7384990

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
47% (36)
 
53% (40)
Všechny ankety a kvízy

UL prosinec 2005

Vážení a milí spoluobčané,

Tak a je to tady, ať chceme či nechceme, blíží se opět konec dalšího roku. Zatímco děti se těší na dárky, prázdniny a sníh , dospělí se děsí tzv. Vánočního shonu, pečení, shánění dárků na poslední chvíli apod. Vánoce by však neměly být shonem, starostmi a pachtěním se za posledním modelem barbíny či trička s podpisem vyvolených. Bezesporu pečení, úklid, dárky a všelijaké chystání k tomu všemu patří, ale vánoce jsou hlavně o tom, že se rodina a nejbližší sejdou opět pohromadě nebo vzpomenou na své blízké či na ty, kteří s námi již nejsou, abychom svým blízkým udělali radost, abychom potěšili děti a rodiče. Přeji Vám , aby Vám vánoční atmosfére vydržela co nejdéle, nenechte se vytočit spáleným cukrovím, ohořelým stromečkem, kůstkou v krku, rozbitou báňkou či ponožkami pod stromkem. Všechny tyto pozemské a materiální věci zažeňte na chvíli někam do kouta svého srdce a popusťte uzdu svému citu, fantazii a duchovnu. K tomu Vám možná pomohou na Štědrý den I koledníci, kteří začnou vytrubovat koledy zhruba kolem 16. Hodiny na hlavní třídě od Litovle a poté se přesunou na náves a dále přes celou obec. Snad Vás jejich hra naladí na správnou vánoční atmosféru. Přeji Vám pokojné a klidné prožití vánočních svátků.

ADVENT – PŘÍPRAVA NA VÁNOCE

V neděli 27. Listopadu jsme vstoupili do doby přípravy na Vánoce. Proč zrovna v tuto neděli? Protože se začala doba adventní. Slovo Advent znamená příchod, a to příchod nejlepšího přítele člověka – Božího syna, Ježíše Krista na svět. Symbolem této doby je zelený adventní věnec, jako znamení života, naděje (zelená barva) a věčnosti (kruh) se čtyřmi svícemi (čtyři adventní týdny). Letošní advent potrvá téměř celé čtyři týdny a skončí se na Štědrý den. V adventu budeme odpočítávat dny, které nám ještě zbývají do Štědrého dne, první vánoční slavnosti. Jistě budeme také všechno připravovat ke štědrovečerní večeři a pro celý vánoční čas. Mnozí z Vás budete k vánočnímu stromečku připravovat také Betlém, abyste vzpomněli na místo, kde se Ježíš, Dárce života věčného, narodil. Pro každého z nás, lidi hledající plnost života, je adventní výzvou, aby šel k Bohu a jeho synu Ježíši Kristu. Zdroj života není v nás samých. Zdroj života je v Bohu! A k němu máme na dosah v Ježíši Kristu. To nás vede k postoji očekávání. Náš život směřuje k jasnému konci, k naplnění. Dny a hodiny, které “prospíme” se nikdy nevrátí. Čas, kterého jsme v životě nevyužili pro dobro je navždy ztracen. Je nejvyšší čas, abychom procitli z “životního spánku”, připravili se na slavení vánoc, a aby se naše srdce stalo Betlémem pro Krista, Spasitele světa.

V německém městě Řezně se vypráví příběh o bavorském vévodovi Jindřichovi, který při modlitbě nad hrobem sv. Wolfganga měl zjevení. V přítmí kostela viděl, že biskup Wolfgang vedle něho stojí a prstem ukazuje na protější stranu. Tam bylo napsáno: “Za šest”. Za chvíli slova zmizela i celé vidění. “Co to znamená?” řekl si vévoda a dlouho nad tím přemýšlel. “Jistě brzo umřu. Asi za šest dnů, “ pomyslel si a začal se připravovat na smrt, na odchod ze světa. Dával chudým velké almužny, konal dobré skutky, byl plný lásky ke své manželce, dětem i svým zaměstnancům. Tak začal žít, ale za šest dnů neumřel. “Jistě to bude za šest měsíců, “ uvažoval. Proto žil dál zbožně a čestně a stal se příkladným. Ale neumřel. “Snad to bude za šest let.”Byl o tom přesvědčen a pokračoval ve svém šlechetném a krásném životě. Ale ani pošesti letech neumřel. Za tu dobu si zvykl na správný život a ujistil se, že tak zůstane žít až do smrti. P.S. Snažme se, aby advent prošel námi a ne jenom my adventem

P. Jiří Ševčík, administrátor farnosti Náklo.

Co vše se podle obecní kroniky odehrálo v roce 1905?

10. ledna – konala se první komise stran odvodňování pozemků. Obecní rozpočet pro rok 1905 – příjem 2210 Kr, výdej – 6659 Kr. Prvým lednem zastavila obec příplatek vyplácený každému podučiteli, který byl v působnosti a dostával 140 Kr ročně. Vydláždil se chodník od čís. 41 až po školní budovu.

14. května – letošním rokem přestala společná pastva husí. 8.srpna – obecní honitba pronajmula se na dobu 6 let za obnos Kr 32 ročně utvořivšímu se střeleckému spolku.

25. srpna – cena obilí – réž 1q Kr 14, pšenice 1 q 16 Kr, 1 párek selat Kr 48.

7.září – konal se výprodej hospodářského nářadí v čís. 14

21. září – jest tak velké sucho, že jsou vážné obavy o vydobytí řepy ze země

23.října – napadlo hojně sněhu a udeřila citelná zima, hodí se jezditi na saních. Zdejší velkostatek má na 100 měřic řepy v zemi.

22. listopadu – konala se první schůze obecního výboru ohledně scelování pozemků.

3. prosince – obecní zastupitelstvo podává žádost zemské školní radě, aby vládní věstník v českém jazyku tištěný, byl dán do tisku české tiskárně.

24. prosince – pro 17 obecních chudých z Hunčovic a Březové vyplacena podpora Kr 115. V téže schůzi usnešeno, že obcovací řečí jest čeština. TJ SOKOL UNČOVICE děkuje všem svým členům za výpomoc při pořádání sportovních a kulturních akcí a za všechny sponzorské dary a přeje všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví v novém roce. Co se týká letošního silvestra oznámeného v minulém čísle, odezva na anketu byla malá stejně jako účast na kateřinské zábavě. Silvestr se uskuteční jak jinak než 31. Prosince na sále sokolovny, vstupné činí 100 Kč na osobu a všichni jste samozřejmě srdečně zvaní. V příštích dnech se budou vybírat členské příspěvky a při té příležitosti je možné si Silvestra zaplatit. O tom jak by měl příští Silvestr vypadat a zda jej vůbec pořádat se můžeme pobavit na sokolské členské schůzi zařátkem příštího roku.

PŘEJEME VÁM VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE PROSINCE

Vytvořeno 29.11.2011 18:00:40 | přečteno 1345x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Kaplička na návsi Kaplička na návsi
Dětské hřiště Dětské hřiště
Tři králové Tři králové
Vánoční besídka 2008 Vánoční besídka 2008
Letecký pohled Letecký pohled
Dětské hřiště Unčovice Dětské hřiště Unčovice
Řádění vichřice Emma Řádění vichřice Emma
Náves Náves
Vánoce 2014 Vánoce 2014
Dětský den 2004 Dětský den 2004
Vánoce Vánoce
Zatmění slunce Zatmění slunce
Motosraz 2005 Motosraz 2005
Autobusový záliv po reknonstrukci Autobusový záliv po reknonstrukci
Šampion Unčovic 2004 Šampion Unčovic 2004
Požár chatky Požár chatky
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Májka 2004 pohled Májka 2004 pohled
Tvrz Unčovice Tvrz Unčovice
Dechovka 2004 Dechovka 2004
Maškarní ples Unčovice 2005 Maškarní ples Unčovice 2005
Májka 2004 Májka 2004
Kříž Kříž
Posezení u hospody Posezení u hospody
Sokolovna Sokolovna
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load