7385393

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
47% (36)
 
53% (40)
Všechny ankety a kvízy

UL volební 2010

Vážení a milí spoluobčané,
 
blíží se volby do  Zastupitelstva města Litovel, které se uskuteční v pátek 15. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 16.10. od 8.00 do 14.00 hodin. Číslo našeho volebního okrsku je 15 a máte možnost jako vždy volit v místním kulturním domě, v přízemí v první místnosti vpravo. Občan - volič obdrží nejpozději 3 dny před volbami hlasovací lístek, kde budou uvedeny všechny kandidující volební strany. Na lístku může označit až 25 kandidátů, tedy do počtu členů budoucího zastupitelstva, a to v kterékoliv volební straně, nebo může svůj hlas dát všem kandidátům z jedné volební strany. Tímto hlasováním budete rozhodovat o budoucnosti jak města Litovel, tak jeho místních částí v nastávajících  4 letech, proto dobře zvažujte komu dáte svůj hlas! Pokyny ke způsobu hlasování dostane každý volič společně s hlasovacím lístkem, kde bude konkrétně uvedeno, jakým způsobem je možné dát hlas svým kandidátům. Bližší informace a programy jednotlivých volebních stran obdržíte ve zvláštním vydání Litovelských novin.
Do letošních voleb je zaregistrováno celkem 7 kandidujících stran. Pořadí stran bylo stanoveno losem. Zde jsou jednotlivé strany: 1. SNK – občané a sportovci Litovelska, 2. KSČM, 3. SNK (sdružení nezávislých kandidátů), 4. ČSSD, 5. Moravané, 6. ODS, 7. KDU-ČSL
 
Možná se opět cítíte zavaleni reálnými i nereálnými sliby, ale možná si také pamatujete poslední parlamentní volby, kdy jsme dokázali téměř nemožné a dali najevo svoji nespokojenost a prosadili po dlouhé době názory voličů nad názory politiků.  Oslovil jsem všechny kandidující strany a poprosil je o kratičkou prezentaci svých stran se zaměřením na naši obec. Obdržel jsem odpovědi pouze od KDU-ČSL a SNK – občané a spotovci Litovelska a SNK. Oproti parlamentím volbám máme samozřejmě výhodu, že většinu kandidujících známe osobně či od vidění a proto je rozhodování jednodušší.  Jak parlamentní tak tyto volby jsou pro nás důležité. Možná, že tentokrát nerozhodujeme o velkých věcech, ale každopádně rozhodujeme o vlastních každodenních starostech a o prostředí ve kterém přímo žijeme.  Podrobné kandidátky stejně jako podrobné programy jste již obdrželi ve zvláštním vydání Litovelských novin. Přeji vám všem šťastnou ruku při výběru volebního lístku či jednotlivých kandidátů. A nyní představuji tři ze sedmi stran, jejichž zástupci  odpověděli na můj kratičký dotaz.
 

1. SNK – občané a sportovci Litovelska – volební číslo 1
 
Vážení občané Unčovic,
SNK - OBČANÉ A SPORTOVCI LITOVELSKA, kandidující do komunálních voleb 2010 jako č. 1 se nechce o vaše hlasy a podporu ucházet planými a těžko splnitelnými sliby, ale reálným řešením problémů s vaší spoluúčastí na rozhodování!
Část našeho volebního programu, týkajícího se Unčovic: Oprava sokolovny, oprava místních komunikací a chodníků bezprostředně po dobudování kanalizace, cyklostezka Unčovice - Rozvadovice. Toto a další je určitě i součástí volebních programů ostatních stran a sdružení. Naše představa je ale VĚTŠÍ ZAPOJENÍ OSADNÍCH VÝBORŮ DO ROZHODOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA při řešení vašich problémů, protože vy nejlépe víte, kde vás "tlačí bota". U kontroverzních projektů využití anket nebo místních referend. Celý volební program a kandidátka na www.obcanelitovelska.cz
Za SNK – občané a sprotovci Litovelska J. Skála
 
2. SNK – sdružení nezávislých kandidátů – volební číslo 3
 
Vážení spoluobčané, 
 
znám Unčovice  od dětských let kdy jsem sem jezdil jako chlapec s maminkou  a vzpomínám na cukrářské umění paní Látalové. V minulých letech jako předseda Komise životního prostředí jsem prosazoval zvelebení obcí. Komise  navštěvovala obce a navrhovala úpravy ke zlepšení, opravy  cest, chodníků, návsí.  Dlouhodobě  brzdí  této snaze nevybudovaná kanalizace.  Ve Vaší obci se předpokládá realizace této investice v roce 2012. Potom bude možné ve větší míře opravit silnice.
Díky aktivitě našeho Sdružení nezávislých kandidátů, byla letos v Litovli opravena ulice Wolkerova  za mnohem nižší náklady naž je běžné. Touto formou by se daly rychleji opravit další cesty, které jsou především v obcích v nedobrém stavu. Na pěkné návsi Vaší obce  se nám nelíbí kontejnery na tříděný odpad . Třídit je dobré ale nádoby nemusí razit do očí. Je domluveno s  ASA Litovel jejich přemístění a  částečné  "ukrytí " v zeleni na kraji návsi. Na náves  chceme dát lavičky a informativní tabuli o historii obce a turistických cestách do okolí.
Bránili jsme obec proti vybudování další  pískovny na  veřejném projednávání v obci. Dobrým přínosem je nyní každoroční příspěvek 500 tis. kč z firmy CEMEX, která je účelově určena pro vaši obec.
Chtěl bych připomenout, že město poskytuje výhodné půjčky na opravy a zateplení fasád, střech , výměny oken a další opravy domů. Využijte této možnosti ke zvelebení svých domovů.
V nejbližších letech  navrhujeme ve vaší obci
 
- pokračování v opravách chodníků (tam kde nebudou dotčeny kanalizací)
-  podporovat činnost a údržbu areálu TJ Sokol Unčovice
-  vybudovat  novou autobusovou  čekárnu
-  označit  přechod pro chodce u mistni pošty
- vyřešit nový přechod nebo značky u autobusových zastávek
- opravy komunikací v obci a v dolní části, kde jsou novostavby (po vybudováníi kanalizace)
 
Sdružení nezávislých kandidátů má na rozdíl od druhých stran ve svém volebním programu  trvale  uvedeny záměry ve všech obcích a na naší volební listině je  nejvíce občanů  z obcí.  Za Vaši obec kandidují Pavel Remeš a Pavel Klaus.
Jsme Sdružení nezávislých kandidátů, nemáme politické ambice. Chceme pracovat pro naše město a obce a měnit jejich tvář tak, aby se nám v nich všem dobře žilo. Občané  Litovle, Březové, Chořelic, Chudobína, Myslechovic, Nasobůrek, Nové Vsi, Rozvadovic, Savína, Třech Dvorů, Unčovic a Vísky, pojďte s námi a pomozte  nám v našem úsilí.
 
Za Sdružení nezávislých kandidátů Ing. Zdeněk Potužák
 

3. KDU-ČSL  - volební číslo 7
 
Vážení voliči!
Jako číslo 7 se v komunálních volbách do Zastupitelstva města Litovel prezentuje KDU-ČSL, která ve svém volebním programu považuje za svou prioritu podporu rodiny a prosazování solidarity a politiky se sociálním rozměrem. Na kandidátce máme nejen zkušené matadory, ale také řadu mladých, především z řad Mladých křesťanských demokratů. Naše kandidátka má nejnižší věkový průměr ze všech kandidujících stran. Vzhledem k vaší obci se v programu zaměřujeme na kompletaci systému cyklostezek vybudováním části Rozvadovice - Unčovice; dovoláváme se lepší údržby komunikací v místních částech a programu rozvoje venkova, jeho ekonomické a sociální stability, plného respektování potřeb místních částí, podpory všech aktivit na bázi dobrovolnosti i možných forem agroturistiky. Věříme, že najdeme odezvu mezi občany Unčovic a spolu s nimi chceme prosazovat reálné cíle našeho volebního programu.
Tolik slova pana PhDr. Josefa Hubáčka, kandidáta č. 1 za KDU-ČSL
 
A nyní jen na doplnění příspěvek místní organizace KDU-ČSL:
 
Již tradičně od převratu v roce 1989, přicházejí lidovci, kteří působí na Březové, v Rozvadovicích a Unčovicích, s nabídkou ochotných lidí starat se o potřeby svých obcí, ať již jako členové Městského zastupitelstva v Litovli nebo místních osadních výborů a spolu s dalšími občany v těchto místech své obce zastupovat. S takovou nabídkou přichází naše strana v letošních volbách.
 
1. Nechat opravit kapličku která stojí za dědinou. Příští rok na jaře, tu má být zbudována stezka pro cyklisty. Chceme také nechat opravit některé boží muky kolem obce.
2. Budeme dbát na pokračování opravy sokolovny a budeme sledovat výstavbu kanalizace v našich obcích.
3. budeme podporovat činnost spolků
4. budeme požadovat definitivní vyřešení dlouhodobého problému se špatně odtékající a zahnívající vodou v příkopu pod sady v Unčovicích, která je velkou líhní komárů.
5. Občané z Rozvadovic si stěžují, že mnoho řidičů projíždějících kolem obce nedodržuje rychlost stanovenou dopravními značkami. Proto tu budeme požadovat častější kontrolu.
 
Vážení voliči, jestliže o službu našich kandidátů, kterými jsou: Jiří Foltýnek st., (číslo 7) Václav navrátil ml. (číslo 22) a Magda Navrátilová (číslo 8) stojíte, tak jim ve volbách dejte svůj hlas! Kandidáty do městského zastupitelstva letos na Březovém nemáme, ale ochotného člověka pracovat v osadním výboru ano. I tu bude potřeba vaše podpora.
 
MO KDU-ČSL v Unčovicích
 

Rád bych poděkoval všem za jejich příspěvky a popřál hodně úspěchů ve volbách. Přestože se volební programy jednotlivých stran v mnoha bodech prolínají, lze zcela jistě nálezt i body ve kterých se liší. Nezapomeňte, že můžete volit nejen stranu, ale i jednotlivé kandidáty nepříč různými stranami avšak jen do počtu 25, tedy celkového počtu zastupitelů.
 
Pavel  Remeš, Unčovice 105

Vytvořeno 29.11.2011 13:33:12 | přečteno 1705x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Dětské hřiště Unčovice Dětské hřiště Unčovice
Sokolovna Sokolovna
Autobusový záliv po reknonstrukci Autobusový záliv po reknonstrukci
Kaplička za obcí Kaplička za obcí
Zatmění slunce Zatmění slunce
Motosraz 2005 Motosraz 2005
Vánoce Vánoce
Maškarní ples Unčovice 2005 Maškarní ples Unčovice 2005
Tvrz Unčovice Tvrz Unčovice
Řádění vichřice Emma Řádění vichřice Emma
Tři králové Tři králové
Letecký pohled Letecký pohled
Vánoce 2014 Vánoce 2014
Májka    2011 Májka 2011
Vánoční besídka 2008 Vánoční besídka 2008
Požár chatky Požár chatky
Posezení u hospody Posezení u hospody
Letecký pohled Letecký pohled
Májka 2004 Májka 2004
Kříž Kříž
Smírčí kaplička Smírčí kaplička
Kříž Kříž
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Májka 2004 pohled Májka 2004 pohled
Obecní pohled Obecní pohled
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load