7384990

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
47% (36)
 
53% (40)
Všechny ankety a kvízy

UL duben 2009

Vážení a milí spoluobčané,
 
Skončila dlouhá zima a začalo krátké jaro, pokud tedy rovnou nezačne léto. Konečně jsme se dočkali tepla a sluníčka a můžeme zvesela vyrazit na zahrádky a předzahrádky, okopávat, plet, rejpat se v hlíně, dát si venku pivo, vypustit děti na hřiště atd. Do toho všeho nám padla vláda, které byla vyslovena nedůvěra, a bude se zdražovat pivo, protože se říká, že vždycky, když padne vláda , tak se zdraží pivo. No uvidíme. Já osobně jsem vyslovil nedůvěru vládě, resp. většině našich politiků už dávno, což pravděpodobně učinila většina běžných voličů. Možná by bylo vhodné zavést kratší volební období, aby těch předčasných voleb nebylo tolik. Ale což, i v době krize se najdou miliony na předčasné volby, a hádejte čí to budou peníze. Občanem měsíce se pro mne tedy stal pan Paroubek, který je zřejmě zároveň nejšťastnějším mužem planety. Bude to český Obama, který vyvede naši zemi z krize? Dejme mu trochu času a uvidíme. Omlouvám se za tu politiku, ale je jí všude kolem nás tolik, že si toho nelze nevšimnout. Slibuju, že příště budu psát o naší fotbalové reprezentaci.
 
Pojďme ještě jen letmo k naší obci – dokončuje se předláždění kostek, a další dobrou zprávou je, že rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na restaurování kříže s restaurátorem ak. Sochařem Jarmilem Plachým z Prahy za cenu 140. 937 Kč. Je předpoklad, že na opravu památky budou částečně získány dotace z programu MK ČR. (vyneseno z radnice) .Dále rada města souhlasí s uzavřením dodatků k již uzavřeným smlouvám o dílo se spol. VIS na projekční práce Litovel – napojení místních částí Rozvadovice, Unčovice, Březové – posun termínů dodání PD a navýšení nákladů o zpracování posouzení tlakové a gravitační kanalizace o 55.216 Kč. (vyneseno z radnice). Předsedkyně OV Unčovice předkládá nesouhlas občanů Unčovic s budováním další pískovny v blízkosti místní části Unčovice (vyneseno z radnice).

POZVÁNKA
 
Květen se může zdát ještě daleko, ale již teď Vás mohu informovat, že 1. a 8. května se budou před místní hospůdkou péct makrely. První letošní. Finanční krize jistě stlačí jejich ceny dolů.
 
SOUTĚŽ
 
Tentokrát jste se vytáhli, do soutěže se přihlásilo celkem 8 lidí. Všechny odpovědi byly správné, takže otázky jsou zřejmě moc lehké. Správná odpověď na soutěžní otázku – skupina Kiss, členové – Tommy Thayer, Eric Singer, Paul Stanley, Gene Simmons. Bohužel jsem mohl vylosovat jen jednoho vítěze a tím se tentokrát stala paní Pavla Danišková. Blahopřeji a dárkový balíček předám. Soutěžní otázku na další měsíc najdete na spodní části tohoto listu.
 
Proč se Velikonoce slaví při prvním jarním úplňku ? Slavení Velikonoc se odvozuje z židovské tradice. Ta byla spojena se dvěma svátky, které souvisejí s obnovou přírody. Prvním z nich byl svátek pastevecký - na jaře se rodí nová zvířata. Druhým byl svátek zemědělský, který je spojen s nekvašenými chleby a pálením prvního snopu úrody. Pro pastevce i zemědělce byl první jarní úplněk začátkem nového roku, a tedy i nového života. Židé pak před cca 3500 lety dali svátku jara nový význam svátkem Paschy: oslavou vyvedení židovského národa z egyptského otroctví. Současný význam pak Velikonoce dostaly Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním přede dvěma tisíci lety: láska a život jsou silnější než smrt. Hrob není konečnou stanicí života. Pouta, která brání našemu životu, se rozvazují. Skrze vzkříšení objevujeme nový život.
 
Proč jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem ?Protože je to svátek toho největšího tajemství křesťanského života - tajemství Boží lásky, která se projevuje v tom, že Ježíš Kristus jako Boží Syn pro nás dává svůj život a tento život mu je vrácen ve zcela nové podobě a v úplně jiné dimenzi. Z toho pro nás plyne jistota, že Bůh má každou lidskou situaci v ruce a pokud je člověk ochoten mu ji nabídnout, Bůh ji může proměnit.
 
Proč se někteří lidé na Velikonoce netěší tak jako na Vánoce ?Vánoce - na rozdíl od Velikonoc - jsou dnes spojeny s rodinnou tradicí pohody, obdarování, lidské štědrosti, dělení se s druhými lidmi. Je v nich podstatně zdůrazněná rovina horizontální (mezilidská).Velikonoce nás však mnohem víc soustřeďují na to, co Bůh dělá pro člověka - mají vertikální rozměr. A to je pro člověka mnohdy méně „uchopitelné“, a tudíž náročnější, protože to od něj mnohem víc žádá. Velikonoce jsou ale ze své podstaty svátky neuvěřitelné radosti a volného vydechnutí.
 
Může příběh Velikonoc něčím oslovovat i dnešního člověka? Všechny ty události mají hlubokou lidskou dimenzi. Týká se to každého z nás. S každou postavou se člověk může identifikovat - v každé té postavě může člověk nalézt sám sebe. Jan je samozřejmě výrazem naší touhy po Ježíšově blízkosti i Ježíšova příklonu k člověku; Jidáš je kusem nás, když zrazujeme druhé, když zrazujeme Boha, když zrazujeme sebe; Petr je ten, který nahlíží svoji slabost, který je schopen této slabosti v dané chvíli nejenom litovat, ale uvědomit si její důsledky, a který najednou vidí své jednání a život v úplně novém světle. Tak bychom mohli pokračovat, protože tyto situace se v našem životě opakují. Můžeme jít s Ježíšem Křížovou cestou, vždyť každý z nás má za sebou nějaký příběh utrpení způsobeného druhými lidmi, nesmyslností, ztrátou naděje, toho strašného smutku, že nevidí Boha. Když Ježíš volá na kříži „Bože můj, proč jsi mě opustil?“, je to výraz toho, co každý z nás přece zná, když se potácí, když není schopen svoji situaci zvládnout a když má pocit, že ho Bůh opustil. A já Vám přeji, abyste svoje situace zvládali a Bůh Vás neopustil ..... Zpracováno podle rozhovoru Kateřiny Regendové s PhDr. Mirei Ryškovou, ThD. v Katolickém týdeníku 15/2006.

Vytvořeno 29.11.2011 13:37:37 | přečteno 1320x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Dechovka 2004 Dechovka 2004
Dětské hřiště Dětské hřiště
Autobusový záliv po reknonstrukci Autobusový záliv po reknonstrukci
Obecní pohled Obecní pohled
Májka 2004 Májka 2004
Zatmění slunce Zatmění slunce
Náves Náves
Vánoční besídka 2008 Vánoční besídka 2008
Kaplička na návsi Kaplička na návsi
Maškarní ples Unčovice 2005 Maškarní ples Unčovice 2005
Motosraz 2005 Motosraz 2005
První a poslední Olympiáda První a poslední Olympiáda
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Šampion Unčovic 2004 Šampion Unčovic 2004
Smírčí kaplička Smírčí kaplička
Sokolovna Sokolovna
Dětský den 2004 Dětský den 2004
Kříž Kříž
Májka 2004 pohled Májka 2004 pohled
Letecký pohled Letecký pohled
Vánoce 2014 Vánoce 2014
Dětské hřiště Unčovice Dětské hřiště Unčovice
Kaplička za obcí Kaplička za obcí
Posezení u hospody Posezení u hospody
Vánoce Vánoce
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load