7384990

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
47% (36)
 
53% (40)
Všechny ankety a kvízy

UL leden 2012

Unčovický list 2012

Vážení a milí spoluobčané,

Ať již byl loňský rok jakýkoli, doufejme, že ten letošní bude mnohem lepší. Z velké části to záleží i na nás samotných. Jsou věci, které můžeme ovlivnit a musíme se o to snažit a pak jsou věci, které musíme buď s pokorou nebo se skřípěním zubů přijmout a nedokážeme je změnit. Nejdůležitější a nejtěžší však je rozpoznat právě ten rozdíl. Přeji vám, abyste  v tomto byli co nejvíce úspěšní. 

Rád bych poděkoval všem, kteří nám pomáhají při zajišťování kulturních a sportovních akcí, děkuji všem, kteří se jakkoli podílejí při zvelebování a zajištění chodu obce, koledníkům, kteří již deset let zpříjemňují vánoční atmosféru, všem za vánoční výzdobu.

Sněhu jsme se zatím nedočkali a uvidíme, jestli vůbec bude šance na bruslení. V tomto čísle vás ještě stručně seznámím s činností osadního výboru v loňském roce. Nezapomeňte na tříkrálovou sbírku a připravte se na plesovou sezonu.

Obec 2011

V loňském roce nás opustilo 8 spoluobčanů a narodily se 4 děti. Celkem má naše obec 414 obyvatel, z toho 214 žen a dívek, 200 mužů a chlapců. V obci zije 73 dětí do 18 let a 110 obyvatel nad 60 roků. Nejstarší občanka  má 96 let, nejstarší občan 87 let. Tolik z demografie a nyní stručně k financím.
Naše obec hospodaří z částkou na občana (200 kč na rok), dále s částkou 500.000 Kč, kterou obec na základě smlouvy získává od firmy CEMEX a s částkou danou z rozpočtu města Litovle, která vzejde každý rok na základě našich požadavků a schváleného městského rozpočtu.  Vybírám nejnáročnější akce z loňského roku. Kromě vybudování cyklostezky, která byla financována z dotací a z rozpočtu města se jednalo zejména o následující akce. Výměna a obnova dopravního značení jejíž náklady byly 57.221 Kč, oprava kapličky (fasáda, nátěr, nové dveře, restaurace sošky) 37.752 Kč, pasport a studie sokolovny a venkovniho hřiště 100.000 Kč, výroba nových věšáků do sokolovny 20.616 Kč, malování, opravy, úklid jeviště, některých  místností a chodby 54.780 Kč, nová kuchyňská linka a skříň v kuchyńce 26.040 kč. Nákup aparatury na ozvučení akcí 12.000 Kč. Další položky představují údržbu či drobné opravy v areálu hřiště nebo sokolovny a drobné nákupy hmotného majetku či práce dohodou, v celkové častce 44.086 Kč.  Nevyčerpaný zůstatek z častky 500.000 Kč se převádí do příštího roku. 

PLESOVÁ SEZONA


Letošní plesovou sezonu zahajuji tradičně pozvánkou na farní ples na Střeni. Nezapomeňte, že v naší obci se koná první ples v pátek 3.2., tradiční Myslivecký ples.  Druhým plesem je pak Sokolský maškarní, který proběhne v sobotu 18.2. (tentokrát na téma z pohádky do pohádky).
5. FARNÍ PLES
KDY: sobota 28. ledna 2012 od 20.00 h
KDE: obecní sál ve Střeni
HRAJE: Hudební skupina „Halogen“ a dechová hudba „Nákelanka“.
Vstup pouze ve společenském obleku. Vstupné: 50,- Kč
Svoz autobusem z Unčovic 18.45 u kapličky na návsi

PODĚKOVÁNÍ

Mateřská školka Unčovice děkuje všem rodičům za spolupráci a příkladný sběr papíru, který se bude i v letošním roce opakovat. Přejeme všem rodičům a dětem klidný a spokojený život po celý rok 2012, hodně štěstí a zdraví.
Sokol Unčovice děkuji svým členům za podporu a sponzorům za výpomoc při zajišťování svých akcí. Přejeme pevné zdraví a vše nejlepší v pracovním i soukromém životě.

SPORTOVNÍ HRY


Po krátké přestávce se znovu zahajují sportovní hry pro děti a mládež. Každou středu od 16.30 pro děti od 6 do 8 let a od 17.30. pro starší děti od 9 do 12 let.  Zaměření na atletiku, gymnastiku a míčové hry. Věnujte  prosím  pozornost tomu, aby děti byly řádně oblečeny a měly sebou i nějaké pití. V květnu se mohou všichni zúčastnit amatérských atletických závodů v Olomouci.
 

PROSBA


Již jsem se zmiňoval o nové cyklostezce a bohužel se hned vyskytl problém s netaktním chováním některých pejskařů. Je to poměrně rozsáhlý nešvar, o kterém jsem již několikrát psal. Znovu apeluji na všechny majitele psů, kteří vodí svoje miláčky podél cyklostezky, aby psí lejna uklízeli (zejména okolo kapličky). V průběhu jara se pokusím zajistit na toto místo odpadkový koš. Znovu Vás prosím, uklízejte po svých miláčcích, nejedná se o psostezku, ale o cestu zejména pro cyklisty, bruslaře a pro pěší. Děkuji za pochopení a věřím ve vaši nápravu.

OBEC 2012


V tomto kratičkém odstavci bych rád nastínil, čemu bychom se chtěli věnovat v letošním roce. Vše zaleží na naší spolupráci s městem a na poskytnutých financích. Ve spolupráci s odborem ŽP bychom rádi pokračovali v úpravách návsi, zejména usazení laveček a vývěsek včetně dokončení osázení zeleně a stromů. Chtěli bychom vyřešit problémy s tokem za obcí a uskutečnit další etapu oprav chodníků (celkový rozpočet na opravy všech chodníků v obci se pohybuje kolem 2milionů korun).  Rádi bychom rekonstruovali terasu před sokolovnou a vybudovali zastřešení posezení venkovního areálu. Prioritou bude i dokončení projektu Sokolovny, abychom mohli v budoucích letech provést nejnutnější opravy (nová okna, fasáda). Kromě toho nás čeká řešení problémů, které se objeví průběžně během roku a rádi bychom vím pomáhali s vašimi starostmi. Pravděpodobně v měsíci únoru se uskuteční veřejná schůze se zástupci města Litovle. Nesmíme  zapomenout ani na tradiční kulturní a sportovní akce jako jsou volejbalové turnaje, děstký den, chovatelská výstava atd. Letos nás čeká i sokolský slet a cvičenci se představí i u nás. Věřím v hojnou účast na těchto akcích.

 Přejeme hodně štěstí a zdraví

Od prosince loňského roku máme nové webové stránky – www.uncovice.info . Budu rád za jakékoli vaše připomínky či návrhy a vděčný za vyšší návštěvnost. Komunikovat můžete přes emailovou adresu uncovice@email.cz . V současné době můžete shlédnout fotografie z výstavby cyklostezky stejně tak jako rukopis vandalů. K dispozici jsou rovněž všechna čísla Unčovického listu od roku 2004. Děkuji P.Ženožičkovi za zprovoznění a údržbu těchto stránek.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Tradiční charitativní tříkrálová sbírka se v naší obci uskuteční v sobotu 7. ledna od 13.00 hod.
Děkujeme srdečně za vaše finanční příspěvky


Věnujme, prosím, tichou vzpomínku paní Miroslavě Kopečné, která nás opustila dne 3.1. ve věku 82 let.

Vytvořeno 10.1.2012 13:48:53 | přečteno 1416x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Kaplička na návsi Kaplička na návsi
První a poslední Olympiáda První a poslední Olympiáda
Dětské hřiště Unčovice Dětské hřiště Unčovice
Dechovka 2004 Dechovka 2004
Vánoce Vánoce
Vánoční besídka 2008 Vánoční besídka 2008
Letecký pohled Letecký pohled
Májka 2004 pohled Májka 2004 pohled
Šampion Unčovic 2004 Šampion Unčovic 2004
Kříž Kříž
Dětský den 2004 Dětský den 2004
Autobusový záliv po reknonstrukci Autobusový záliv po reknonstrukci
Kaplička za obcí Kaplička za obcí
Letecký pohled Letecký pohled
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Tři králové Tři králové
Obecní pohled Obecní pohled
Řádění vichřice Emma Řádění vichřice Emma
Sokolovna Sokolovna
Požár chatky Požár chatky
Motosraz 2005 Motosraz 2005
Zatmění slunce Zatmění slunce
Vánoce 2014 Vánoce 2014
Májka    2011 Májka 2011
Tvrz Unčovice Tvrz Unčovice
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load