7627553

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
47% (36)
 
53% (40)
Všechny ankety a kvízy

UL - březen 2015

Vážení spoluobčané, převážná část zimního období je již za námi a 20. března přivítáme do naší obce jaro. Současné počasí nám ho jen připomíná a také se začínají objevovat první známky. V následujícím měsíci také končí plesová sezóna, kterou v Unčovicích ukončí dětský maškarní karneval. V hlavní ulici „V Bráně“ se nyní buduje kanalizace.

Děkujeme občanům, kteří se na práci z menší či větší části podílejí. Urychlují tím celý proces stavby. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při využívání jiných cest (silnice, polní cesta podél toku) po dobu uzavřené cyklostezky. Na začátku měsíce března se konala druhá schůze místního osadního výboru. Ten na poslední chvíli provedl ve složení určité změny. O OV Unčovic a ostatních místních částí se můžete dočíst v Litovelských novinách- březen 2015. Občané Unčovic se mohou zúčastnit veřejné schůze, která proběhne na konci března s představiteli města Litovel. Práce na náměstí Přemysla Otakara v Litovli se dočkaly svého konce a v úterý 24. Března v 15 hodin bude centrum města slavnostně otevřeno k užívání. Další příjemnou změnou, nyní v obci, bude výstavba nové nástěnky. Spolu s tou stávající budou v budoucnu plně využívány k informování dění v obci.

Pozvánka na akce

· DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES MŠ Unčovice pořádá v sobotu 14. 3. 2015 v 14: 00 hodin tradiční maškarní karneval. Koná se v budově sokolovny Unčovice a za podpory Agentury BAVI. Součástí plesu

jsousoutěže o ceny. Vstupné dobrovolné. Bohaté občerstvení a zábava, zejména pro děti, zajištěna.

Důležité informace

· VEŘEJNÁ SCHŮZE – Setkání s představiteli města Litovel proběhne ve středu 25. 3. v 17:00 hodin. Zváni jsou všichni obyvatelé Unčovic. Účastníci obdrží informace o aktuálních tématech spojených s obcí.

· PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA VODY – Dne 17. 3. 2015 bude Moravská vodárenská a.s. provádět servisní práce na vodovodní síti (nové vystrojení armaturních šachet) na přivaděči Litovel – Březové. Z tohoto důvodu bude dne 17. 3. 2015 plánovaná odstávka pitné vody v 06:30 hodin – 20:00 hodin. Náhradní zásobování bude zajištěno cisternami.

· UZAVŘENÍ CYKLOSTEZSKY – Stavba kanalizace se dostala do úseku vedeného mezi Unčovicemi a Rozvadovicemi. Z důvodu zajištění bezpečnosti bude cyklostezka uzavřena od 2. 3. 2015 do 27. 3. 2015.  Firma budující kanalizaci se bude snažit otevřít cyklostezku v co nejkratším možném termínu.

OSADNÍ VÝBOR – 2. Schůze

2. schůze OV proběhla dne 1. 3. 2015. Město Litovel schválilo rozpočet pro následující akce: vybudování zateplení sálu sokolovny, opravu hlavních vchodových schodů, rekonstrukci venkovních WC v areálu sokolovny. Požadavek obce na umístění popelnic na bioodpad: zamítnuto- zpoplatněno, dosavadní situace se nemění (2x ročně se koná sběr do kontejnerů). V nejbližší době proběhne prořezání líp a bříz na místním hřišti. V plánu je vybudování klece na úschovu dřeva, jež se využije pro chod udírny na místních akcích během roku. Projednána byla realizace kanalizace sokolovny. Snad brzy si budete moci všimnout nové nástěnky před sokolovnou. Spolu s nástěnkou na návsi budou obsahovat aktuální informace, kulturní dění a základní fakta spojená s obcí (historie, mapa, zajímavosti, atd.). OV byly vyřešeny/ řeší se/jsou v plánu také další menší změny týkající se chodu obce. Pro více informací týkající se kanalizace či referenda o výstavbě pískovny doporučujeme zúčastnit se veřejné schůze.

Významné dny a mezinárodní svátky měsíce Března

Následující měsíc můžeme při příležitosti významných dnů a svátků udělat radost nejen sobě, ale hlavně druhým. Oslavíme:
8.3. Mezinárodní den žen- Vznikl v roce 1908 s cílem získat rovnoprávnost, spravedlnost žen a zlepšení jejich životních podmínek. Po celé zemi je tradicí tento svátek oslavit vyjádřením úcty k ženám formou daru. Například kyticí či laskavostí.

19.3. Mezinárodní den invalidů- Nám má připomenout s jakými překážkami se invalidé každý den musí potýkat a překonávat je, ať už se jedná o lidi na vozíčku nebo s jiným mentálním či fyzickým postižením.

21.3. Mezinárodní den zdravého spánku- V dřívějších dobách se zdravý spánek příliš neřešil, ale s nástupem rychlejšího životního tempa a stresu v kombinaci se sedavým zaměstnáním, bychom se měli zaměřit na problematiku poruchy spánku.

28.3. Den učitelů v ČR- Ve světě se slaví 5. října. V ČR při příležitosti výročí narození Jana Ámose Komenského (28. 3. 1952)

Historie

UL ÚNOR 2015 – „…...V září 1681 byla provedena proti unčovickým vojenská expedice a sedláci byli znovu uvězněni.“
„Krajský hejtman Sack chtěl přes to sedláky po dobrém přiměti k uznání zářijového recesu a svolal společnou komisi poddaných a vrchnosti na 13. Listopadu 1681 na radnici do Litovle. Tam byli zástupci Unčovic, Mezic a Březové tázáni, zdali jim jej Dr. Sabbatin přečetl a zda rozuměli obsahu. Na všecky otázky odpověděli sedláci „ano“, ale na otázku, zda se jím chtějí říditi, rozhodným „ne“. Oni prý za svolání komise nežádali a vrchnosti nežalovali. Krajský hejtman nejprve starší z obce a poté i vězně ze sklepa vyvolával a tázal se každého, chce li poslechnouti, ale sedláci jednomyslně, že oni se drží privilegia Hauqwiczova a nemohou recesu vyhověti. Vězni byli po záporných odpovědech zase zavíráni.  Na to hlavní strůjcové celkem (11) Martin Mazálek, Vítek Kryl, Martin Staroušek (Staroštík), Petr Vávra, Jura Soběhrd, purkmistr Jan Nevěřil, přísežný Ondra Vybíral, Jura Látal, Bartoň Zatloukal, jinak Vojáček, Jan Šenkýř z Březové a Tomáš Krejčíř byli zatčeni a uvrženi do želez. Dne 19.listopadu 1981 na rozkaz zemského hejtmana odvezeni do Brna na Špilberk. Hůře bylo, že tolik hospodářů bylo ze stavení a trávilo zimu v temných kobkách špilberských.Vězňové, aby se dostali na svobodu, slíbili, že uposlechnou recesu, a byli na to v prosinci 1981 propuštěni. Ale když měla jíti obec na robotu, vymlouvali se, že za obec ničeho neslíbili a odvolávali se na svého právního zástupce ve Vídni. Poddaní se totiž odvolali od rozhodnutí tribunálu z 18.9.1681 k císaři a vrchnost, která již po 8 měsíců neviděla robotníka z Unčovic, Mezic a Březového, podala rovněž stížnost k císaři dne 21.2. 1682 dokazujíc, že poddaní jsou rebelové a že by při nynější zlé konjunktůře mohli vyvolat povstání v kraji, ba v celé zemi.“

Pranostiky a rčení na měsíc Březen

12. Březen, svátek Řehoř - Na svatého Řehoře plave led do moře a čáp letí od moře, vlaštovka přes moře, žába hubu otevře.
19. Březen, svátek Josef - Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok.  Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.

25. Březen, svátek Zvěstování Páně - Zvěstování vždycky zimu vyhání.

Březen - na pec si vlezem. Březen - za kamna vlezem. V březnu vítr, v dubnu déšť-pak jistě úrodný rok jest. Březen bez vody - duben bez trávy. Hřmí-li v březnu, sněží v máji. Kolik březnových mlh, tolik červencových lijáků. Kukačka, která v březnu kuká, čáp, který tluká, a divoké kachny na příletu oznamují teplé jaro. Je-li v březnu dešťů mnoho, neúroda je pak z toho.

Sport
Ke sportovnímu vyžití slouží: Sál sokolovny 

  • Sál si můžete zajistit formou rezervace na jednotlivé hodiny či dny (lze i na stálou dobu) nebo také po domluvě. V obou případech musíte kontaktovat P. Remeše, T. Ryzého nebo R. Látala.
  • Pro halové hry jako volejbal, florbal, badminton, fotbal, stolní tenis a jiné.
  • Poplatek za užití sokolovny je se světly 50,- Kč a bez světel 20,- Kč / za hod pro občany Unčovic.

Pro více informací a dobu již stálých rezervací navštivte - www.sokoluncovice.cz

S radostí oznamujeme, že mezi sebou máme nového občánka – Šimon Kopečný se narodil dne 2. 2. 2015. Gratulujeme a přejeme do života hodně štěstí a zdraví.

PŘEJEME VÁM VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE BŘEZNA

Všechny zde uvedené informace jsou bez záruky. Uzávěrka každého čísla je 28. dne v měsíci. Číslo připravil Pavel Remeš - tel. 724015517, e-mail: pavelremes23@gmail.com, Unčovice 105. Marek Janošec - tel. 605 937 207, e-mail: janosecmarek@seznam.cz,Unčovice 96.

Fotoalbum obce Unčovice: http://uncovice.rajce.idnes.cz/

Vytvořeno 9.6.2015 9:18:22 | přečteno 1017x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Kříž Kříž
Letecký pohled Letecký pohled
Vánoce 2014 Vánoce 2014
Posezení u hospody Posezení u hospody
Tři králové Tři králové
Dětské hřiště Unčovice Dětské hřiště Unčovice
Májka    2011 Májka 2011
Májka 2004 Májka 2004
Šampion Unčovic 2004 Šampion Unčovic 2004
Vánoční besídka 2008 Vánoční besídka 2008
Kaplička na návsi Kaplička na návsi
Tvrz Unčovice Tvrz Unčovice
Smírčí kaplička Smírčí kaplička
Maškarní ples Unčovice 2005 Maškarní ples Unčovice 2005
Letecký pohled Letecký pohled
Obecní pohled Obecní pohled
Autobusový záliv po reknonstrukci Autobusový záliv po reknonstrukci
Sokolovna Sokolovna
Řádění vichřice Emma Řádění vichřice Emma
Dětské hřiště Dětské hřiště
Požár chatky Požár chatky
Kříž Kříž
První a poslední Olympiáda První a poslední Olympiáda
Májka 2004 pohled Májka 2004 pohled
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load