7384963

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
47% (36)
 
53% (40)
Všechny ankety a kvízy

UL - leden 2015

Vážení spoluobčané,začal Nový rok a my se vracíme zpátky do prací a škol. Snad jste si volno pořádně užili a vykročili do roku 2015 pravou nohou. Dětem a mladistvým končí první pololetí školního roku, na vysokých školách semestr a následuje poslední učení.

Na poslední chvíli se na nás usmálo počasí, hlavně na horách, v menším množství v nížinách, začalo sněžit. Mnozí tedy jistě vyjedou za zábavou také na hory.  Jako každý rok, tak i tento bylo na návsi na přelomu roku na co koukat. Děkujeme všem, jež se na pestrobarevné oslavě v podobě ohňostroje podíleli. Společně se sněhem mezi nás zavítal mráz. Díky místním dobrovolníkům se na hřišti začíná tvořit kluziště. Jelikož je lidmi každoročně hojně navštěvované, doufejme, že letos vydrží. Led se bohužel netvoří jen záměrně, vzniká náledí na chodnících a vozovkách. Dbejte proto prosím zvýšené opatrnosti.

Výsledky voleb do Osadního výboru

V prosinci proběhly volby do nového OV. Z celkového počtu 324 voličů došlo 170 volebních lístků. Volební lístky byly zkontrolovány a hlasy sečteny na městském úřadě v Litovli za účasti pana starosty. To znamená, že volební účast byla 52,5%.  Zde je seznam jednotlivých kandidátů a v závorce uvedený počet hlasů, které obdržely. František Beneš (136), Marek Janošec (157), Ing. Pavel Klaus Ph. D. (103), Ing.  Milada Měsícová (134), Mgr. Tomáš Ryzí (137), Karel Zbořil (82), Irena Moťková (43).  Za těmito kandidáty byli vámi navrženi ještě tito další : Pavel Remeš (31), Dušan Rec (4), Vítězslav Špunda (6), Helena Granzerová (2), Eva Mikulková (3), Marcela Benešová (4), Blanka Remešová (4), Libor Spáčil (3), Milan Valouch (1), Radek Látel (1).  Na základě těchto výsledků se tedy členy nového OV stali František Beneš, Marek Janošec, Pavel Klaus, Milada Měsícová a Tomáš Ryzí. V měsíci lednu proběhne první schůze OV na kterém si mezi sebou členové  zvolí nového  předsedu . Poté se uskuteční veřejná schůze za účasti zástupců města Litovle. O termínu schůze budete včas informováni.

PODĚKOVÁNÍ

Vážení spoluobčané, končí moje 4 leté volební období, kdy jsem působil jako předseda osadního výboru. V osadním výboru jsem od roku 1991, což je velký časový úsek a mohl bych se nazývat  malým politickým dinosaurem.  Předsedou OV jsem byl celkem třikrát, tzn. 12 let.  Vzhledem k mému pracovnímu vytížení a častému pobytu v zahraničí jsem se rozhodl nekandidovat do nového osadního výboru. Přesto se moje jméno několikrát objevilo na volebních lístcích, což mne velmi potěšilo.  Za všechny tyto roky bych rád poděkoval všem mým kolegům z osadního výboru (  Pavel Klaus, Petr Mareš, Irena Moťková, Václav Navrátil, Tomáš Ryzí, Karel Zbořil) za jejich výbornou spolupráci. Dále bych chtěl poděkovat všem domácím firmám, které nám pomáhaly při jednotlivých akcích a mnohdy přispěly i sponzorsky. Děkuji všem spoluobčanům, kteří se jakkoli podíleli na zvelebování obce. Děkuji vám za vaši podporu i kritiku. Jsem si jist, že za předchozí 4 roky se nám hodně povedlo. Vyjmenuji jen to nejpodstatnější – opravené chodníky a dopravní značení, rekonstrukce sokolovny (nová okna a terasa), zastřešení na hřišti, rekonstrukce sklepních prostor, dětský koutek, opravená boží muka a hodně dalších drobností.  Hodnocení mojí činnosti ponechám samozřejmě jen na vás. Novému osadnímu výboru přeji úspěšné následující 4 roky, hodně trpělivosti při překonávání byrokratických překážek a hodně úspěchů při jednáních s městským úřadem. Vám všem přeji šťastný a spokojený život, umění rozpoznat, co musíte přijmout a co můžete změnit, hodně lásky, tolerance, úcty, pochopení a vzájemného respektu.  S úctou Pavel Remeš

Významné dny a mezinárodní svátky

6. 1. – Tři Králové. Kašpar, Melichar a Baltazar je prastará tradice. Právě písmena K+M+B mají přinést do našich obydlí klid. V tento den začíná masopust a v novodobé historii se v některých rodinách odstrojuje vánoční stromeček.

12. 1. – Světový den manželství. Světový den manželství nemá pevně stanovený datum, připadá vždy na druhou neděli v  únoru. Tento den se stal světovým symbolem pro manželství, osvědčeným vztahem mezi mužem a ženou, zároveň oficiálním svazkem tento vztah upevňujícím. Pojem manželství má v kulturách různý význam, ale pro všechny kultury platí, že právě manželství je ekonomicky, sociálně, právně i nábožensky uznáváno jako základní společenská instituce pro výchovu dětí.

27. 1. - Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Tento den přípomíná události 2. Světové války a patří hlavně šesti milionům židovských obětí po dobu Holocaustu. 27. ledna je datum, na které tento den připadá, není vybráno náhodně, neboť právě v tento den, roku 1945 byl osvobozen koncentrační tábor Auschwitz-Berkenau Rudou armádou. Tento koncentrační tábor známe z hodin dějepisu pod českým názvem Osvětim - Březinka.

SPORT

  • Silvestrovského klání v malé kopané  se zúčastnilo 24 fotbalistů. Výsledky naleznete na www.sokoluncovice.cz. Místní fotbalisté děkují za Vaši diváckou účast a těší se opět na příští rok.

Sportovní vyžití v zimním období nabízí: Sál sokolovny 

  • Sál si můžete zajistit formou rezervace na jednotlivé hodiny či dny (lze i na stálou dobu) nebo také po domluvě. V obou případech musíte kontaktovat P. Remeše, T. Ryzého nebo R. Látala.
  • Pro halové hry jako volejbal, florbal, badminton, fotbal, stolní tenis a jiné.
Poplatek za užití sokolovny je se světly 50,- Kč a bez světel 20,- Kč / za hod pro občany Unčovic.


Vytvořeno 13.1.2015 12:48:47 | přečteno 1192x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Autobusový záliv po reknonstrukci Autobusový záliv po reknonstrukci
Tvrz Unčovice Tvrz Unčovice
Kaplička za obcí Kaplička za obcí
Motosraz 2005 Motosraz 2005
Kaplička na návsi Kaplička na návsi
Náves Náves
Maškarní ples Unčovice 2005 Maškarní ples Unčovice 2005
Řádění vichřice Emma Řádění vichřice Emma
Sokolovna Sokolovna
Májka    2011 Májka 2011
Zatmění slunce Zatmění slunce
Letecký pohled Letecký pohled
Kříž Kříž
Dětské hřiště Unčovice Dětské hřiště Unčovice
Májka 2004 Májka 2004
První a poslední Olympiáda První a poslední Olympiáda
Vánoce 2014 Vánoce 2014
Kříž Kříž
Dětský den 2004 Dětský den 2004
Letecký pohled Letecký pohled
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Posezení u hospody Posezení u hospody
Májka 2004 pohled Májka 2004 pohled
Vánoční besídka 2008 Vánoční besídka 2008
Tři králové Tři králové
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load