7384990

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
47% (36)
 
53% (40)
Všechny ankety a kvízy

Budování kanalizace v pěti místních částech

P1070283

V letošním roce bude v pěti místních částech zahájeno budování kanalizace. Město Litovel podepsalo 30. 4. smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem Vodohospodářské stavby Teplice na vybudování splaškové kanalizace v pěti místních částech – v Rozvadovicích, Unčovicích, Březovém, Vísce a Chudobíně.

Stavba za 111 milionů Kč byla zahájena v květnu předáním staveniště. V průběhu června se začalo kopat v Rozvadovicích a Chudobíně. V měsíci srpnu je plánováno začít v Unčovicích a v říjnu pak v Březovém a ve Vísce.
V každé místní části proběhnou veřejné schůze s občany, na nichž bude podrobně vysvětlen rozsah a smysl díla s předpokládaným časovým harmonogramem.

S ohledem na rovinatost území projekt stanovuje, že v Rozvadovicích, Unčovicích, Březovém a ve Vísce je navržena tlaková kanalizace. Ta bude svádět pouze splaškové vody se zaústěním do stávající gravitační (spádové) jednotné kanalizace v Chořelicích (Rozvadovice, Unčovice, Březové) a Nasobůrkách (Víska), odkud budou znečištěné vody následně svedeny na městskou čistírnu do Litovle.

V Chudobíně bude vybudována splašková oddílná kanalizace gravitační. Splaškové vody budou čištěny ve stávající čistírně odpadních vod, která stojí v Sobáčově.

Součástí stavby kanalizační sítě jsou tzv. veřejné části kanalizačních přípojek. V případě tlakové kanalizace budou přípojky ukončeny přečerpávací kanalizační šachtou. Ta bude vybavena čerpadlem a centrálním připojením na kabelový rozvod elektrické energie do několika připojovacích míst, kde bude spotřeba elektrické energie načítána. Cenu za spotřebovanou energii budou mít jednotlivé nemovitosti zahrnutou ve stočném.

Gravitační kanalizační přípojka v Chudobíně bude ukončena jednoduchou kanalizační čisticí šachtou.

Na takto vybudovanou kanalizaci jsou občané povinni se co nejdříve připojit tzv. vnitřní částí kanalizační přípojky, tj. od svého zdroje znečištění až po šachtu. V případě tlakové kanalizační sítě město Litovel nadstandardně zajistilo občanům projektovou dokumentaci vnitřní části kanalizačních přípojek, včetně projednání a vydání povolení stavebního úřadu. Odpadne jim tudíž povinnost zajišťování projektové dokumentace a její vyřizování na příslušných úřadech. Pouze, dle rozhodnutí rady města, uhradí každý za tuto službu finanční částku, kterou město Litovel na projektovou dokumentaci soukromých kanalizačních přípojek vynaložilo již dříve, při přípravě této stavby.

Občan po zaplacení obdrží projektovou dokumentaci kanalizační přípojky od své nemovitosti, aby věděl, jak ji má řádně provést.

V případě gravitační kanalizace v Chudobíně byla tato služba hromadného zajištění projektové dokumentace vnitřní části kanalizační přípojky včetně projednání nabídnuta na veřejné schůzi také.

Po uložení kanalizační sítě si budou moci obyvatelé každé příslušné místní části své nemovitosti, dle podmínek stanovených budoucím provozovatelem kanalizace, připojovat. To bude možné přibližně od listopadu 2014 do června 2015.

Celá akce stavby kanalizace v místních částech bude ukončena v polovině roku 2015, kdy bude také dílo zprovozněno.

Dohled nad řádným prováděním kanalizace svěřilo město tzv. správci stavby.  Bude jej vykonávat zástupce firmy TRUVIA Střelice (u Brna) Ing. Michal Kolařík. Dohlížející firma byla rovněž stanovena výběrovým řízením.

Provozovatelem kanalizace bude Vodohospodářská společnost Čerlinka, zastoupená Ing. Stoupovou a p. Blažkem.

Funkci investora, objednatele celého díla, zastupuje vedoucí Odboru místního hospodářství a stavebních investic MěÚ Litovel Miroslav Skácel a financování stavby zajišťuje pracovnice odboru MHaSI Mgr. Andrea Pospíšilová. Celé dílo garantuje starosta města Ing. Zdeněk Potužák.

Závěrem je nutno říci, že vybudování takto rozsáhlé, jedinečné infrastrukturní akce téměř v polovině celkového počtu místních částí, které pod město Litovel spadají, je organizačně velmi náročné a jeho úspěšnost závisí na spoustě faktorů. Věříme, že i občané, kteří jsou tím nejdůležitějším článkem, pochopí prospěšnost této ekologické akce a budou při budování díla aktivně nápomocni.

Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI

Vytvořeno 8.8.2014 7:33:51 | přečteno 1155x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Autobusový záliv po reknonstrukci Autobusový záliv po reknonstrukci
Májka 2004 pohled Májka 2004 pohled
Dětské hřiště Dětské hřiště
Obecní pohled Obecní pohled
Požár chatky Požár chatky
Smírčí kaplička Smírčí kaplička
Tři králové Tři králové
Řádění vichřice Emma Řádění vichřice Emma
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Vánoční besídka 2008 Vánoční besídka 2008
Dětský den 2004 Dětský den 2004
Vánoce Vánoce
Dechovka 2004 Dechovka 2004
Náves Náves
Sokolovna Sokolovna
Motosraz 2005 Motosraz 2005
Letecký pohled Letecký pohled
Letecký pohled Letecký pohled
Májka    2011 Májka 2011
Vánoce 2014 Vánoce 2014
Kříž Kříž
Šampion Unčovic 2004 Šampion Unčovic 2004
Zatmění slunce Zatmění slunce
První a poslední Olympiáda První a poslední Olympiáda
Posezení u hospody Posezení u hospody
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load