7384990

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
47% (36)
 
53% (40)
Všechny ankety a kvízy

UL duben 2011

ul2

 Vážení a milí spoluobčané,

Z globálního hlediska máme zasebou velmi nepříjemný měsíc. Zemětřesení a následné tsunami v Japonskupřipravilo o život tisíce lidí a způsobilo obrovské škody. Kromě toho situacekolem zasažené jaderné elektrárny vyvolala i celosvětovou paniku a nikdo teďneví jestli jsou jaderné elektrárny bezpečné nebo ne. V Libyi vypukl válečnýkonflikt, který snad nebude mít dlouhého trvání. Doufejme, že se vše brzynapraví a situace se v obou těchto zemích obrátí k lepšímu.

Z lokálního hlediska bych rádpoděkoval všem, ketří se zúčastnili AKCE Z neboli úklidové brigády nahřišti. Účast cca 40 lidí mě příjemně překvapila i zaskočila. Povedlo sevyčistit celý areál a snad tam bude aspoň chvíli pořádek. 

Na našich obecních webovýchstránkách máte možnost shlédnout zápisy ze schůzí Osadního výboru. Nemohu se v ULvyjadřovat ke všem bodům. Zápisy ze schůzí budou rovněž vyvěšeny na obecnívývěsce na návsi.  Nyní jen stručně: **firma CEMEX potvrdila každoroční finanční dar ve výši 500.000 Kč i možnostpodílet se na financování opravy KD společně s městem Litovel. ** výběrovéřízení na cyklostezku Rozvadovice – Unčovice vyhrála firm EUROGEMA (dalšípodrobnosti zatím neznám) ** TS Litovel opravily veřejné osvětlení a snad jižnebude docházet k jeho častým výpadkům ** město Litovel schválilo našepožadavky na letošní rok **. 

Přeji vám všem příjemné prožitívelikonočních svátků a hodně sluníčka v nadcházejících jarních dnech.

Info:

V Litovli jsou nové kontejnery na sběr oděvů, obuvy aelektroniky. Jsou umístěny na sídlišti K.Sedláka a Vítězná a Gemerská.Použíté oblečení a obuv by mělo být čisté a zabalené. Větší část oděvů a obuvyse použije v secondhandových obchodech.

Ve dnech 20. – 22. dubna se uskuteční pravidelný sběrpapíru pro místní školku. Kontejner na papír bude přistaven nahřišti. Předem děkuji za vaši pomoc.

Pozvánka:

V pátek 29.4. se od 18.00 hod. koná na balkoněsokolovny členská schůze TJ Sokol Unčovice. Zveme všechny členysokola na kratičké posezení s občerstvením. Na programu je hodnocení loňskéčinnosti a plán na letošní rok.

SPORT

Domácí fotbalisté zahájilijarní část soutěže vítězstvím 2:1 nadtýmem DekTrade. Tvrdá zimní příprava se zřejmě vyplatila. První domácíutkání uvidíme 22.4. v 18.00 naupraveném hřišti. Soupeřem tentokrát bude Dř.Pňovice.

Z města o nás a pro nás:

RM schvaluje: poskytnutí finančního daru 3000 Kč akvětinového daru rodičům N.V. z Unčovic, prvnímu občánku Litovle roku 2011. ** vypsání výběrového řízení nadlouhodobý pronájem restaurace Záložna včetně zázemí. ** RM bere na vědomí: zápisy ze schůzí OV Unčovice, Březovéa Savín. ** ZML schvaluje: zvýšenístávajících prodejních cen pozemků Města Litovel takto: na rodinně domy550,-Kč/,m2, na garáž 750 kč/m2, ostatní 250,- Kč/m2. Obce – na rodinné domy400,- Kč/m2, na garáž 450,- Kč/m2, ostatní 150,- Kč/m2. V případě vícezájemců o jeden pozemek rozhoduje nejvyšší předložená cenova nabídka. **  předložené návrhy OV. Současně dle zák.č.128/2000 Sb. Volí předsedy OV v jednotlivých místních částech takto:Březové – p. F.Navrátil, Rozvadovie – p. J. Skřebský, Unčovice – ing. P. Remeš** ZML nesouhlasí:  s odprodejem pozemku parc. Č. 231/2 ovýměře 14 968m2, v. K.ú. Unčovice.

PŘÍSPĚVEK:

Vážení občané Unčovic!

V dnešní technické době není problémse mezi lidmi domluvit. Existuje však jedna komunikace, která je ještědůležitější a mnohem úžasnější. A ta je s pánem Bohem. Jak se můžemedomluvit s tím kdo stvořil svět?

Pán Bůh má přímé spojení s člověkem.Jeho linka není zatížena žádným tarifem. Jeho číslo není nikdy obsazeno. Stačímyšlenka a nebo jen povzdech, a jeho srdce se rozechvěje. My tomuto rozhovoruříkáme modlitba.

V letošním roce uplyne 21 let, co nanaší návsi byla opravena kaplička. Od té doby se tam vždy v měsíci květnuscházíme na májové pobožnosti. Bude tomu tak i letos.

PrvníMájová bude v neděli 1. května v 19.00 hod. Pořad naší májovémá 12 bodů. Hodně se při ní zpívají známé Mariánské písně. Celý pořad trvákolem půl hodiny.

Všichnizájemci jsou srdečně zváni Ladislav Vydrast.

Úplně na závěr bych se rádstručně vyjádřil k vašim připomínkám na volebních lístcích. Některéz vámi uvedených bodů jsou i součástí našeho programu. Např. Cyklostezka Rozvadovice – Unčovicebude vybudována v letošním roce. Vše co se týká komunikací bude muset býtodloženo až po výstavbě kanalizace. Prověříme možnosti oprav cest kolem Selika a Sokolovny. U ostatních cestpožadujeme nejnutnější opravy. Dalším opakujícím se bodem bylo dopravní značení, přechody pro chodceapod. Bohužel v této oblasti nemáme mnoho prostoru. Většinu bodůjsme již projednávali s policií a téměř vše bylo zamítnuto. Pouzezlikvidujeme značky, které jsou nevyhovující. Bohužel v tomto případě opětvítězí normy nad selským rozumem. Problém s parkováním vozidel na chodnících je v kompetenciměstské policie. Regulace osvětleníobce – požadavek předán na město, v tomto směru již nějaká úpravaproběhla. Zimní údržba cest, chemickýposyp – TS budou seznámeny s našimi požadavky a traktoristé budouproškoleni. Co se týká průmyslové zóny– bude projednáno na městě při řešení územního plánu. V otázceznečišťování ovzduší a zvyšování smogu se musíme obrátit na životní prostředí.Nejvíce mne zaujala připomínka jak dlouho bude strašit Seliko. Nejjednoduššíodpověď asi je – do té doby než spadne. Bohužel je to soukromý majetek asituace kolem něj je, zdá se, neřešitelná. Děkuji Vám všem za podnětnépřipomínky a návrhy. Budeme se snažit vyjít vám maximálně vstříc avšak ne všeje  v naší kompetenci a ne vše jerealizovatelné, ať již z finančních či byrokratických důvodů.

Ing. Pavel Remeš

VELKÝ PÁTEK

Podle prastaré tradice se dnes neslaví eucharistická oběť, ale obřady napamátku utrpení Páně. Ty mají tří části: Bohoslužbu slova (ve které se čtoupašije) zakončenou přímluvami za celý svět; uctívání kříže; přijímání.

Velký pátek je postním dnem - postem od masa a újmy v jídle.

- Tento den je připomínkou dne smrti Ježíše Krista, kdy se konal procesodsouzení, jeho poprava i pohřeb
- v Bibli se události popisují ve všech čtyřech evangeliích.
- Tento den se tato část evangelií čte v tzv. pašiích. (Z toho pak vznikly tzv.pašijové hry, při nichž se tyto události nečetly ale hrály)
- Velký pátek je vzpomínkou na ukřižování, a proto je prožíván jako den postuve znamení smutku, ticha a rozjímání
- Podle evangelií odpoledne ve tři hodiny zemřel Ježíš na kříži. Proto sepřibližně v tento čas věřící scházejí k zvláštní bohoslužbě - není to běžnámše, otvírá se smysl utrpení a smrti Krista při čtení Bible, připomíná sepokleknutím před křížem, přednáší se modlitby za velké bolesti celého světa(rozdělení, války, špatné vztahy, nejednota křesťanů, ...)
- na Velký pátek je výzdoba kostela chudá, žádné květiny, žádné svíce naoltáři, písně se zpívají bez doprovodu varhan a zvony mlčí
- v mnohých kostelech se koná tento den ještě pobožnost křížové cesty
- Bible vypráví, že v momentě Ježíšovy smrti se roztrhla opona, která vjeruzalémském chrámě dělila velesvatyni od ostatních prostor. Tím Písmonaznačuje, že Ježíšovou smrtí se otevřela cesta k největšímu pokladu - ksamotnému Bohu. Lidová tradice toto poněkud opravila a vypráví o otevíránípokladů ve skalách

Věnujme, prosím, tichou vzpomínku panu Mojmíru Vaňkovi, který násopustil dne 20.3. ve věku 66 let a panu Květoslavu Lužnému, který nás opustil dne28.3. ve věku 87 let.

Vytvořeno 12.12.2011 7:40:46 | přečteno 1422x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Požár chatky Požár chatky
Kříž Kříž
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Májka    2011 Májka 2011
Dětské hřiště Dětské hřiště
Náves Náves
Smírčí kaplička Smírčí kaplička
Kříž Kříž
Vánoční besídka 2008 Vánoční besídka 2008
Vánoce Vánoce
Řádění vichřice Emma Řádění vichřice Emma
Obecní pohled Obecní pohled
Májka 2004 Májka 2004
Tři králové Tři králové
Dětské hřiště Unčovice Dětské hřiště Unčovice
Kaplička za obcí Kaplička za obcí
Kaplička na návsi Kaplička na návsi
Tvrz Unčovice Tvrz Unčovice
Letecký pohled Letecký pohled
Dětský den 2004 Dětský den 2004
Autobusový záliv po reknonstrukci Autobusový záliv po reknonstrukci
Vánoce 2014 Vánoce 2014
Zatmění slunce Zatmění slunce
Maškarní ples Unčovice 2005 Maškarní ples Unčovice 2005
První a poslední Olympiáda První a poslední Olympiáda
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load