7384990

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
47% (36)
 
53% (40)
Všechny ankety a kvízy

UL květen 2006

Vážení a milí spoluobčané,

Přináším vám letmo několik drobných informací. Na schůzce s ředitelem Technických služeb města Litovle jsme se domluvili na následujících pracích pro obec - Výměna písku v dětském pískovišti. Oprava chodníku před domem č.p. 71, opravy nejhůře poškozených silnic, opravy a výměna dopravních značek, odvoz materiálu vybraného z toku pod návsí, generální oprava chodníků na návsi, úklid hlíny po budování osvětlení u zahrádek za bytovkama. Budete-li mít jiné pořadavky na technické služby, dejte mi, prosím, vědět. - Máte-li zájem o nákup růží před Váš dům, můžete si je zakoupit a předat mi paragon k proplacení. Zajímá-li Vás program Městského klubu Litovel, můžete shlédnout program v obchodě v zatáčce nebo na obecní vývěsce. Děkuji všem, kteří se zasloužili o úklid hřiště a dětského koutku, doufám, že se pořádek bude alespoň přiměřeně udržovat. Také doufám, že jste se všichni stihli políbit pod rozkvetlou třešní (místa na návsi je dost), doufám že jste se nenechali zdeptat deštivým prvomájovým víkendem a snad Vás ani na kolena nesrazilo vyúčtování za plyn.

OBECNÍ INFO:

1. V sobotu 6. Května proběhne od 9.00 hod. Sběr železa. Chcete li se zbavit starého a nepitřebného harampádí, vyhoďte jej před vrata.

2. V pátek 19. Května v 19.00 hod. Se uskuteční členská schůze TJ SOKOL Unčovice, na balkoně sokolovny. Zveme všechny naše členy na krátké posezení, kde si mohou poslechnout co vše se dělo a co se bude dít v této organizaci. Vaše návrhy a připomínky budou vítány.

3. V sobotu 27. Května se od 13. Hod. Koná na hřišti již 22. Ročník volejbalového turnaje rodin. Družstvo tvoří 6 hráčů, z toho minimálně 1 žena. Rodinu či nejbližší příbuzné musí tvořit 3 hráči, včetně jedné hráčky. Míče sebou, zápisné 50 Kč na hráče (včetně večerního vstupného). Po skončení turnaje, cca ve 20.hod. diskotéka pod taktovkou Radka Šperlicha. Přijďte si všichni zavolejbalovat, pobavit se a strávit příjemný sobotní večer.

4. Na návsi opět stojí májka. Její kácení proběhne pravděpodobně v neděli 28. Května ve 14.oo hodin.

5. Zápis z Rady města č. 66-06, ze dne 13. Dubna 2006 1352/66 Ukončení nájmu z nebytového prostoru Unčovice č.p. 90 - Pohostinství Vedoucí oddělení bytového hospodářství doporučuje, aby nájemci výše uvedeného nebytového prostoru byla dána tříměsíční výpověď, neboť nájemce je neustále upomínán o zaplacení nájemného a v současné době městu opět dluží. Osadní výbor Unčovice byl o této skutečnosti informován. Rada města souhlasí s tím, že nájemci nebytového prostoru v domě č.p. 90 v Unčovicích bude dána tříměsíční výpověď z nájmu uvedeného nebytového prostoru. Z: vedoucí oddělení bytového hospodářství T: 3. 5. 2006

6. Usnesení z 32. Zasedání zastupitelstva, ze dne 16. 3. 2006: Schvaluje odprodej pozemku parc. č. 552 ost. plocha/ost. komunikace, o výměře 257 m2, v k.ú. Unčovice, firmě STAKS GROUP a.s., Loučná nad Desnou, za cenu dle schválených Zásad města Litovel o prodeji pozemků, za podmínky, že se firma STAKS GROUP a.s., Loučná nad Desnou, zaváže zřídit věcná břemena spočívající v právu chůze a jízdy i pro vlastníky pozemků parc. č. 334 zahrada, parc. č. 460 trvalý travní porost, parc. č. 459/1 orná půda, parc. č. 458/1 orná půda, parc. č. 458/2 orná půda, parc. č. 457 orná půda, parc. č. 456/1 zahrada, parc. č. 455/1 orná půda, parc. č. 454 zahrada, parc. č. 453/1 orná půda, parc. č. 346/1 zahrada, parc. č. 347/3 trvalý travní porost, parc. č. 350 zahrada, parc. č. 351/2 trvalý travní porost, parc. č. 353 zahrada, parc. č. 354 zahrada, parc. č. 359 zahrada, parc. č. 360/1 ost. plocha, parc. č. 360/2 zahrada, parc. č. 363/2 zahrada, parc. č. 139 zast. plocha a parc. č. 229 zast. plocha, vše v k.ú. Unčovice, navazujících na přilehlé ostatní komunikace v jejím vlastnictví, a to: parc. č. 556 ost. plocha/ost. komunikace, parc. č. 560 ost. plocha/ost. komunikace a parc. č. 563/1 ost. plocha/ost. komunikace, vše v k.ú. Unčovice. Věcné břemeno bude zřízeno pro každého vlastníka shora uvedeného pozemku v případě, že o to firmu STAKS GROUP a.s. požádá a uhradí si náklady spojené se zřízením věcného břemene.

PROSBA

V poslední době se na mne obrátilo několik spůoluobčanů s následujícími připomínkami:

1. při procházkách se psy zapomínají mnozí uklízet po svých miláčcích, sníh ledacos přikryl, ale jaro zase naopak vše odkrylo. Tento problém se vyskytuje zejména v okolí bytovek a tamních zahrádek. Pevně věřím, že budete schopni tento požadavek dodržovat neboť jest dán I zákonem.

2. Rád bych upozornil všechny domácí řidiče, že v naší obci opravdu není žádná rychlotrasa na zkoušení vašich vozidel, zvláště ne v uličce od bytovek podél zahrad, kde si často hrají I děti a také ne v suchdole. Chápu, že odlétající štěrk, řev motoru trpící stodvacítky a favorita může ve vás vzbuzovat pocity řidiče formule 1, ale věřte, že ostatní o to nestojí. Chcete-li závodit, nalaďte si www.eccestupid.cz.

Věnujme, prosím, tichou vzpomínku panu Vladimíru Sachovi, který nás opustil dne 14. Dubna ve věku 74 let.

Vytvořeno 29.11.2011 17:44:53 | přečteno 1360x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Posezení u hospody Posezení u hospody
Kříž Kříž
Tvrz Unčovice Tvrz Unčovice
Smírčí kaplička Smírčí kaplička
Sokolovna Sokolovna
Dechovka 2004 Dechovka 2004
Kříž Kříž
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Zatmění slunce Zatmění slunce
Šampion Unčovic 2004 Šampion Unčovic 2004
Vánoční besídka 2008 Vánoční besídka 2008
Autobusový záliv po reknonstrukci Autobusový záliv po reknonstrukci
Obecní pohled Obecní pohled
Kaplička za obcí Kaplička za obcí
Požár chatky Požár chatky
Dětské hřiště Dětské hřiště
Dětský den 2004 Dětský den 2004
Motosraz 2005 Motosraz 2005
Letecký pohled Letecký pohled
Maškarní ples Unčovice 2005 Maškarní ples Unčovice 2005
Řádění vichřice Emma Řádění vichřice Emma
První a poslední Olympiáda První a poslední Olympiáda
Májka 2004 pohled Májka 2004 pohled
Letecký pohled Letecký pohled
Vánoce 2014 Vánoce 2014
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load