7384990

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
47% (36)
 
53% (40)
Všechny ankety a kvízy

UL duben 2010

ul2

Vážení a milí spoluobčané,
Přeji vám hodně jarního hřejivého sluníčka, příjemné prožití velikonočních svátků a hodně příjemných chvil při přípravě zahrádek, záhonků, skalek apodobně.  Dodatečně bych rád poděkoval všem , kteří se starali v zimě o úklid chodníků byť to nebylo podle nové vyhlášky potřeba.  Několik fotek z dětstkého maškarního plesu najdete na našich webových obecních stránkách.
 
LETEM SVĚTEM:  Jaro přichází a někteří politikové odchází. Pan Topolánek se přesvědčil o tom, že politik nemůže říkat co si myslí, alespoň tedy ne nahlas, byť mezi futry. Málokdo si dokáže takto podřezat vlastní větev těsně před volbami a nahrát na smeč vlastnímu soupeři. * teroristé v Moskevském metru o sobě opět dali vědět a připomenili, že fanatismus ještě nevymřel* v Praze se sejde americký prezident Obama s ruským prezidentem Medvěděvem, snad se domluví a pošlou svůj jaderný arsenál do šrotu *
 

POZVÁNKA
 
1. TJ Sokol Unčovice zve srdečně všechny svoje členy na členskou schůzi. V pátek 9.4. v 19.00 na balkoně sokolovny. Na programu zhodnocení loňského roku a přehled činnosti na letošní rok. Přijďte nám sdělit co bychom mohli dělat lépe a popovídat si mezi sebou o sokolském životě. I nějaká ta sklenka vína bude.
2. Úklid hřiště a příprava kurtů.  Ocenil bych, pokud by se alespoň někdo dostavil v sobotu 10.4. v 17.00 hod. na hřiště a pomohl nám s úklidem a s přípravou antukových hřišť.  Uvítal bych zejména někoho z tenistů /nezáleží na umístění v žebříčku ATP/ fotbalistů anebo někoho z mládeže. Jsem stár a stěží už ten válec utáhnu sám.
3. Unčovické maminky vá srdečně zvou na dětstký bazárek. Dne 16. a 17. dubna na sále místní sokolovny. Bazárek je zaměřený na dětské oblečení, boty, kočárky, autosedačky, hračky a potřeby pro děti.  Příjem zboží 15. dubna od 16.00 do 17.00 hod. Prodej 16.dubna od 15.00 do 18.00 hod. Výdej zboží 18. dubna od 16.00 do 17.00 hod. Poplatek za místo je 50 Kč.  Více infcí na Bazarek-uncovice.webnode.cz. Kontakt :  bazarek-uncovice@seznam.cz nebo tel. 605387109.
4. Národopisný soubor  Pantla ve spolupráci s SDH Mezice si vás dovoluje pozvat na již tradiční 11. Slet čarodějnic, který se bude konat jako již klasicky 30.4. v areálu hřiště v Mezicích. Začátek kolem 17 hodiny s programem, kdy kostýmovaní účastníci mají možnost soutěžit v čarodějnických disciplínách a vyhrát sladkou cenu. Zábava je základem celého večera, bohaté občerstvení zajištěno. Po ukončení Sletu bude následovat volná zábava s hudebním doprovodem.
Na vaši účast se těší pořádatelé.
 
Myšlenka na den.
Jeden univerzitní profesor položil svým studentům otázku: „ Je všechno co existuje stvořené Bohem?“ Jeden student nesměle odpověděl: „ Ano, všechno je stvořeno Bohem.“
Profesor se ho tedy zeptal: „ Když Bůh stvořil všechno, znamená to, že Bůh stvořil i zlo? Student mlčel. Profesor byl sám se sebou spokojen. Náhle se však zvedl jiný student a ptal se: „Pane profesore, existuje chlad?“ Profesor se zamračil co je to za otázku – „ Samozřejmě že existuje. Tobě nikdy nebylo chladno?“ Studenti se zasmáli této otázce spolužáka, ale ten pokračoval: „ Ve skutečnosti chlad neexistuje. Chlad je pouze nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme popsat určitými energiemi na základě přítomnosti či nepřítomnosti tepla, ale nikdy ne na základě či přítomnosti chladu. Chlad nemá svou jednotku, jíž by se dal měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom popsali to, co cítíme v nepřítomnosti tepla.“
Student pokračoval: „ Pane profesore, existuje tma?“ Profesor odvětil: „ Samozřejmě, že existuje.“ Student odpověděl: „ Opět nemáte pravdu, ani tma neexistuje. Tma vzniká nepřítomností  světla.“ Můžeme zkoumat světlo, ale nikoli tmu. Tu nelze změřit. Tma je pouze pojem, který si vytvořili lidé.
Poslední studentova otázka zněla: „ Pane profesore, existuje zlo?“ Profesor znejistěl, ale odpověděl: „ Ano, jeho následky vidíme každý den.“ Student mu na to odpověděl: „ Zlo neexistuje. Zlo je pouze nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je výsledek nepřítomnosti Boží lásky v srdci člověka. Zlo vzniká tak, jako tma či chlad, tedy nepřítomností světla, tepla a lásky. Profesor mlčel.
Tím studentem byl mladý Albert Einstein.
Zdroj: radiová stanice
 
Připomeňme si , alespoň ve stručnosti několik velikonočních symbolů:
 
VELIKONOČNÍ BERÁNEK, SYMBOL KŘÍŽE,  VELIKONOČNÍ VAJÍČKO, VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK
 
K velikonocům patří velikonoční beránek.  Symbol beránka byl velmi rozšířený již v předkřesťanské tradici v celé středomořské civilizaci, ovládané po tisíciletí pastevci. V hebrejské tradici symbolizovaly ovce Izraelitu jako člena "Božího stáda", i židovský Bůh je označován za pastýře, který bere své ovce do náručí. V křesťanské církvi se beránek stal symbolem Božího Beránka, Krista a znázorňuje se s praporem vítězství. Spojení vidí křesťané také s původně židovskou tradicí svátků Paschy, kdy se beránek zabíjel, na památku vyvedení Izraele z egyptského otroctví
Symbol kříže nevznikl s křesťanstvím, je mnohem starší, znali ho už staří Egypťané, Číňané či Kréťané a jeho význam byl v různých kulturách i náboženstvích univerzální, byl spojen s problémem orientace v kosmu, v prostoru mezi nebem a zemí a chápán jako propojení božského (vertikální rameno) a lidského (horizontální rameno) světa, stal se symbolem věčnosti. Dnes je kříž nejdůležitějším symbolem křesťanství, protože Kristus, Boží Syn byl odsouzen ke smrti ukřižováním. Trest ukřižování patřil k trestům výjimečně krutým a ponižujícím, na kříži končili ti, kteří si zasloužili pohrdání. Kříž má řadu podob, ve tvaru písmena T, X (tzv. kříž sv. Ondřeje), + rovnoramenný kříž řecký, klasický křesťanský kříž s delší spodní částí označovaný jako latinský.
 
Je mnoho výkladů, proč je vajíčko spojováno s Velikonocemi. Protože vejce obsahuje zárodek života, bylo již odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení, v předkřesťanských dobách bylo někde dokonce dáváno do hrobu k mrtvému. Vejce nacházíme již před křesťanstvím při pohanských oslavách jara. Zvyk konzumovat vejce v době svátků souvisel pravděpodobně i s postem, který Velikonocům předcházel, a při kterém se vejce jíst nesměla, proto lidé netrpělivě čekali, až postní doba skončí. Ve spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček doprovázený řadou obřadů a pověr. Od nepaměti symbolizovalo vejce zárodečný chaos, ze kterého vznikl svět, ale také životní sílu, narození, nesmrtelnost, návrat jara a díky skořápce i pocit bezpečí. Vejce něco skrývá, je jako zamčený hrob, ve kterém je přesto ukryt život. Tady je zřetelné symbolické spojení se Zmrtvýchvstáním Ježíše a s křesťanskými Velikonocemi.
 
Své místo má zajíc v mnoha náboženstvích, mytologiích - v řecké, egyptské, čínské, kde symbolizuje štěstí, plynoucí čas, krátkost života, či je označován za atribut zmrtvýchvstání (podle lidového podání zajíc nespí - nemá totiž oční víčka, a tak se zdá, že i ve spaní obrací oči vzhůru). V Bibli je zajíc řazen mezi stvoření "maličké na Zemi a moudřejší nad mudrce", symbolizuje chudé, skromné a pokorné, přesto se k němu křesťanství staví s jistým odstupem kvůli jeho užívání jako symbolu smyslnosti. V Byzanci byl zajíc ve zvířecí symbolice znakem Krista. V dnešní rozšířené evropské tradici je označován za toho, kdo o Velikonocích přináší vajíčka, nejlépe čokoládová. Podle jednoho výkladu vzniklo spojení z toho důvodu, že zajíc na jaře hledá v blízkosti lidských obydlí potravu a jelikož je plachý a lidí se straní, je mu přisuzováno i tajné roznášení velikonočních vajec. Jiný názor na vznik spojení velikonočního zajíce s vajíčkem poukazuje na zvyk, kdy se do chleba upečeného ve formě zajíce položilo velikonoční vejce, čímž se sdružily tyto dva symboly - není potom divu, že časem vznikla představa, že vajíčka snáší nebo přináší zajíc. Bývalo také zvykem, aby kmotři zvali děti k tzv. honění velikonočního zajíce, to znamenalo, hledání ukrytých vajíček v zahradě.
z knihy "Velikonoce - soubor různých textů"
 

PŘEJEME VÁM VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE DUBNA
POZNÁMKA: všechny zde uvedené údaje jsou bez záruky. Uzávěrka každého čísla je 28. Dne v měsíci. Toto číslo připravil Ing. Pavel Remeš, tel. 724015517

Vytvořeno 29.11.2011 13:35:41 | přečteno 1519x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Vánoce 2014 Vánoce 2014
Kaplička za obcí Kaplička za obcí
Kříž Kříž
Vánoční besídka 2008 Vánoční besídka 2008
Zatmění slunce Zatmění slunce
Kaplička na návsi Kaplička na návsi
Dětské hřiště Unčovice Dětské hřiště Unčovice
Dechovka 2004 Dechovka 2004
Obecní pohled Obecní pohled
Posezení u hospody Posezení u hospody
Šampion Unčovic 2004 Šampion Unčovic 2004
Smírčí kaplička Smírčí kaplička
Kříž Kříž
První a poslední Olympiáda První a poslední Olympiáda
Májka 2004 pohled Májka 2004 pohled
Dětské hřiště Dětské hřiště
Dětský den 2004 Dětský den 2004
Požár chatky Požár chatky
Maškarní ples Unčovice 2005 Maškarní ples Unčovice 2005
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Autobusový záliv po reknonstrukci Autobusový záliv po reknonstrukci
Májka    2011 Májka 2011
Vánoce Vánoce
Motosraz 2005 Motosraz 2005
Řádění vichřice Emma Řádění vichřice Emma
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load