7385413

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
47% (36)
 
53% (40)
Všechny ankety a kvízy

UL - listopad 2014

Vážení spoluobčané,

na začátku měsíce října proběhla veřejná schůze ohledně případné stavby nové pískovny. Zúčastnilo se jí přibližně 120 občanů Unčovic, Březové a Rozvadovic. Přítomní se shodli na referendu, které proběhne začátkem příštího roku. Zbytek měsíce se nadále nesl ve znamení voleb. Výsledky někteří již určitě znají, nicméně o něco níže jim byl také věnován prostor.  Na přelomu října a listopadu se odehrály dva svátky či slavnosti. První, Halloween, je v české republice poměrně nový a stále se také potýká s odporem. Podle některých je jeho slavení pouze kopírování západní kultury a boření našich vlastních tradic. Zatímco druhý, Svátek všech svatých, se u nás slaví odjakživa. Jedná se o křesťanský svátek, který připomíná a slaví všechny svaté. O dva týdny později nás čeká 17. listopadu další, tentokrát státní. Oslavíme Den boje za svobodu a demokracii, který vznikl jako připomínka studentských protestů z roku 1939 a 1989. Tento den je významný také jako mezinárodní den studentstva a mezinárodní den předčasně narozených dětí. Ve spojení s dětmi nezapomeňte, že jako každý rok, tak i letos chodí v obci 5. prosince  Mikuláš. Společně s andělem a čerty navštěvuje děti předškolního a mladšího školního věku. Pokud o něj z jakýchkoliv důvodů zájem nemáte, prosím napište na jednu z uvedených adres na konci unčovického listu. Marek Janošec


Důležité informace

Od 26. 10. nastala změna v otevírací době v místním obchodě „V zatáčce“:

Pondělí – pátek: 07:00 až 13:00 hodin. Sobota: 07:00 až 10:00 hodin. Neděle: 08:00 až 10:00 hodin.

Volby 2014

Výsledek senátních voleb: V naší obci má právo volit 327 osob. K volbám do prvního kola přišlo129 voličů (volební účast 39, 45%), v druhém kole 81 (volební účast 24, 77%). Z prvního kola postoupili praktická lékařka MUDr. Alena Šromová a starosta obce Medlov Ing. Jan Zahradníček. V druhém kola první jmenovaná, kandidátka za KDU-ČSL, prvenství z předchozího kola obhájila s počtem 63 hlasů (78, 75%).

Výsledky voleb do zastupitelstev:Volební účast v naší obci byla 41,59%. Z možných 327 voličů jich přišlo k volební urně 136. Jednotlivé strany získaly následující procentuální podíl ze všech hlasů: 1. Sdružení nezávislých kandidátů Litovel- 32,59%, 2. KDU-ČSL – 17,72%, 3. ČSSD – 14,90%, 4. ANO 2011 – 9,89%, 5. SNK Evropští demokraté – 8,65%,
6. KSČM – 7,28
%, 7. ODS – 5, 84%, 8. SNK – obč. a sport. Litovelska – 3, 13%.  Ještě přidám informace o výsledcích domácích kandidátú. V závorce za jménem je název strany (sdružení) a celkový počet hlasů.  Marcel Fabián (SNK – o.  a sport. Litovelska, 257 ), Karel Zbořil (KDU-ČSL, 229  ), Václav Navrátil (KDU-ČSL, 195), Gabriela Vaňková (ODS , 262), Petr Mareš (ČSSD, 427), Irena Moťková (ČSSD, 474), Milada Měsícová ( SNK – ED, 346), Pavel Remeš (SNK Litovel, 485), Pavel Klaus (SNK Litovel, 375). 

Srovnání s celou ČR:Volební účast v senátních volbách byla v prvním kole 38, 62%, v druhém 16, 69%. Voleb do zastupitelstva se zúčastnilo 44, 46% voličů. Z toho vyplývá, že Unčovice jsou takový průměr v přístupu k volbám.

Historie

Roku 1546 prodal Unčovice bývalý pán Václav Hauqvic městu Olomouci. Dříve, než se tak stalo, podepsal s poddanými smlouvu o robotách. Ty byly hunčovickým, březovským a mezickým obyvatelům všechny odpuštěny za plat 21 zlatých, 10 grošů a 69 slepic ročně. Zůstala jim pouze povinnost „robotovati“ k rybníkům. Toto privilegium využili až v roce 1604, kdy se cítili ukřivdění svými pány a o několik let později došlo k následující události:

Prvé narovnání hunčovických poddaných v roce 1612

„Plných 58 let od prodeje Hunčovic a k témuž panství příslušných dědin Březové a Mezic uplynulo, aniž by poddaní proti své olomoucké vrchnosti vedly oprávněných stížností. Snad prvou dobu dodržovány byly podmínky za jakých přejaty Hunčovice od rodu Hauqvicova, ale dle register rokujemstva z roku 1560 a dále vysvítá, že robot neprávem dle smlouvy, právem však v markrabství moravském obvyklém přibývalo k velkému prospěchu poddaných.“
Celé narovnání je obsaženo na několika stránkách. Je v něm popsáno jednání mezi městem Olomoucí a poddanými z Hunčovic, Mezic a Březové. Obsahuje jednotlivá práva a povinnosti k rybníkům, stržím, hutím, honům, atd. Příklad: „Item ke třem rybníkům hunčovskejm roboty ty koňmi i pěšky, cožkoli za potřebné a jim poručeno bude vykonávati a ryby, což by jich do Olomouce z těch rybníků prodáno bylo vozívati mají, za čež se jim od každé léty ryb do Olomouce přivezených po 12 krejcarech bílejch platívati má.“

„Podle něho zavázali se poddaní k robotě pěší a potažní při třech unčovických rybnících, k pracím při tvrzi unčovické, mlýnu březovském, stavech na Moravě a říčce Kladníku, dále k dovozu dříví do města a sušení sena. Za některé z robot měla vrchnost poddaným platiti. Ježto však poddaní po 60 let se o své právo nehlásili a město Olomouc dalo si roboty vložiti do zemských desk, jest jejich privilegium udělené Václavem Hauqvicem, podle mínění vrchnosti promlčeno. - Po třicetileté válce (1618- 1648)  upadlo rybníkařství a také jeden z rybníků unčovických byl úplně zrušen.“

„Úbytek roboty k rybníkům hleděla vrchnost olomoucká v letech sedmdesátých vyrovnali, ba i robot přimnožili. Tak nuceni poddaní k dalekým fůrám s dřívím (z Bouzova, z Bílé Lhoty a odjinud) a s vínem, nuceni voziti kořalku, odbírati pivo a kořalku od vrchnosti, uložen jim plat za předivo, ačkoliv ho nikdy neplatili a plat za hlásku tvrzi, která byla pustá. Naopak odpírala vrchnost platiti od lejt ryb a dělání sena.“  Zdroj: Výňatek z pamětí obce Unčovic- Březové

Sport

Výsledky fotbalu

3.10. Buldog Unčovice 3 - 4 el jambass / 11.10. Buldog Unčovice 0 - 1 KZT Štěpánov

19.10. Buldog Unčovice 0 - 1 Barbar  / 25.10. Buldog Unčovice 1 - 4 Karpat Uničov

3.10. Sokol Unčovice 2 - 2 Sokol Křelov A / 11.10. Sokol Unčovice 2 - 3 FK Rozvadovice

19.10. Sokol Unčovice 2 - 5 MS Stavby / 25.10. Sokol Unčovice 2 - 9 Sedlisko

Další domácí utkání se konají v neděli 2. 11. od 09:30 hodin a v neděli 23. 11. od 09:30 hodin. Při každém domácím utkání občerstvení zajištěno a o zábavu postaráno.


USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA:

Mám tu pro vás naprosto čerstvé informace. Na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva byl starostou města Litovle zvolen Ing. Zdeněk Potužák a novým místostarostou se stal Viktor Kohout. Do sedmičlenné rady byli zvoleni tito zastupitelé: David Baroň,  MUDr. Alena Šromová, Bc. Zdeněk Jančí,  Martin Geprt a Ing. Martin Pavlík.


VOLBY DO OSADNÍCH VÝBORŮ:

Po volbách do obecního zastuptitelstva proběhnou v nejbližší době volby do osadních výborů v jednotlivých obcích. Město Litovel nám v nejbližší době sdělí jakým způsobem volby proběhnou. O těchto volbách budete včas informování ve speciální příloze.


ZTRÁTY A NÁLEZY:

Děcka, našlo se školní pouzdro. Tmavězeleno černé VOODOO, pokud ho někdo postrádáte, volejte na 724015517 nebo pisnite na email uvedený níže.Vytvořeno 27.11.2014 9:09:01 | přečteno 1311x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Motosraz 2005 Motosraz 2005
Obecní pohled Obecní pohled
Kříž Kříž
Letecký pohled Letecký pohled
Tvrz Unčovice Tvrz Unčovice
Dětské hřiště Unčovice Dětské hřiště Unčovice
Autobusový záliv po reknonstrukci Autobusový záliv po reknonstrukci
Dechovka 2004 Dechovka 2004
Zatmění slunce Zatmění slunce
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Náves Náves
Řádění vichřice Emma Řádění vichřice Emma
Maškarní ples Unčovice 2005 Maškarní ples Unčovice 2005
Kaplička na návsi Kaplička na návsi
Dětský den 2004 Dětský den 2004
Letecký pohled Letecký pohled
Smírčí kaplička Smírčí kaplička
Požár chatky Požár chatky
Vánoce 2014 Vánoce 2014
Májka    2011 Májka 2011
Kříž Kříž
Šampion Unčovic 2004 Šampion Unčovic 2004
Sokolovna Sokolovna
Vánoce Vánoce
Vánoční besídka 2008 Vánoční besídka 2008
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load