7384990

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
47% (36)
 
53% (40)
Všechny ankety a kvízy

UL únor 2007

Vážení a milí spoluobčané,

měsíci lednu proběhla veřejná schůze – bližší infce viz níže. V polovině ledna nás překvapil sníh a několik dní byla zima, sníh tak přikryl rozkvetlé sedmikrásky a zahnal zpět do úkrytů tokající ptactvo, leckde rozkvetly třešně či jiné stromy a příroda se vysmívá člověku, nám však do smíchu nebylo, když se republikou přehnal orkán Kyrill, který usmrtil 47 lidí v Evropě a z toho 5 lidí v České republice, na Sněžce byla naměřena rychlost větru 216km/hod, což je na odebrání řidičského průkazu, škody v lesích jsou obrovské, počasí se zbláznilo a jestliže zde můžeme mít tornáda, orkány či povodně, tak nás v budoucnu nemůže překvapit snad ani zemětřesení, láva tekoucí z Rampachu či tsunami na pískovně.

Ve Tříkrálové sbírce olomoucké Charity bylo v naší obci vybráno celkem 7.183 Kč. V Litovli se vybralo 61.086 Kč. Celkem bylo vykoledováno 308.879 Kč, což je o 15.000 Kč více než loni. Z centrálního konta budou peníze rozdělovány na humanitární pomoc u nás i v zahraničí. Děkujeme všem, kteří jste přispěli neboť je to na správnou věc a konat dobré skutky se vyplatí. Každý z nás může jednou jakoukoli pomoc potřebovat.

Příspěvek:

Reakce Ladislava Vydry na malou osobní zpověď Ing. Remeše, otištěnou v Unčovickém listu. V prvním čísle Unčovického listu (č. 1 2007) ve své osobní zpovědi se Ing. Remeš zamýšlel nad svými začátky ve funkci předsedy osadního výboru a při této příležitosti sportovní terminologií vysoko hodnotil mě, jako svého předchůdce. Jistě, že si vážím tohoto ocenění, ale přitom chci podotknout, že předseda, či starosta sice bývá hybnou pákou dění, ale velice záleží na tom, jak si rozumí se svými spolupracovníky. A já musím říci, že jsme byli výborným týmem. Budu-li pokračovat v terminologii Ing. Remeše, potom připomenu, že disciplíny, ve kterých se soutěží, bývají různé. V naší době, však byly na pořadu jiné a jiné byly i za předsednictví jeho. Snaha v nich uspět byla velká a to jak v době dřívější, tak i nedávné. Každá doba má i své prostředky a metody, jak tyto cíle dosáhnout. Vysoko hodnotím vydávání Unčovického listu, se svými informacemi, historií, jubilei a jak se tam říká i něco navíc. Také mě potěšilo, že Unčovice figurují na stránkách internetu. Na něco takového jsme v našich dobách neměli. Chtěl bych také odstupujícímu Osadnímu výboru poděkovat za udržování a zvelebování staveb, které jsou obecním majetekm. Mrzí mne však, že zatímco na jedné straně je snaha životní prostředí zlepšovat, vyskytují se i jedinci s cíli opačnými. Posledním takovým vandalským kouskem je vylomení kamenných koulí z ohrazení kříže na návsi. Chtěl bych tu ještě jednou vzpomenout na moje začátky. Stáli jsme tenkrát před velkým rozhodnutím, zda zůstat i nadále u Litovle nebo usilovat o samostatnost. Vidina samostatných Unčovic byla velice lákavá. A na čem to ztroskotalo - schopné lidi jsme tu tenkrát měli, ale nenašel se nikdo, kdo by byl ochoten dát hlavu do chomoutu a táhnout to. Jinak řečeno, stát se tu starostou. Vzpomněl jsem si na to letos na podzim, při sestavování kandidátky do Městského zastupitelstva. A musím tu bohužel říci, že ani dnes tu není mnoho lidí, kteří by se o obec starat chtěli. A starost o osadní výbor je hračkou proti starostem o samostatnou obec. Co se týká spolupráce Osadních výborů s vedením města – jistě, že ne všechno se daří prosadit. Ale rozhodně nás neberou jako nějakou díru, která by se neoprávněna oháněla svými potřebami. Vážím si jich za to. Ladislav Vydra.

Pozvánka: TJ Sokol Unčovice zve srdečně všechny spoluobčany na tradiční maškarní ples, v sobotu 17. února od 20.00 hod. K tanci a poslechu hraje skupina AXEL, Olomouc. Vstupné 40 Kč, masky 20 Kč. Sraz masek ve 20.00 hod v nálevně sokolovny. Bohatá tombola – 100 cen, elektronika, poukázky na večeři, a spousta dalších hodnotných cen. Přijďte se pobavit a strávit příjemný sobotní večer. Srdečně zvou pořadatelé.

Veřejná schůze: Na lednové veřejné schůzi za účasti cca 30 občanů a pana starosty MVDr. V. Grézla a místostarosty p. B.Papajka byla přednesena zpráva o činnosti za loňský rok a rovněž plán činnosti na rok letošní s celkovým výhledem na následující čtyřleté období. Pan starosta i pan místostarosta nás letmo informovali o hlavním dění v Litovli, zejména o pokračující výstavbě průmyslové zóny, o dokončení kanalizace a protipovodňových opatřeních. Ze strany pana starosty byl vznesen dotaz zda bychom měli zájem o vysílání městského rozhlasu v naší obci. Vzhledem k tomu, že se vysílá denně v 17.hod. domnívám se, že by to byl spíše rušivý element, nicméně bude-li z naši strany zájem, je možné kdykoli hlášení zajistit. Kanalizace v naší obci je zatím v nedohlednu a zdá se, že práce budou probíhat teprve v roce 2010 či 2011. Cyklostezka Unčovice – Rozvadovice je v řešení a pravděpodobně bude budována současně s budováním nové pískovny. Rovněž tak nové vybudovaná příjezdová cesta k této pískovně by měla sloužit současně i místnímu ZD (je ošetřeno ve smlouvě) a tím by se měla značně snížit průjezdnost družstevních vozů naší obcí. Poté byl věnován prostor naší obci a hosté odpovídali na dotazy našich občanů. Bylo přislíbeno pokračovat v generální opravě KD , plnit body našeho programu na příští rok , byly vzaty v ůvahu všechny připomínky občanů – zejména vyřešení zvýšení bezpečnosti u autobusových zastávek a drobné opravy cest a rygolů v obci. Většina požadavků, které zde byly vzneseny již byly na městě předány před koncem roku a čeká se na vyjádření. Dále byla přislíbena schůzka zástupců města s novým vedením obce, ze které vzejde písemný požadavek na jednotlivé body a ty poté budou plněny městem. Podrobný soupis bodů, se jmény odpovědných osob či odborů města Vám bude předložen v příštím čísle.

Info: 1. Nezapomeňte, že do konce letošního roku je potřeba vyměnit řidičské průkazy jež byly vystaveny do 31.12.1993. Výměna probíhá bezplatně na MÚ Litovel, čím déle budete tuto výměnu odkládat, tím delší budete stát frontu. 2. připomínám otvírací dobu místního kadeřnictví: sudý týden – středa 8.30 – 14.30 hod. A lichý týden – středa 12.30 – 18.30

Vytvořeno 29.11.2011 17:36:53 | přečteno 1300x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Autobusový záliv po reknonstrukci Autobusový záliv po reknonstrukci
Májka    2011 Májka 2011
Tvrz Unčovice Tvrz Unčovice
Vánoce Vánoce
Sokolovna Sokolovna
Posezení u hospody Posezení u hospody
Vánoce 2014 Vánoce 2014
Obecní pohled Obecní pohled
Kaplička za obcí Kaplička za obcí
Dětské hřiště Dětské hřiště
Řádění vichřice Emma Řádění vichřice Emma
Šampion Unčovic 2004 Šampion Unčovic 2004
Maškarní ples Unčovice 2005 Maškarní ples Unčovice 2005
Dechovka 2004 Dechovka 2004
Dětský den 2004 Dětský den 2004
Májka 2004 Májka 2004
Letecký pohled Letecký pohled
Požár chatky Požár chatky
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Vánoční besídka 2008 Vánoční besídka 2008
Motosraz 2005 Motosraz 2005
Kříž Kříž
Tři králové Tři králové
Letecký pohled Letecký pohled
Kříž Kříž
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load