7091001

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
49% (36)
 
51% (38)
Všechny ankety a kvízy

UL červenec 2013

Unčovický list 2012Vážení a milí spoluobčané,
máme za sebou čtyřvíkendový maraton, kdy se na hřišti pořád něco dělo. Začali jsme dětským dnem s vystoupením 9 tanečních dětských souborů z litovle, pokračovali jubilejním 10 ročníkem (s největší pravděpodobností posledním) motosrazu, další víkend proběhla tradiční chovatelská výstava a v pátek 5.7. se konal velmi oblíbený turnaj v nohejbale za účasti 20 družstev. Je až s podivem, že na všechny akce vyšlo velmi slušné počasí.
Jistě jste si všimli, že byly započaty stavební úpravy autobusových zálivů, na které město Litovel získalo dotaci. Věřím, že tyto úpravy povedou k vaší větší bezpečnosti. Doufám také, že město vyslyší moji prosbu o pohodlnější čekárnu, která by měla být chráněna proti větru a dešti i z přední strany. Také budu rád pokud město opraví polozaasfaltovaný přechod před novou nástěnkou na návsi. V současné době probíhá výběrové řízení na výměnu oken sokolovny. O vítězi by mělo být rozhodnuto 15.7. a termín dokončení je do konce září.
Přeji vám všem pohodové léto, hodně sluníčka, příjemnou dovolenou a co nejvíce odpočinku.


OSOBNOST OBCE
Již delší dobu přemýšlím, zda má naše obec nějakého slavného rodáka. Za pár desetiletí nebo století se možná bude psát o někom z vás nebo vašich dětí.  Nakonec jsem našel na internetu významnou osobnost pocházející z naší obce. Dovolte, abych vás seznámil se slavným rodákem naší obce – panem Františkem Stratilem. František Stratil se narodil 15. listopadu 1849 v Hunčovicích v rolnické rodině. Studoval na gymnáziu v Olomouci a právnické fakultě v Praze. Pracoval jako auskultant u soudu v Olomouci a advokátní koncipient u dr. Pražáka v Brně a dr.Vašatého v Praze. 18. ledna složil v brně soudcovskou zkoušku, 5. června 1875 byl v Praze promován na doktora práv. Advokátní zkoušku složil 5. června  1880. V den svých 27. narozenin se oženil s Anežkou Zittovou, dcerou náchodského notáře.  Počátkem října 1880 si otevřel první českou advokátní kancelář v Opavě. Místními Čechy byl radostně očekáván. Krátce před jeho příjezdem vyšla v Opavském týdeníku zpráva, která ho zmiňovala jako vynikajícího právníka, znalce venkovské problematiky a rodilého Moravana. Pisatel vyjádřil naději, že díky němu již opavští Češi nebudou muset využívat služeb německých advokátů, s nimiž se ani pořádně nedomluví. Jako advokát věnoval mnoho úsilí, aby prosadil používání češtiny u slezských soudů. Ty v té době odmítaly nejen česky psaná podání, ale i taková, kde byla jména účastníků psána českým pravopisem.  Stratil v této věci podal přes sto stížností k zemskému soudu. Roku 1887 se musel kvůli onemocnění očí podrobit operaci v Praze. 8. července byl v doplňovací volbě zvolen prvním českým poslancem slezského zemského sněmu za venkovské obce v okolí Opavy. Jeho úspěch byl oslavován ve Slezsku i v Čechách. Jako jediný český poslanec nemohl samostatně nic prosadit, jeho vítězstvím ale získali slezští Češi politického mluvčího a učinili tak první krok k tomu, aby se Slezsko zcela neponěmčilo. Byl členem výboru Matice opavské (od r. 1881 předsedou). Stal se ředitelem centrální záložny v Opavě a místopředsedou Ústřední hospodářské společnosti.  Spoluvydával rovněž Slámovu Slezskou kroniku. Někdy vystupoval pod pseudonymem Slavomír z Velen. Roku 1898 mu byl udělen Řád železné koruny III. Třídy. Zemřel náhle 22. ledna 1911 večer ve svém bytě v Opavě. V té souvislosti se v tisku uvádělo, že byl posledním a jediným kdo dokázal politicky sjednotit slezské Čechy.
(převzato z WIKIPEDIE, http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Stratil#cite_note-Svet18890726-1)


Věnujme, prosím, tichou vzpomínku panu Janu Pospíšilovi, který nás opustil 4. června ve věku 52 let.
PŘEJEME VÁM VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE ČERVENCE
POZNÁMKA: všechny zde uvedené údaje jsou bez záruky. Uzávěrka každého čísla je 28. Dne v měsíci. Toto číslo připravil Ing. Pavel Remeš, tel. 724015517

Vytvořeno 29.7.2013 15:20:57 | přečteno 1028x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Letecký pohled Letecký pohled
Dětské hřiště Unčovice Dětské hřiště Unčovice
Smírčí kaplička Smírčí kaplička
První a poslední Olympiáda První a poslední Olympiáda
Náves Náves
Vánoční besídka 2008 Vánoční besídka 2008
Řádění vichřice Emma Řádění vichřice Emma
Májka 2004 Májka 2004
Letecký pohled Letecký pohled
Dětské hřiště Dětské hřiště
Zatmění slunce Zatmění slunce
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Obecní pohled Obecní pohled
Tři králové Tři králové
Autobusový záliv po reknonstrukci Autobusový záliv po reknonstrukci
Posezení u hospody Posezení u hospody
Kříž Kříž
Vánoce 2014 Vánoce 2014
Dechovka 2004 Dechovka 2004
Májka    2011 Májka 2011
Kříž Kříž
Tvrz Unčovice Tvrz Unčovice
Požár chatky Požár chatky
Kaplička za obcí Kaplička za obcí
Šampion Unčovic 2004 Šampion Unčovic 2004
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load