7454796

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
47% (36)
 
53% (40)
Všechny ankety a kvízy

UL březen 2005

Vážení a milí spoluobčané,

Letošní zima přišla pozdě a proto nám připadá větší než kdykoli jindy. Silné mrazy a husté sněžení způsobily spoustu problémů. Děti si alespoň pár dnů mohli zabruslit na hřišti. Děkuji těm, kteří se zasloužili o přípravu hřiště a jeho napuštění.

V sobotu 19.února se konal již potřetí maškarní sokolský ples. Ples navštívilo 50 masek a 80 dalších nemaskovaných hhostů. V bohaté tombole bylo vylosováno více než 100 cen. TJ Sokol Unčovice děkuje touto cestou ještě jednou všem sponzorům. Vybrané fotografie si můžete prohlédnout na obecních www stránkách.

Z obecní černé kroniky: Černou kroniku jsme ještě v listu neměli, ale bohužel se musím zmínit o krádeži v naší kapličce. V nezjištěnou dobu odcizil neznámý pachatel částečně pozlacené dřevěné sošky andělů. Cenu osmdesát centimetrů vysokých sošek zástupci farnosti vyčíslili na padesát tisíc korun.

OBECNÍ INFO:

1. SME Olomouc upozorňuje občany, že pro nutné udržovací práce na vedení bude přerušena dodávka elektrické energie v pondělí dne 7.3.2005 v době od 7.00 hod. Do 14. Hod. Obnovení dodávky může být provedeno I dříve a nebude zvlášť hlášeno.

2. V sobotu 12. Března od 8.00 do 11.00 se budou v místnosti nálevny v sokolovni vybírat poplatky za domovní odpad a za psy. Roční poplatek za rok a za osobu je 456 Kč a roční poplatek za psa je 70 Kč. Máte možnost zaplatit poplatky přímo v naší obci.

PŘÍSPĚVEK

Proč se slaví Velikonoce. I když je ještě zima, všichni se už těšíme na jaro a mnnozí se těší na svátky všech svátků Velikonoce. Jistě by bylo zajímavé udělat anketu na téma: „ Co se Vám vybaví, když se řekne Velikonoce“, ale to necháme na jindy. Raději se krátce zastavíme u původu a obsahu Velikonoc. Velikonoce jsou svátky, které se na světě slaví už 3200 let. Začali je slavit židé, aby si připomněli východ (exodus) z egyptského otroctví a přechod (Pesach) Rudým mořem na svobodu. Bylo to o „Veliké noci“, kdy Bůh mocně zasáhl, otroctví pominulo a oni získali vytouženou svobodu. Židovské Velikonoce byly rodinnou I veřejnou slavností celého národa. Při slavnostní večeři se v domech jedl beránek s nekvašenými chleby, vejce a hořké byliny. Mezi jednotlivými jídly se pilo víno. Přitom se četlo vypravování o východu z Egypta. V chrámu se konala modlitební shromáždění, při kterých se zpívali žalmy. Svátky trvaly sedm dnů a příprava na ně téměř měsíc. Křesťanské Velikonoce mají své kořeny v židovském slavení Velikonoc. Tomuto svátku dal Ježíš nový obsah, když se vydal na smrt, aby každého člověka vysvobodil z otroctví hříchu a ze smrti. Zanedlouho to bude už 2000 let. O Velikonocích křesťané slaví Ježíšův přechod ze smrti k životu, jeho umučení a slavné vzkříšení. „Svatý týden“ začíná Květnou nedělí, kdy se připomíná Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Dalším důležitým dnem je Zelený čtvrtek, den, kdy Ježíš ustanovil svátost kněžství a večeřel se svými učedníky. Na Velký pátek se připomíná Ježíšova vykupitelská smrt na kříži. Bílá sobota je dnem stráže u Ježíšova hrobu a přípravou na oslavu jeho vzkříšení. Velikonoční „třídenní“ vrcholí oslavou Ježíšova zmrtvýchvstání na Velikonoční neděli a Velikonoční pondělí. A protože Ježíšovo vzkříšení je tou nejvýznamnější a nejpozoruhodnější událostí, slaví křesťané Velikonoce celých 50 dnů a připravují se na ně (v době postní) 40 dnů. I každá neděle během celého roku má velikonoční charakter a je oslavou Ježíšova vzkříšení. Přeji Vám již teď, ať radost z Ježíšova vítězství nad smrtí promění Váš život a posiluje Vás na cestě k věčnosti. p. Jiří Ševčík, administrátor farnosti Náklo

Vytvořeno 29.11.2011 18:19:52 | přečteno 1332x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Zatmění slunce Zatmění slunce
Vánoční besídka 2008 Vánoční besídka 2008
Kříž Kříž
Tři králové Tři králové
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Kaplička za obcí Kaplička za obcí
Tvrz Unčovice Tvrz Unčovice
Dětské hřiště Unčovice Dětské hřiště Unčovice
Vánoce 2014 Vánoce 2014
Letecký pohled Letecký pohled
Dechovka 2004 Dechovka 2004
Dětské hřiště Dětské hřiště
Májka 2004 Májka 2004
Sokolovna Sokolovna
Dětský den 2004 Dětský den 2004
Kaplička na návsi Kaplička na návsi
Autobusový záliv po reknonstrukci Autobusový záliv po reknonstrukci
Motosraz 2005 Motosraz 2005
Šampion Unčovic 2004 Šampion Unčovic 2004
Požár chatky Požár chatky
Řádění vichřice Emma Řádění vichřice Emma
Kříž Kříž
Vánoce Vánoce
Májka    2011 Májka 2011
Náves Náves
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load