7384542

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
47% (36)
 
53% (40)
Všechny ankety a kvízy

UL březen 2013

Unčovický list 2012

Vážení a milí spoluobčané,

skončila plesová sezona a před námi jsou velikonoce. Přeji vám příjemné prožití těchto svátků a brzké jaro se spoustou sluníčka. Město Litovel schválilo rozpočet na letošní rok. Pro naši obec je připravena částka 2,1 milionu na rekonstrukci sokolovny. Největší část z této částky padne na kompletní výměnu oken na celé budově.  Zbývající část bude využita na opravu terasy, případně na další nezbytné opravy či úpravy této budovy. Snad se nám podaří v nejbližší budoucnosti dát celou sokolovnu do pořádku.  Je dokončena nová plakátovací plocha a nástěnka na náves a v brzké době by mělo dojít k jejich osazení.

POZVÁNKA:

pátek 22.3. se koná členská schůze TJ Sokol Unčovice. Na balkoně sokolovny v 18.00 hod. Srdečně zveme všechny členy na krátké posezení a malé občerstvení.  Těšíme se na hojnou účast.

V sobotu 23.3. se od 15.00 hod. koná na hřišti brigáda – úklid areálu po zimě. Nářadí sebou a přijďte nám, prosím, pomoc uklidit areál a připravit jej na další sezonu. Drobné občerstvení zajištěno. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

INFO – DŮLEŽITÉ:

Ve středu 13.3. a ve čtvrtek 14.3. proběhne odečet stavu elektroměrů. V případě vaší nepřítomnosti zanechte, prosím, stavy elektroměrů na viditelném místě.

SPORT – po zimní přestávce a jarních prázdninách obnovujeme sportovní hry pro děti. Každou středu od 17.00 hodin pro děti do 10 let a od 18.00 hod. pro děti nad 10 let.

VELIKONOCE

Pravidla pro určení data Velikonoc stanovil roku 325 První nikajský koncil. Podle nich připadají velikonoční svátky na neděli následující po prvním jarním úplňku. Pokud první jarní úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce až další neděli. Pondělí velikonoční podle těchto pravidel může připadnout na den v rozmezí od 23. března do 26. dubna. Velikonoce podle katolické tradice začínají vigilií neděle Vzkříšení (která završuje velikonoční triduum Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty) a trvají padesát dní až do Letnic, slavnosti Seslání Ducha svatého. První týden Velikonoc se nazývá Velikonoční oktáv. 40. den Velikonoc je slavnost Nanebevstoupení, která připomíná Ježíšův výstup ze země do nebe a jeho oslavení u Otce. Přesné datum Ježíšovy smrti neznáme, avšak možností, mezi nimiž lze vybírat, příliš není. Isaac Newton došel svými výpočty roku 1733 k tomu, že k Ježíšově smrti mohlo dojít v pátek 7. dubna 30, 3. dubna 33 nebo 23. dubna 34; poslední z možností sám dával přednost. Gerhard Trol ve své knize Po stopách Ježíšových soudí, že nejpravděpodobnějším datem je 7. duben 30. Podle C. Humphreyse a W. D. Waddingtona (1990) v podvečer 3. dubna 33 v Jeruzalémě vyšel Měsíc v úplňku zčásti zatmělý; toto zatmění skončilo 51 minut po východu Měsíce. Tento údaj se shoduje s vyprávěním evangelií (Mt 27,45; Mk 15,33; Lk 23,44), takže toto datum (3. dubna 33) je velmi pravděpodobně dnem Kristovy smrti na kříži. Ježíšovo vzkříšení by pak připadalo na 5. dubna 33. Převzato z Wikipedie

Věnujme, prosím, tichou vzpomínku paní Věře Weisrová, která nás opustila dne 28.2. ve věku 69 let.

PŘEJEME VÁM VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE BŘEZNA

POZNÁMKA: všechny zde uvedené údaje jsou bez záruky. Uzávěrka každého čísla je 28. Dne v měsíci. Toto číslo připravil Ing. Pavel Remeš, tel. 724015517

Vytvořeno 19.3.2013 17:37:15 | přečteno 2020x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Dechovka 2004 Dechovka 2004
Kaplička za obcí Kaplička za obcí
Posezení u hospody Posezení u hospody
Náves Náves
Dětský den 2004 Dětský den 2004
Kříž Kříž
Letecký pohled Letecký pohled
Motosraz 2005 Motosraz 2005
Kříž Kříž
Požár chatky Požár chatky
Tři králové Tři králové
První a poslední Olympiáda První a poslední Olympiáda
Autobusový záliv po reknonstrukci Autobusový záliv po reknonstrukci
Obecní pohled Obecní pohled
Májka 2004 pohled Májka 2004 pohled
Vánoce Vánoce
Dětské hřiště Unčovice Dětské hřiště Unčovice
Dětské hřiště Dětské hřiště
Smírčí kaplička Smírčí kaplička
Šampion Unčovic 2004 Šampion Unčovic 2004
Sokolovna Sokolovna
Maškarní ples Unčovice 2005 Maškarní ples Unčovice 2005
Májka    2011 Májka 2011
Májka 2004 Májka 2004
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load