7384990

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
47% (36)
 
53% (40)
Všechny ankety a kvízy

UL únor 2005

Vážení a milí spoluobčané,

Koncem měsíce ledna proběhlo v naší obci setkání se zástupci města Litovle, p. starostou V. Grézlem, p. Skácelem (vedoucí odboru MH), p. Machalou (ved. Odboru životního prostředí) a p. Valouchem, ředitelem Technických služeb. Pro letošní rok město přislíbilo provést následující práce. Za nejdůležitější snad považuji vybrání toku za obcí ve směru na Rozvadovice a k družstvu. Další práce jsou zejména oprava chodníku na návsi, oprava výtluků v cestách a povede-li se vyčlenit část peněz rozpočtu, tak I oprava části střechy na kulturním domě. Kompletní oprava střechy by měla být rozdělena na několik částí. V letošním roce by mělo být I vybudováno nové osvětlení podél zahrádek za domy v zadní části obce (směr Mezice). Doufám, že dojde I k opravám prosakujících chodníků u některžch z našich občanů. Jakmile obdržím písemné oznámení k jednotlivým bodům, včetně termínů jejich plnění, sdělím Vám jej v nejbližším čísle. Nezapomeňte, že se blíží termín pro zaplacení poplatků za odpad. Pokusíme se, stejně jako v loňském roce, umožnit Vám provst platbu přímo v naší obci. Týká se rovněž poplatků za psy.

Příspěvek:

PŘÍBĚH ZE ŽIVOTA A PRO ŽIVOT

Vztahy k druhým jsou to nejdůležitější, o co by měl každý člověk pečovat. Říká se, že stačí jen jedna minuta na to, abychom si někoho zapamatovali, jedna hodina abychom si jej oblíbili a mnohokrát nestačí ani celý život, abychom na něj zapomněli. Je na každém z nás , jak dokážeme se svými bližními vycházet a žít.

PSÁT DO PÍSKU A VYTESÁVAT DO KAMENE.

Dva kamarádi se vydali na cestu přes poušť. Předtím než vyšli se však pohádali a jeden z nich dostal facku od toho druhého. Poškozený, aniž by cokoli řekl, se sehnul a napsal prstem do písku: “ Dnes mi můj nejlepší přítel dal facku.” Putovali dál. Došli ke krásné oáze s jezírkem a rozhodli se, že se vykoupou. Ten co dostal facku se začal topit. Ten druhý ho vytáhl z vody a zachránil ho. Když se tonoucí probral, vytesal do kamene: “ Dnes mi můj nejlepší přítel zachránil život”. Kamarád se ho zeptal: “ Když jsem ti dal facku, napsal jsi to jen do písku a teď jsi to vytesal do kamene. Proč?” On odpověděl. “ Víš, když mi někdo ublíží, píši to jen do písku, aby vítr tyto řádky odfoukl na znak odpuštění. Ale když mi někdo pomůže , vytesám to do kamene, aby to tam zůstalo na věky. “ Pak dodal: “ Nauč se svůj žal a křivdy psát jen do písku a své štěstí vyrývat do kamene a budeš šťastným člověkem!”

P.S. Přeji Vám, občanům Unčovic, abyste se měli navzájem rádi, neubližovali si a pomáhali si.

P. Jiří Ševčík, administrátor farnosti Náklo.

POZVÁNKA:

V sobotu 19. Února pořádá TJ Sokol Unčovice již tradiční maškarní ples. K tanci a poslechu hraje skupina AXEL, vstupné 40 Kč (masky 20,- Kč). Bohatá tombola se 100 cenami. Slosovatelné vstupné. První cena DVD přehrávač, ale I další atraktivní ceny . Guláš, bifteky a další občerstvení. Přijďte se všichni pobavit. Sraz masek ve 20.00 hod. V nálevně. Přijďte se pobavit a možná I něco vyhrát.

Obecní info:

Skončení platnosti některých občanských průkazů. Zákon č. 328/1999 Sb. O občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, omezuje platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů datem 31. Prosince2008, což předpokládá jejich hromadnou výměnu. Státní občané České republiky jsou povinni provést výměnu OP bez strojově čitelných údajů, vydaných:

A) do 31. Prosince 1994 , za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. Prosince 2005

B) do 31. Prosince 1996, za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. Prosince 2006

C) do 31. Prosince 1998, za OP se strojově čitelnámi údaji nejpozději do 31. Prosince 2007

D) do 31. Prosince 2003, za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. Prosince 2008

Bližší infce k vydání OP jsou k dispozici na Městském úřadě v Litovli, odbor vnitřní správy, tel. 585153233, 585153234

Při tříkrálové sbírce se v naší obci podařilo vybrat celkem 8970 Kč. Děkujeme mnohokrát všem, kteří do této sbírky přispěli.

Občas se objevují dotazy na možnost výstavby rodinného domu v naší obci. Pro případné zájemce bude na obecní vývěsce vyvěšeno situační schéma se znázorněnými pozemky, které jsou určeny pro tuto výstavbu. Jde pouze o orientační plánek, protože územní plán města Litovle není doposud schválen

Vytvořeno 29.11.2011 18:20:36 | přečteno 1342x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Letecký pohled Letecký pohled
Májka 2004 pohled Májka 2004 pohled
Smírčí kaplička Smírčí kaplička
Tvrz Unčovice Tvrz Unčovice
Májka 2004 Májka 2004
Kříž Kříž
Šampion Unčovic 2004 Šampion Unčovic 2004
Májka    2011 Májka 2011
Kaplička na návsi Kaplička na návsi
Obecní pohled Obecní pohled
Kříž Kříž
Vánoce 2014 Vánoce 2014
Náves Náves
Letecký pohled Letecký pohled
Požár chatky Požár chatky
Autobusový záliv po reknonstrukci Autobusový záliv po reknonstrukci
Motosraz 2005 Motosraz 2005
Kaplička za obcí Kaplička za obcí
Dechovka 2004 Dechovka 2004
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Maškarní ples Unčovice 2005 Maškarní ples Unčovice 2005
Tři králové Tři králové
Sokolovna Sokolovna
Vánoce Vánoce
První a poslední Olympiáda První a poslední Olympiáda
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load