7384990

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
47% (36)
 
53% (40)
Všechny ankety a kvízy

UL - únor 2015

Vážení spoluobčané, na konci ledna proběhla první schůze nového OV. O jejím obsahu se můžete dočíst níže. Děkujeme členům, že se o chod obce někdo stará a zlepšuje nám podmínky pro život, současně bez nároku na odměnu.

Velký dík patří hlavně předsedům, jak nynějšímu, tak bývalému, jelikož jejich funkce zastává většinu práce. Zima tento rok nemůže nabýt trvalého stavu. Neustále se střídají teploty, které nestačí ani k vytvoření pravé zimní atmosféry. Práce na kanalizacích však přesto pokračují. 4. 2. si připomeneme při světovém dnu boje proti rakovině důležitost našeho zdraví. O deset dnů později oslavíme, mnozí jistě na místním maškarním plese, svátek všech zamilovaných. Školou povinným začíná druhá polovina roku, ať Vám začne úspěšně. Město Litovel nám poskytlo možnost, jak se více starat o životní prostředí. Využijme prosím této příležitosti.

Pozvánka na akce

  • SOKOLSKÝ MAŠKARNÍ PLES - Tradiční sokolský ples se koná v sobotu 14. 2. 2015 od 20: 00 hodin v kulturním domě Unčovice. K poslechu a tanci hraje skupina AXEL. Jako každoročně na Vás čekají vystoupení v podobě mažoretek Linetbells Litovel a ženského půvabu sokolek Unčovice. Sraz masek ve volném stylu v 19:45. Vstupné pro veřejnost 50kč, místenka 60kč, pro masky 30kč.  Zábava

a občerstvení zajištěno. Přijďte se s námi pobavit a příjemně strávit sobotní večer.

Důležité informace

  • Třídění odpadu – V naší obci přibyly nové kontejnery na třídění odpadu. Na sběrných místech (bytovky, sokolovna, hasičárna) nyní můžete třídit nápojové kartóny- Tetrapacky. Jedná se o papíro-plastové obaly například od mléka či džusu. Patří do oranžových popelnic. Sběrná plocha u bytovek nabízí možnost třídění drobného elektra a drobných kovů (jakýkoliv druh kovu – plechovky, obaly od jídel atd., očištěný od nebezpečného materiálu jako např. oleje, barvy). Buďte prosím ohleduplní k životnímu prostředí a třiďte odpad.

Sběr jedlých tuků a olejů – V městě Litovli, na stanovištích sběru odpadů můžete nyní třídit použité oleje z domácností či ztužené jedlé tuky. Do nádob k tomu určených nepatří technické oleje, maziva a kapaliny. Vhazujte pouze v uzavřených PET lahvích.

Odpadové TAXI –systém funguje následujícím způsobem: 1. Objednání služby: Občan si telefonicky nebo e-mailem objedná odvoz konkrétního odpadu (uvede druh odpadu, množství, adresu a tel. kontakt). Od pracovníka TS Litovel bude občan informován o ceně a termínu odvozu. 2. Způsob předání odpadu: V daném termínu občan zajistí připravení odpadu na místo přístupné svozové technice (chodník, místo v blízkosti pozemní komunikace) a vyčká příjezdu vozidla.
3. Způsob placení: Před naložením proběhne vyúčtování služby posádce vozidla a občan obdrží doklad o zaplacení. Po zaplacení provede posádka vozidla naložení odpadu. Platí se pouze náklady za dopravu, uložení je hrazeno městem.
4. Odpad bude odvážen v termínu: každá středa 11: 00 – 14: 00 hod.
Sazby za odvoz odpadu (předpokládané druhy, pro odpad mimo tabulku bude cena stanovat individuálně, na základě objednávky): Objemný odpad: Sedací souprava, kuchyňská linka, nábytková stěna a koupelnové jádro – 150kč, sedačka, gauč a pohovka – 100kč, postel, křeslo, skříň a koberec – 50kč, Elektroodpad: lednička, mrazák, televizor, počítač, pračka nebo myčka – Zdarma.

Objednávky můžete podávat telefonicky: pevná linka - 585 342 257, 585 341 445,
mobil – Miroslav Kovář, 602 503 726 nebo prostřednictvím e-mailu: kovar@ts-litovel.cz

Významné dny a mezinárodní svátky měsíce února

4.2. Světový den boje proti rakovině - Světový den boje proti rakovině nám má vštípit jak závažná a častá nemoc to vůbec je. Existuje mnoho příčin, jak tato nemoc propuká, ale také existuje spousta cest jak tomu přecházet a jak se starat o své zdraví.

11.2. Světový den nemocných - Tento den nám má zároveň připomínat, že jsou lidé, kteří jsou nemocní a trpí. Světový den byl vyhlášen roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II.

21.2. Mezinárodní den mateřského jazyka - Po celém světě se mluví přibližně 7 tisíci jazyky, přičemž některé z nich neexistují ani v písemné podobě. Tento den nám připomíná význam jazyka, primárně toho mateřského a jeho rozmanitost. Jedním z důvodů, proč světová org. UNESCO vyhlásila tento mezinárodní den je skutečnost, že mnoha jazykům hrozí zánik.

OSADNÍ VÝBOR – 1. schůze

Nynější osadní výbor se poprvé sešel 18. 1. 2015. Předsedou se stal Mgr. Tomáš Ryzí. Na schůzi byl projednán plán na rok 2015, který je následující: II. etapa rekonstrukce sokolovny (vybudování topení sálu, oprava vchodových schodů, doplnění osvětlení, atd.), osvětlení za altánkem na místním hřišti, vybudování chodníku mezi sokolovnou a hřištěm, rekonstrukce venkovních WC nebo také osvětlení kapličky na návsi. Výsledku činnosti osadního výboru jste si již mohli všimnout- pracovníci města Litovle provedli uklizení kolem oplocení hřiště ze směru z Rozvadovic. Čeká se také na prořezání líp a bříz na hřišti. V plánu jsou další věci, které zlepší chod naší obce, závisí však na dokončení kanalizace. Firma provádějící stavbu kanalizace má lhůtu na dokončení do konce roku 2015. V minulém roce Vám bylo slíbeno referendum týkající se stavby nové pískovny. To se však nyní potýká s problémy (zastupitelstvo města poskytlo OV v minulém roce mylné informace).  Dle zákona se místního referenda musí zúčastnit celý volební obvod, tzn. Litovel a všechny místní části. Pro jeho platnost musí být účast nejméně 35%. Problém si jistě dokážete odvodit sami. O průběhu a jiných alternativách volby Vás bude OV informovat.

Historie

Návaznost na listopad 2014: „Úbytek roboty k rybníkům hleděla vrchnost olomoucká v letech sedmdesátých vyrovnali, ba i robot přimnožili. Tak nuceni poddaní k dalekým fůrám s dřívím…“

„Poddaní snášeli přitužování roboty a zvyšování platů až do roku 1679, kdy propuká pozdvižení Unčovic – Březového a Mezic proti vrchnosti olomoucké v letech 1679- 1683. Bouře selské na Moravě neměly tak značného rozsahu a byly více roztříštěny na jednotlivá místa. Nepřímým důkazem, že hnutí na Moravě nebylo tak živelné jak v severních a východních Čechách, jest i první robotní patent z 28.6. 1680, který byl vydán pro Čechy a teprve později (1713) uzákoněn i pro Moravu.“

Popis celého vření by byl moc dlouhý, proto následuje výpis pouze důležitých bodů: „Schůze obecní hromady rozhodla o držení si privilegia Hauqwiczovo, že jsou zbaveni robot, a proto se rozhodli bouřit. Následovala porada s Dr. Sabbatinem na Bouzově a v Unčovicích. Ten podal stížnost k zemskému hejtman. úřadu., který odpověděl stanovením vyšetřující komise. Komise rozhodla o 2dnech roboty, třetí se jim má vzhledem k privilegiu odpustit a platit 20 zlatých (5.2.1680). Unčovičtí se platu nevzpírali, dokonce chtěli přidati, ale robotu odmítli. Tím byla dohoda zmařena a unčovičtí měli své mínění podati písemně. Magistrát olomoucký nechtěl sám mít zodpovědnost z dlouhého a drahého procestu, tak svolal všechny tři rady (31.5.1680), jimž referoval M.J. Buff. Na jeho radu dalo se město přes dřívější usnesení do vyjednávání s poddanými, ale ti prý napřed návrh přijali a poté odpírají (17.9.1680). Proto žádá město ve svém memoriálu, aby podkomoří unočovickým poručili, aby se mírnili. V zimě konali unčovičtí, březovští a mezičtí porady. Všichni zúčastnění se závazali navzájem „jeden za všechny, všichni za jednoho“, že budou v dobrém i ve zlém pozdvižení trpět. Celkem se podepsalo 48 sedláků (19.3.1681).  V dubnu se vypravili poslové, aby našli advokáta. Následovalo soud v Brně, který rozhodl o setrvání úmluvy s poddanými z 17.9.1680. Unčovičtí jej však zamítli. Krajský hejtman jim se vším důrazem příkázal řídit se recesem, avšak přesto pokračovali v úplném odpírání roboty. Proto žádá magistrát zemského hejtmana za ostřejší donucovací prostředky, zvláště proti podpichovačům. Aby pak sedláky přiměli k povolnosti, byli již v srpnu 4 vůdcové povstání uvězněni, ale na přímluvu krajského hejtmana propuštěni. V září 1681 byla provedena proti unčovickým vojenská expedice a sedláci byli znovu uvězněni.“ Zdroj: Výňatek z pamětí obce Unčovic-Březové

Vytvořeno 25.2.2015 7:20:49 | přečteno 1016x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Posezení u hospody Posezení u hospody
Kříž Kříž
První a poslední Olympiáda První a poslední Olympiáda
Sokolovna Sokolovna
Dětské hřiště Dětské hřiště
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Šampion Unčovic 2004 Šampion Unčovic 2004
Zatmění slunce Zatmění slunce
Májka 2004 pohled Májka 2004 pohled
Náves Náves
Májka 2004 Májka 2004
Obecní pohled Obecní pohled
Kaplička na návsi Kaplička na návsi
Tři králové Tři králové
Vánoce 2014 Vánoce 2014
Májka    2011 Májka 2011
Vánoční besídka 2008 Vánoční besídka 2008
Letecký pohled Letecký pohled
Kaplička za obcí Kaplička za obcí
Dětský den 2004 Dětský den 2004
Kříž Kříž
Motosraz 2005 Motosraz 2005
Dětské hřiště Unčovice Dětské hřiště Unčovice
Požár chatky Požár chatky
Smírčí kaplička Smírčí kaplička
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load