7384990

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
47% (36)
 
53% (40)
Všechny ankety a kvízy

UL září 2010

ul2

Vážení a milí spoluobčané, 
Končí prázdniny, začíná nový školní rok. Prvňáčkům přeji rychlou adaptaci při přechodu ze školky do školy, všem ostatním hodně úspěchů ve škole a rodičům hodně trpělivosti. V tomto  čísle je pro vás více informací než obvykle a vyšlo nám i místo na poněkud netradiční a zajímavý příspěvek. Díky malé kopané i sport potřebuje více místa a je jen škoda, že většina z vás netrefí na hřiště, kde by mohli shlédnout fotbalové či volejbalové turnaje a zápasy,  dát si pivo a nějakou tu uzeninu. Hřiště a kurty jsou asi 50 metrů za sokolovnou, směr severozápad. Vstupné se neplatí.
Nezapomeňte, že je potřeba zaplatit poplatky za domovní odpad. Částka se stále nemění, zůstává 240 Kč na osobu na půl roku. V naší obci probíhá výběr těchto poplatků vždy jen jednou za rok a to v březnu. Jen připomínám těm, kteří platí dvakrát v roce. V sokolovni byly zahájeny drobné stavební a stolářské práce a rovněž izolace obvodového zdiva. Veškeré tyto práce jsou hrazeny z částky 500.000Kč, kterou naší obci věnovala firma CEMEX. Snad všechny tyto práce povedou ke zlepšení stavu této historické budovy. Dále nezapomeňte, že ke konci září končí analogové vysílání televize a dojde k přechodu na digitální signál. Takže pokud máte nyní na obrazovce v pravém dolním rohu čtyři bílé čtverečky, nelekejte se neboť v nejbližší době zmizí. Bohužel i s vaším obrazem. Nemáteli set-top box nebo moderní televizor, nenaladíte žádnou stanici, což by mohlo být i výhodou.
 
SPORT
1. MALÁ KOPANÁ – první domácí utkání bylo kvůli špatnému počasí přeloženo na 8.9. v 17.45. V turnaji, kterého se zúčastnilo 5 družstev skončili domácí na 3. místě. V sobotu 4.9 se od 13.00 koná fotbalový turnaj bývalých a současných hráčů malé kopané. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
2. MALÁ KOPANÁ – další domácí utkání :  10.9. v 18.00 Unčovice – Blues Rock, 24.9. v 17.30 Unčovice – Zora Club, 8.10. Unčovice – Buldogs Pňovice
3. VOLEJBAL – 49. ročníku turnaje mužů se zúčastnila pouhá 4 družstva. Vítězem se stalo družstvo Litovle, které ve finále porazilo Hodolany v pětisetové bitvě. 
4. VOLEJBAL – kvůli špatnému počasí byl posunut kloboukový turnaj ve volejbale na sobotu 11. září od 13.00 hod. Přijďte se naposledy v roce zahrát volejbal. Těšíme se na hojnou účast. V domácích utkáních se volejbalisté představí 30.9. proti Hodolanům a 5.10. proti Sigmě Olomouc. Vždy od 17.00 hod. V prvním utkání nové soutěže podlehli družstvu Štěpánova 0:3.
Veškeré infce o malé kopané či volejbalu můžete nyní shlédnout na nástěnce u autobusové zastávky u sokolovny.
 
Vzhledem k blížící se výstavbě kanalizace jsem položil několik otázek panu M. Skácelovi z městského úřadu:
 
1. Proč je v naší obci volena tlaková a nikoli spádová kanalizace?
Kanalizace v Unčovicích je součástí odkanalizování aglomerace Březové-Unčovice-Rozvadovice, tlaková kanalizace jejíž součástí jsou veřejné části přípojek včetně domovních čerpacích stanic byla volena především z důvodu spádových poměrů a délky kanalizace neboť splaškové vody budou likvidovány na ČOV v Litovli. Nezanedbatelné jsou rovněž pořizovací náklady díla, které musí být úměrné k množství odkanalizovaných nemovitostí.
 
2. Kdy předpokládáte zahájení výstavby?
Předpokládáme, že stavba bude probíhat v letech 2012-2013.
 
3. Na koho se mohou místní občané obrátit v případě jakýchkoli dotazů ohledně kanalizace?
Do doby, než bude určen správce stavby budu na dotazy odpovídat sám. Nic nebrání tomu, aby své dotazy směřovali i na starostu města.
 
4. Kolik bude celá kanalizace stát?
Celá akce Březové + Rozvadovice + Unčovice + Víska rozpočtově = 65 mil. Kč. Samostatně kolik stojí Unčovice nejsem schopen Vám momentálně sdělit.
 
5. Co se stane se stávající kanalizací?
Stávající dešťová kanalizace zůstává a bude nutné ji udržovat v provozuschopném stavu. Jiné řešení není.
 
6. Proběhnou po výstavbě kanalizace opravy místních komunikací a chodníků?
V rámci stavby kanalizace lze opravit pouze komunikace a chodníky, které budou touto stavbou narušeny. Generální oprava není možná z peněz určených na kanalizaci.
Protože se celá stavba zatím připravuje informace do tisku lze podat pouze v obecné rovině.
S pozdravem
M. Skácel
Děkuji panu Skácelovi za zodpovězení otázek a věřím, že realizace stavby proběhne bez větších problémů.
 
PŘÍSPĚVEK
Vážně – nevážně
PAN UNČOVICKÝ PŘIJEL PRIVATIZOVAT UNČOVICE
 
Když jsem přijížděl 28. července kolem poledne k našemu domu, tak ve dveřích stál nějaký cizí pán a zvonil na domovní zvonek. Po vystoupení z auta jsem šel k němu a ptal se ho, koho hledá. Řekl moje jméno a povídal, že by potřeboval nějaké informace o naší obci. Když jsem ho odkázal na paní Moťkovou, tak řekl, že není doma, že je na dovolené a že mu někdo doporučil, aby se obrátil na me.
Představil se mně jako Unčovický a řekl, že přišel zprivatizovat naši obec. Když jsem pochopil, že jde o žert, tak se mě ptal, jak přišla naše obec ke jménu Unčovice. Byl jsem jeho otázkou zaskočen, tak jsem mu řekl, že je několik variant a také jsem se mu zmínil o vodníku Hunčovi. A také o tom, že naše obec se jmenovala Hunčovice. Písmeno H, že před časem naši předchůdci škrtli a z Hunčovic se staly Unčovice. Ještě chvíli jsme se spolu bavili a on při tom řekl, že je od Poličky, tuším z Bystrého.  A také mně řekl, že v jejich okolí se hodně lidí jmenuje Unčovický. A on, nevím, možná dělá rodokmen svého jména a když narazil, že na Litovelsku se jedna obec jmenuje Unčovice a jejich příjmení je Unčovický, tak ho zřejmě napadlo, jestli jeho příjmení nějak nesouvisí s názvem naší obce a proto při našem setkání padlo slovo privatizace, kterému jsem zpočátku moc nerozuměl.
Když sedl do auta, aby odjel, tak jsem na něm pozoroval, že ho mrzí, že to není tak jak si představoval.
 
Ladislav Vydra
 
Tento příspěvek je rovněž vystaven na nástěnce na návsi. Neberte nástěnku jako nějaký socialistický přežitek. Můžeme tam občas nalézt něco k zamyšlení, pokud ovšem ještě v dnešní materiální a uspěchané době po nějakém zamyšlení toužíme.
 
Povinnost obyvatel označit domy popisným číslem stanovuje zákon o obcích.
Pro úplnost informací cituji výňatek ze zákona č. 128/2000Sb., o obcích.

DÍL 4
Názvy obcí, jejich částí, ulic a veřejných prostranství, číslování budov, znak a vlajka obcí

§ 31
 
(1) Budova13) musí být označena popisným číslem, pokud není dále stanoveno jinak.
(2) Evidenčními čísly se označují
a) stavby pro rodinnou rekreaci,
b) stavby dočasné,
c) budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, s výjimkou
1. staveb pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m 2 a do 5 m výšky,
2. zimních zahrad o jednom nadzemním podlaží a skleníků do 40 m 2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
3. přístřešků o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiných veřejně přístupných přístřešků do 40 m 2 zastavěné plochy a do 4 m výšky.
(3) Samostatnými popisnými a evidenčními čísly se neoznačují příslušenství budovy13a), která jsou součástí jednoho celku.
 
§ 32
(1) Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.
 
 
Z usnesení Rady města Litovle: Dle usnesení č.j. 1583/79 Rada města Litovel souhlasí s přidělením bytu č. 1 ve 2. NP v Unčovicích č.p. 90 manželům Jaroslavu a Naděždě Sedlákovým od 1.9.2010 za smluvní nájemné 2000 Kč. S tím, že jmenovaní budou vykonávat správcovství celé budovy a přilehlého hřiště.
 
Tak to je na září vše, a teď mne omluvte, musím připevnit na dům cedulku s číslem, když už máme, holt čo sá dá robiť , henten zákon.
PŘEJEME VÁM VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE ZÁŘÍ
POZNÁMKA: všechny zde uvedené údaje jsou bez záruky. Uzávěrka každého čísla je 28. Dne v měsíci. Toto číslo připravil Ing. Pavel Remeš, tel. 724015517

Vytvořeno 29.11.2011 13:34:01 | přečteno 1642x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Kaplička za obcí Kaplička za obcí
Autobusový záliv po reknonstrukci Autobusový záliv po reknonstrukci
Letecký pohled Letecký pohled
Zatmění slunce Zatmění slunce
Dětský den 2004 Dětský den 2004
Motosraz 2005 Motosraz 2005
Letecký pohled Letecký pohled
Kaplička na návsi Kaplička na návsi
Dechovka 2004 Dechovka 2004
Posezení u hospody Posezení u hospody
Dětské hřiště Unčovice Dětské hřiště Unčovice
Náves Náves
Tři králové Tři králové
Maškarní ples Unčovice 2005 Maškarní ples Unčovice 2005
Smírčí kaplička Smírčí kaplička
Kříž Kříž
Sokolovna Sokolovna
Májka 2004 Májka 2004
Májka    2011 Májka 2011
Májka 2004 pohled Májka 2004 pohled
Obecní pohled Obecní pohled
Dětské hřiště Dětské hřiště
Vánoce Vánoce
Šampion Unčovic 2004 Šampion Unčovic 2004
První a poslední Olympiáda První a poslední Olympiáda
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load