7384930

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
47% (36)
 
53% (40)
Všechny ankety a kvízy

UL březen 2011

ul2 

Vážení a milí spoluobčané,

V tomto čísle je pro vás poměrněhodně důležitých informací. Věnujte jim, prosím, pozornost. Zvláštní přílohouje informace o místním kulturním domě, na jehož celkové rekonstrukci mátemožnost se podílet i vy sami. Je za námi i tradiční maškarní ples a doufám, žejste byli spokojeni s úrovní tohoto plesu. Vzácnými hosty byli nejenobčané Slovenské republiky, ale i dva zástupci z Egypta. Poprvé jsmevyzkoušeli nové peklo v opravených sklepních prostorách. Pokud bylo něcošpatně, dejte mi vědět, ať se toho příště vyvarujeme. Děkuji ještě jednou všem,kteří se na organizaci této akce podíleli, hlavně všem prodávajícím asponzorům. Ještě jedna prosbička, pokud máte někdo fotografie z tohotoplesu, spojte se, prosím, se mnou, rád bych pár fotek získal.

V nejbližší době bych se rád zaměřilna obecní webové stránky, uvítal bych jejich větší využití a vyšší zájemz vaší strany. Rádi bychom zakoupili doménu a celé stránkyzrekonstruovali. Jako úplně první krok jsem zvolil zveřejňování zápisů ze schůzínašeho osadního výboru. Vzhledem k tomu, že v Unčovickém listu nenídostatek místa pro zveřejňování tohoto dokumentu, máte-li zájem o detailníinfce, navštivte tedy naše webové stránky, pojďme na nich diskutovat a řešitobecní problémy. Zápisy z prvních dvou schůzí jsou již k dispozici.

Přeji vám příjemné jarní dny, pohodovéposezení na zahrádce a hlavně zdraví a pohodu.

Info:

  1. 7.3. proběhne na městě schůzka členů OV Unčovice (P.Remeš, T.Ryzí a P.Mareš) se starostou města a zástupcem firmy CEMEX.  Hlavním bodem jednání bude smlouva s firmou CEMEX a příprava studie na generální opravu Sokolovny a venkovního sportovního areálu.
  2. dne 16.3. proběhne na městě schůzka členů OV a zástupců města. Programem této schůzky je projednání jednotlivých požadavků naší obce, určení zodpovědných osob a stanovení termínů. Co se týká našich požadavků, chceme se zaměřit zejména na úpravu návsi, opravy chodníků, vyčištění kanálů, vyřešení problémů s veřejným osvětlením (časté výpadky), vyřešení dopravních problémů v obci, oprava kapličky apod. Za naši obec se této schůzky zúčastní T.Ryzí, P.Mareš a K.Zbořil

Pozvánka:

  1. V sobotu 12.3. od 14.00 hod. se koná dětský maškarní karneval. Přijďte strávit s vašimi ratolestmi příjemné sobotní odpoledne.
  2. 3. dubna se od 9.00 do 16.00 hod. koná JARNÍ VÝSTAVA v klubovně orlovny v Nákle. Na výstavě bude možnost zakoupení různých dekorací, květinových aranžmá a velikonočních ozdob. Kromě toho je připraveno i netradiční posezení. Výtěžek z prodeje bude věnován Azylovému domu pro matky s dětmi.

Rada města Litovel schvaluje:

  1. přijetí božích muk do majetku města. V šestiměsíční lhůtě, po kterou byla zveřejněna výzva k uplatnění vlastnických práv se nepřihlásil nikdo, kdo by si činil nárok na vlastnictví k božím mukám. Jde o boží muka v k.ú. Unčovice jihovýchodně za obcí, na hranici pozemků.
  2. převod 100 ks židlí z majetku MK Litovel do majetku osadních výborů – OV Unčovice – 35 ks.

Platba za domovní odpad na rok 2011:

Částka za domovní odpad byla navýšena na 500 Kč za osobu a rok.Termín splatnosti je 30.6.2011. Narozdíl od předchozích let se tedy vybírápouze jednou v roce.  Tak jako iv loňském roce se budou poplatky vybírat v obci. Přesný termín zatímnení stanoven, protože proběhne na přelomu DUBNAa KVĚTNA. Zároveň s těmito poplatky budete moci uhradit i poplatek zapejsky.

Novinky ze sportu:

Máme tu dobrou zprávu provšechny, kteří chtějí shodit do plavek. Každousobotu od 18.00 hod probíhá v místní škole ZUMBOMÁNIE, neboli cvičení ZUMBA. Poplatek za jednocvičení je 40 Kč.  Cvičení je pod profesionálním dozorem. No, amy ostatní si holt koupíme větší plavky.

BRIGÁDA HŘIŠTĚ:

Blíží se jaro, vypukne sportovnísezona a děti budou chtít využívat naše malé nevyhovující dětské hřiště.Abychom tam však mohli cokoli podnikat, bude nejdříve potřeba celý areál pozimě řádně uklidit. Prosím všechny, kteří mají chuť nám pomoci, ať se dostaví v sobotu 26.3. v 16.00 nahřiště.  Pokud možno nářadí sebou(hrábě, lopaty). Očekávám hojnou účast, zejména těch dobrovolníků, kteří senahlásili již na maškarním plese a také obrovskou podporu místních fotbalistů.Takže vy vemte nářadí, ja zajistím pivo a klobásu (jen pro pracující lid).V případě špatného počasí bude domluven náhradní termín. Děkuji všem zaareál krásnější.

V souvislosti s tímtovenkovním areálem znovu apeluji na všechny pejskaře, že je potřeba po svýchmiláčcích uklízet. Je opravdu nedůstojné, aby se vedle dětských houpaček (avůbec v celém areálu) nacházelo něco co tam nepatří. Snad nám nověinstalovaný kamerový systém na hřišti pomůže odhalit tyto viníky.

SOKOLOVNA:

Domníváte se , že rok 2023 je ještědaleko? Možná, ale určitě tu bude dříve než bychom si přáli. V roce 2023oslaví 100 let budova místní sokolovny.  Rádibychom dokázali našim předkům, že se o dědictví, které nám zanechali umíme imy, v takzvané moderní době a konzumní společnosti,  dobře postarat.  Pravda, divadlo už asi nikdo hrát nebude, alenabízí se spousta jiných možností, které by mohla sokolovna po rekonstrukcinabídnout.  Nemůžeme přemýšlet jen o tom,co bude za rok za dva. V tomto případě je potřeba vidět dále dopředu.  Výměna oken, nová fasáda (se zachováním stávajícíchprvků) a okolní úpravy jsou samozřejmě nezbytné. Ale co dál? Vnitřní úpravy,využití jednotlivých místností apod. Na to samozřejmě navazuje i venkovní areáls dětstkým hřištěm. Zapojte se s námi do příprav a řekněte si, jakvyužít tuto památku. Připravili jsme pro vás něco k zamyšlení a můžetepřijít i s vlastními návrhy. Tyto anketní lístky, jež jsou přílohou tohotočísla, můžete vhazovat do připravených schránek v Obchodě v zatáčce uJelínků, na místní poště či do mojí poštovní schránky (Unčovice 105). Dalšípodrobnosti v přiloženém letáku. Není-li vám tato budova lhostejná, stejnějako venkovní areál, zapojte se, prosím, do této miniankety. Vaše návrhy budoumít vliv na zpracování studie.  Vyplněnélístky, prosím, odevzdejte nejpozději do 26.3.2011

SBĚR VĚTVÍ:

V průběhu měsíce březnaproběhne sběr větví, stejně jako v loňském roce můžete větve skladovat naobvyklém místě před Selikem, technické služby poté zajistí jejich odvoz čištěpkování přímo namístě. Termín zatím není znám, ale pokusím se jej zajistitdo konce března.

Z venku i z domova:

Zatímco afrikou se šíří vlna nespokojenostis diktátorskými režimy podobně jako vlna tsunami a představitelé těchtonárodů, které největší světoví pohlaváři ještě nedávno plácali po ramenou jsounyní zatracování, námi spíše cloumá připravovaná reforma, zejména zvýšení DPHz 10 na 20 procent.  V prvnímpřípadě jsme se dočkali zvýšení cen banzinu a nafty, v druhém případě nás čeká zdražení snad všeho. V nejbližšíchdnech proběhne sčítání lidu a všeho kolem nás, pozor na případně falešnépočtáře.

Věnujme, prosím, tichou vzpomínku paní Valentině Jordové, která násopustila dne 13.2. ve věku 64 let.

Vytvořeno 12.12.2011 7:39:10 | přečteno 1695x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Dětské hřiště Dětské hřiště
Požár chatky Požár chatky
Kaplička za obcí Kaplička za obcí
Tři králové Tři králové
Dětský den 2004 Dětský den 2004
Maškarní ples Unčovice 2005 Maškarní ples Unčovice 2005
První a poslední Olympiáda První a poslední Olympiáda
Kříž Kříž
Náves Náves
Autobusový záliv po reknonstrukci Autobusový záliv po reknonstrukci
Letecký pohled Letecký pohled
Kaplička na návsi Kaplička na návsi
Letecký pohled Letecký pohled
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Májka 2004 pohled Májka 2004 pohled
Dechovka 2004 Dechovka 2004
Májka 2004 Májka 2004
Motosraz 2005 Motosraz 2005
Dětské hřiště Unčovice Dětské hřiště Unčovice
Zatmění slunce Zatmění slunce
Tvrz Unčovice Tvrz Unčovice
Májka    2011 Májka 2011
Vánoce 2014 Vánoce 2014
Vánoční besídka 2008 Vánoční besídka 2008
Obecní pohled Obecní pohled
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load