6774457

Obec Unčovice

04

04

Obec Unčovice

Obec byla založena roku 1346 a její název je odvozen od jména rodu, v jehož panství se nacházela. Nachází se zde goticko renesanční tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398.

Anketa

Používáte novou cyklostezku?
 
49% (36)
 
51% (37)
Všechny ankety a kvízy

KANALIZACE 2014-2015

Vážení a milí spoluobčané. Nedávno proběhla veřejná schůze ohledně výstavby kanalizace v naší obci. Rád bych krátce shrnul vše, co bylo na schůzi řečeno neboť vše nožná nebylo slyšet a přestože přítomna byla většina občanů někdo určitě nebyl a knalizace se týká všech.


Kanalizace

Vážení občané, v září 2015 byla ukončena realizace projektu s názvem „Litovel – napojení místních částí Rozvadovice, Unčovice, Březové, Víska a Chudobín na kanalizaci“. Tento projekt byl realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí.  Projekt byl spolufinancován městem Litovel za pomoci dotačních prostředků z Evropské unie ve výši cca 65 milionů
a Státního fondu životního prostředí ve výši cca 380 tisíc Kč.  Cílem realizace projektu bylo vybudovat kanalizační síť, která bude odvádět znečištěné splaškové vody na ČOV a ochrání předepsaným způsobem vody a životní prostředí.

29.2.2016 12:15:51 | přečteno 1106x | pavel.zenozicka | Celý článek
 

TECHNICKÁ PŘIPRAVENOST

čerlinka

PRO NAVRTÁNÍ DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE 

Navrtání domovní čerpací stanice (dále jen ČS) smí provést pouze pracovníci VHS ČERLINKA s.r.o. a tato služba je zcela zdarma. Tuto službu lze objednat na tel. č. 739 089 403 a to minimálně jeden pracovní den předem.

9.6.2015 6:42:41 | přečteno 672x | pavel.zenozicka | Celý článek
 

Katastrální situace - kanalizace Unčovice

15.8.2014 12:48:00 | přečteno 946x | pavel.zenozicka | Celý článek
 

KANALIZACE 2014-2015 díl 1.

Informace v tomto letáčku jsou seřazeny tak, jak byly prezentovány na schůzi. V letošním roce proběhne výstavba kanalizace v 5 obcích ( Unčovice, Rozvadovice, Březové, Víska a Chudobín).  Stavební práce v naší obci budou zahájeny pravděpodobně 11.8. a začne se cestou na Rybníku. Veškeré důležité informace, plánek kanalizace a harmonogram prací bude viset na nástěnce na návsi a rovněž na obecních webových stránkách - položka KANALIZACE s aktuálními informacemi.

31.7.2014 9:40:11 | přečteno 1788x | pavel.zenozicka | Celý článek
 

Budování kanalizace v pěti místních částech

P1070283

V letošním roce bude v pěti místních částech zahájeno budování kanalizace. Město Litovel podepsalo 30. 4. smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem Vodohospodářské stavby Teplice na vybudování splaškové kanalizace v pěti místních částech – v Rozvadovicích, Unčovicích, Březovém, Vísce a Chudobíně.

8.8.2014 7:33:51 | přečteno 1104x | pavel.zenozicka | Celý článek
 
Vytvořeno 31.7.2014 9:39:20 | přečteno 2757x | pavel.zenozicka
 

Obrazem

předchozí další
Autobusový záliv před rekonstrukcí Autobusový záliv před rekonstrukcí
Dětský den 2004 Dětský den 2004
Zatmění slunce Zatmění slunce
Autobusový záliv po reknonstrukci Autobusový záliv po reknonstrukci
Kříž Kříž
Letecký pohled Letecký pohled
Požár chatky Požár chatky
První a poslední Olympiáda První a poslední Olympiáda
Májka    2011 Májka 2011
Sokolovna Sokolovna
Smírčí kaplička Smírčí kaplička
Kaplička na návsi Kaplička na návsi
Tři králové Tři králové
Vánoce Vánoce
Vánoční besídka 2008 Vánoční besídka 2008
Dechovka 2004 Dechovka 2004
Náves Náves
Obecní pohled Obecní pohled
Kříž Kříž
Dětské hřiště Unčovice Dětské hřiště Unčovice
Tvrz Unčovice Tvrz Unčovice
Májka 2004 pohled Májka 2004 pohled
Řádění vichřice Emma Řádění vichřice Emma
Posezení u hospody Posezení u hospody
Letecký pohled Letecký pohled
mikroregion mesto klub knihovna muzeum
 
load