7384930

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
47% (36)
 
53% (40)
Všechny ankety a kvízy

Kanalizace

Vážení občané, v září 2015 byla ukončena realizace projektu s názvem „Litovel – napojení místních částí Rozvadovice, Unčovice, Březové, Víska a Chudobín na kanalizaci“. Tento projekt byl realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí.  Projekt byl spolufinancován městem Litovel za pomoci dotačních prostředků z Evropské unie ve výši cca 65 milionů
a Státního fondu životního prostředí ve výši cca 380 tisíc Kč.  Cílem realizace projektu bylo vybudovat kanalizační síť, která bude odvádět znečištěné splaškové vody na ČOV a ochrání předepsaným způsobem vody a životní prostředí.

Podmínkou poskytnutí dotace na stavbu kanalizace bylo splnění monitorovacích indikátorů týkajících jednak délky vybudovaných kanalizačních sítí, ale také indikátorů, které se týkají snížení znečištění odpadních vod a počtu napojených obyvatel na novou kanalizační síť. Aby mohly být indikátory vyhodnoceny, musí být napojen dostatečný počet domácností. Po dohodě s VHS Čerlinka žádáme občany, aby se postupně napojovali na kanalizaci.

Nejzazší termín pro napojení nemovitostí je stanoven na 15. 8. 2016. Po tomto termínu musí být zaslána monitorovací zpráva na fond s vyhodnocením monitorovacích indikátorů.

Po tomto termínu  bude u nemovitostí, které nebudou napojeny provedena kontrola  v souladu se Zákonem o vodách.

§ 38 odst. 6.

Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby  nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem.

Vyzýváme tímto občany, aby si své nemovitosti co nejdříve napojili.

V místních částech Březové, Unčovice, Rozvadovice a Víska je vybudována oddílná tlaková kanalizace. Jak postupovat při napojování na kanalizaci je uvedeno v příloze dopisu.

V místní části Chudobín je vybudována oddílná gravitační kanalizace. Jak postupovat při napojování na kanalizaci je popsáno na webových stránkách VHS Čerlinka s.r.o. http://www.cerlinka.cz/pro-zakazniky/dokumenty.html v dokumentech „technické požadavky pro napojení kanalizace“ (platí pro gravitační přípojky v Chudobíně).

S pozdravem

Ing. Zdeněk Potužák

starosta města


TECHNICKÁ PŘIPRAVENOST PRO NAVRTÁNÍ DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE

Navrtání domovní čerpací stanice (dále jen ČS) smí provést pouze pracovníci VHS ČERLINKA s.r.o. a tato služba je zcela zdarma. Tuto službu lze objednat na tel. č. 739 089 403 a to minimálně jeden pracovní den předem.

Stavební připravenost:


  1. U ČS musí být připraven zapažený montážní výkop (s vnitřním rozměrem - š / d / h: 60 / 120 / ? cm) a v místě plánovaného prostupu odstraněno obetonování. Dále musí být obnaženy všechny kanalizační vývody z nemovitosti.
  2. Prostup lze provést pouze do hladké části ČS mimo výztužná žebra (podélná i příčná)!
  3. Veřejná část kanalizační přípojky musí být provedena z hladkého PVC DN 150 s minimální kruhovou pevností SN8.
  4. Po navrtání ČS musí mít majitel připojované nemovitosti nachystánu jednu min. metrovou kanalizační trubku s víčkem.

Upozornění:

Do kanalizace není přípustné vhazovat textilie, ubrousky vyrobené z netkaných textilií (vlhčené ubrousky, ubrousky na odstraňování prachu, čistící utěrky apod.), dámské hygienické potřeby a zbytky olejů. Tyto materiály ucpávají čerpadlo a budou-li nalezeny při poruše čerpadla, bude oprava účtována majiteli nemovitosti. 

Kanalizační přípojka musí být vodotěsná, aby do sítě nevnikaly balastní a dešťové vody.

Při výstavbě domovní části kanalizační přípojky musí dojít k vykrácení žumpy nebo septiku ze systému odvodu splaškových vod.
Vytvořeno 29.2.2016 12:15:51 | přečteno 1163x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Náves Náves
Májka    2011 Májka 2011
Kříž Kříž
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Šampion Unčovic 2004 Šampion Unčovic 2004
Maškarní ples Unčovice 2005 Maškarní ples Unčovice 2005
Dětský den 2004 Dětský den 2004
Vánoce Vánoce
Zatmění slunce Zatmění slunce
Májka 2004 Májka 2004
Požár chatky Požár chatky
Smírčí kaplička Smírčí kaplička
Kříž Kříž
Kaplička na návsi Kaplička na návsi
Letecký pohled Letecký pohled
Posezení u hospody Posezení u hospody
Vánoce 2014 Vánoce 2014
Kaplička za obcí Kaplička za obcí
Obecní pohled Obecní pohled
Tvrz Unčovice Tvrz Unčovice
Motosraz 2005 Motosraz 2005
Tři králové Tři králové
Letecký pohled Letecký pohled
Vánoční besídka 2008 Vánoční besídka 2008
Májka 2004 pohled Májka 2004 pohled
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load