panovníků v historii nejdéle-dlouhých 68 let od 1848 do 1916. V této době u nás docházelo k prudkému rozvoji průmyslu a dopravní infrastruktury, zejména železniční, ale i říční nákladní. České země byly v této době nejvyspělejší částí monarchie a národ prožíval zlatý věk.

Sport

Fotbal

Buldog a Sokol Unčovice Vás zvou na první domácí utkání jarní části sezóny 2016/2017. Fotbalové klání se koná v pátek 31. 3. od 17:00 hodin. Buldog Unčovice nastoupí proti týmu Základna Hnoyland (Hnojice) a Sokol Unčovice změří své síly s týmem Sigma Lutín. Přijďte podpořit své známé a kamarády, občerstvení zajištěno.

Vytvořeno 7.3.2017 7:39:04 | přečteno 477x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Maškarní ples Unčovice 2005 Maškarní ples Unčovice 2005
Obecní pohled Obecní pohled
Dětské hřiště Unčovice Dětské hřiště Unčovice
Kaplička na návsi Kaplička na návsi
Šampion Unčovic 2004 Šampion Unčovic 2004
Sokolovna Sokolovna
První a poslední Olympiáda První a poslední Olympiáda
Kříž Kříž
Dětské hřiště Dětské hřiště
Dechovka 2004 Dechovka 2004
Náves Náves
Vánoční besídka 2008 Vánoční besídka 2008
Tvrz Unčovice Tvrz Unčovice
Májka 2004 Májka 2004
Motosraz 2005 Motosraz 2005
Letecký pohled Letecký pohled
Autobusový záliv po reknonstrukci Autobusový záliv po reknonstrukci
Zatmění slunce Zatmění slunce
Májka 2004 pohled Májka 2004 pohled
Májka    2011 Májka 2011
Kříž Kříž
Vánoce Vánoce
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Tři králové Tři králové
Kaplička za obcí Kaplička za obcí
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load