5438992

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
63% (36)
 
37% (21)
Všechny ankety a kvízy

UL prosinec 2006

Vážení a milí spoluobčané,

Vzhledem k tomu, že někteří z kandidátů jednotlivých stran a někteří stávající členové osadního výboru se zřekli své činnosti a nechtějí po 8 či více letech práce pro naši obec být dále členy tohoto malého zastupitelstva, bylo třeba vytvořit nový osadní výbor. Někteří z oslovených projevili zájem o tuto práci, jiní ne. Co se týká mé osoby rozhodl jsem se nepřijmout funkci předsedy osadního výboru ani být jeho členem (blíže se k tomu vyjádřím ve speciálním vánočním čísle našeho listu). Nový osadní výbor je zatím v následujícím složení: Irena Moťková, Blanka Remešová, Jiří Foltýnek, Věroslav Labonek, Václav Navrátil a Pavel Vymětal. Zbývající sedmý statečný se zatím hledá. Může se přihlásit kdokoli z vás, kdo má chuť a odvahu pracovat pro obec. Na základě požadavku z Litovle si takto sestavený OV zvolil svého předsedu, jednohlasně paní Irenu Moťkovou. Velmi Vás prosím, abyste nový OV nehodnotili dříve než začne fungovat – od 1.1.2007 a velkoryse těmto lidem poskytli 100dnů hájení jak bývá dobrým zvykem. V průběhu měsíce ledna či února bude svolána veřejná schůze za účasti zástupců města Litovle, případně ředitele Technických služeb a rádi bychom Vás seznámili s tím, co města hodlá pro naši obec v příštím čtyřletém období vykonat.

V programu na příští rok byly vytyčeny hlavní body – dokončení opravy střechy sokolovny, nejnutnější opravy cest, vybudování chodníku na návsi – tentokrát z druhé strany (za kapličkou), fasáda školy.

INFO:

1. Výstaviště Flora Olomouc vás srdečně zve na tradiční vánoční trhy – od 8. do 20.12. 2006. Jedná se o tradiční prodejní trhy s bohatou nabídkou svátečního a spotřebního zboží, vánočních stromků, kaprů a dárků. Dále ukázky lidových řemesel a doprovodné programy, akce pro nejmenší i dospělé. Více na www.flora-ol.cz 2. Hospic na Sv. Kopečku si Vás dovoluje požádat o finanční příspěvek na provoz tohoto zařízení. Podle tabulkz, kterou jsem obdržel jsou v tomto hospici byli 3 občané Unčovic a 6 občanů Litovle. Chcete-li přispět jakoukoli řástkou, zavolejte na tel.: 585 319 754 nebo 585 319 758, nebo zašlete mail na hospic.svkopecek@caritas.cz, bankovní spojení je 27-8944490277/0100 3. možná je ještě brzy, ale v příštím roce se uskuteční dva společenské plesy – 2. února Myslivecký ples a 17. února Sokolský maškarní ples.

PŘEJEME VÁM VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE PROSINCE

POZNÁMKA: všechny zde uvedené údaje jsou bez záruky. Uzávěrka každého čísla je 28. Dne v měsíci.

Vytvořeno 29.11.2011 17:39:42 | přečteno 1104x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Májka    2011 Májka 2011
Májka 2004 pohled Májka 2004 pohled
Sokolovna Sokolovna
První a poslední Olympiáda První a poslední Olympiáda
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Zatmění slunce Zatmění slunce
Vánoce 2014 Vánoce 2014
Kaplička za obcí Kaplička za obcí
Dětské hřiště Dětské hřiště
Kaplička na návsi Kaplička na návsi
Dětský den 2004 Dětský den 2004
Tvrz Unčovice Tvrz Unčovice
Vánoce Vánoce
Dechovka 2004 Dechovka 2004
Posezení u hospody Posezení u hospody
Požár chatky Požár chatky
Letecký pohled Letecký pohled
Náves Náves
Dětské hřiště Unčovice Dětské hřiště Unčovice
Autobusový záliv po reknonstrukci Autobusový záliv po reknonstrukci
Kříž Kříž
Motosraz 2005 Motosraz 2005
Řádění vichřice Emma Řádění vichřice Emma
Obecní pohled Obecní pohled
Kříž Kříž
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load